Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomstiltak Tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier Drevet med tilskudd fra kap. 857 post 60 ”Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomstiltak Tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier Drevet med tilskudd fra kap. 857 post 60 ”Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomstiltak Tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier Drevet med tilskudd fra kap. 857 post 60 ”Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn [Storbymidler] Forvaltet av Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartement (BLD)

2 Kommuneplanens samfunnsdel Hamar – for barn og unge I Hamar skal barn og unge komme først, og deres interesser står i en særstilling FNs konvensjon om barnets rettigheter ligger til grunn for Hamar kommunes barne- og ungdomspolitikk Hamar er og skal være et godt sted å vokse opp Oppvekstvilkårene for barn og unge er den viktigste suksessfaktoren for samfunnet. Derfor skal utvikling av tilbudet til barn og ungdom stå øverst på kommunens politiske dagsorden  Barne- og ungdomspolitikken skal være helhetlig og bygge på fellesskap og deltakelse fra alle uavhengig av foreldrenes økonomi

3 Utredning fra 2006 Formannskapssak 0153/06 av 19.06.2006 Komiteen for velferd gis i mandat å utrede mulige virkemidler og tiltak for å avhjelpe situasjonen for barn og unge som lider pga. fattigdom. Utredningen omfattet: En generell kartlegging og beskrivelse av fattigdomsproblemene i samarbeid med berørte fagavdelinger. Oversikt over ulike virkemidler og tiltak som allerede er iverksatt i forhold til fattigdomsproblemer for barn og unge, samt omfanget av disse. Vurdering av hvilke konsekvenser den kommende stortingsmeldingen, Arbeid, velferd og inkludering, vil kunne ha i forhold til fattigdomssituasjonen i kommunen Vurdering og anbefaling av aktuelle virkemidler og tiltak

4 Begrepsbruk Komiteen valgte å forholde seg til det som handler om mangel på opplevelse snarere enn sult eller mangel på livsnødvendige materielle goder. ”Opplevelsesfattigdom” handler om at barn og unge føler seg ekskludert fra sosiale og kulturelle arenaer: Fritidsaktiviteter: idrett, friluftsliv, musikk, teater, dans osv. Det ligger en erkjennelse om at knapphet på økonomiske goder kan ’ føre til økt risiko for sosial utestengning. Barnefamilier med dårlig økonomi ble dermed en prioritert målgruppe i tiltakene mot fattigdom.

5 Innsatsområder Lav inntekt Skole Fritidsaktiviteter SFO/barnehage Støttekontakttjenesten Bolig Psykiske problemer

6 Anbefalinger i utredningen 13 ulike anbefalinger som dekker et bredt spekter av tiltak Punkt 5. Kommunen må benytte mulighetene som ligger i ”Tillskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn”. Aktuelle fagavdelinger søker årlig prosjektmidler i samarbeid med frivillige organisasjoner.

7 Hvorfor søker vi prosjektmidler? For å sette i gang eller videreutvikle kompenserende tiltak der de generelle tilbudene for barn og unge ikke er tilstekkelige Prosjektene skal være i tillegg til, og ikke som erstatning For, det vi har plikt til å tilby Prosjektene skal knyttes til overordne føringer i kommuneplanen

8 Prosjekter 2005 - 2010

9 Prosjekter 2011

10 Selv om ingen kan gå tilbake og få en helt ny start, kan enhver starte nå og få en helt ny slutt. Carl Bard


Laste ned ppt "Ungdomstiltak Tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier Drevet med tilskudd fra kap. 857 post 60 ”Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google