Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HP 2010 – 2013 (2019) HP for Statens vegvesen gjelder for perioden 2010 – 2019 med hovedfokus på 2010 – 2013. Programmet er etatens gjennomføringsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HP 2010 – 2013 (2019) HP for Statens vegvesen gjelder for perioden 2010 – 2019 med hovedfokus på 2010 – 2013. Programmet er etatens gjennomføringsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 HP 2010 – 2013 (2019) HP for Statens vegvesen gjelder for perioden 2010 – 2019 med hovedfokus på 2010 – Programmet er etatens gjennomføringsplan for Stortingsmeldingen behandlet av Stortinget juni HP er grunnlag for de årlige budsjettprosesser. Måloppfølgelsen er en viktig del av HP. HP er for km riksveg fra 1. januar 2010.

2 HP omhandler både planlegging, investering, drift og vedlikehold og trafikant/kjøretøy. Altså alle hovedelementer i våre arbeidsoppgaver. HP har også med bompengefinansiering - altså hvor mye bompenger vi planlegger kan benyttes. Noe av bompengene er det vedtak på – noen er det kun antydninger og skisser til videre arbeid.

3 HP er utarbeidet detaljert pr. år i perioden 2010–13. Her er 2010 lagt inn med budsjetterte midler i 2010, mens 2011, 12 og 13 er delt likt slik at er 100% oppfølging av NTP Noen justeringer ift NTP innebærer at nasjonale turistveger er tatt inn og at noen prosjekter har fått endret status siden NTP-meldingen ble fremlagt. Programområdetiltakene er også detaljert pr. år.

4 For perioden er noen prosjekter ikke fullfinansiert ifm oppgitt prosjektkostnad. Det innebærer at prosjektet er forutsatt startet opp på slutten av perioden og at sluttfinansiering må finne sin plass i NTP

5 Drift og vedlikehold er behandlet mer omfattende enn før. NTP økte innsatsen på drift og vedlikehold betydelig – begrunnelse redusere etterslepet. Funksjonskontrakten øker nå mer i omfang og kostnad – dette innebærer at vi vil få problemer med å redusere etterslepet.

6 Post 31 – Ras Det er satt av 1 mrd til ras pr. år i NTP mill kr til riksveger mill kr til fylkesveger Spesifisering av midlene for riksveg ligger i HP For fylkesvegdelen er laget et eget program. Der er 500 mill kr fordelt på prosjekt og fylke. Se Samferdselsdepartementets hjemmeside pressemelding av 18. mars 2010.

7 For investeringsprosjekter (unntatt ras) er 4 poster interessante: P 30 – investering riksveg (P 35 – Bjørvika) P 36 – E16 Filefjell Borlaug – Øye P 37 – E6 Vest for Alta For post 30, 36 og 37 og delvis 35 er det en total ramme som vi har måttet holde oss innenfor.

8

9

10 HP finner dere på: Om Statens vegvesen NTP Handlingsprogram Prosjekter: Vegprosjekter Fylke Prosjektnavn


Laste ned ppt "HP 2010 – 2013 (2019) HP for Statens vegvesen gjelder for perioden 2010 – 2019 med hovedfokus på 2010 – 2013. Programmet er etatens gjennomføringsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google