Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen – en mulighet Samarbeid om tjenester på tvers av kommunegrenser Vektlegging av samhandling om pasientforløpet Kommunen ”bestiller”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen – en mulighet Samarbeid om tjenester på tvers av kommunegrenser Vektlegging av samhandling om pasientforløpet Kommunen ”bestiller”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen – en mulighet Samarbeid om tjenester på tvers av kommunegrenser Vektlegging av samhandling om pasientforløpet Kommunen ”bestiller” av rehabiliteringstjenester Kommunene har direkte gevinst av forebyggende arbeid

2 Prosjektgruppen Frydenberg etablering Arne Kjetil Strandabø Elna Holm Rita Bjørnstad Kari Mette Larsen Jan Marcussen Wencke Aase Frøydis Lislevatn – faglig prosjektleder Anne Line Berglia – administrativ prosjektleder

3 Frydenberg: ”…et steg videre ” – til trygghet og selvstendighet Frydenberg: ”…et steg videre ” – til trygghet og selvstendighet

4 Frydenberg: ”…brukerne i fokus” Frydenberg: ”…brukerne i fokus”

5 Hva innebærer det å være pasient på Frydenberg? Å selv si hva som gir livskvalitet (hva jeg skal rehabiliteres til) Selv mene noe om hva rehabiliteringen skal føre til (når er jeg rehabilitert) Se hensikten med å komme et steg videre, og ville det selv! Å daglige jobbe med de små stegene på den store veien (små steg fører også til mål) Å være innstilt på at oppholdet er tidsavgrenset Å være best det best mulig rustet til det som kommer etter oppholdet, ikke nødvendigvis ha det lettes mulig under oppholdet

6 Hva innebærer det å jobbe på Frydenberg? Fra ”pleie” til ”hjelp til selvhjelp” Jobbe målrettet ut fra brukerens målsetting Fokusere på pasientenes muligheter Samhandle til det beste for brukeren Ønske å videreutvikle seg faglig innenfor rehabilitering Ønske å dele kompetanse innen rehabilitering skal deles med de øvrige enhetene i helse- og sosial i kommunen

7 Frydenberg etablering fase 1 Flytting av nåværende rehabiliteringspasienter, inkludert dagrehabilitering i Modum kommune.

8 Frydenberg REHABILITERING Modumhemien (rehab avd) Vikersund BDGeithus BDGeithusberga”hjemme” Demens Psykriatri/ rus HAB??? ->23 år

9 ”….stegene vider” mot oppstart Daglig leder – ansettelse Bemanning av Frydenberg Etablere tverrfaglig inntaksteam Utvelgelse av brukere Tilrettelegge praktiske forhold (IT, tekstiler, mat) Fastsette oppstartsdato/dato for flytting av brukere Utbygging til flere rom for ”tunge” bruker i første etasje.

10 Frydenberg etablering fase 2 Frydenberg som interkommunalt rehabiliteringssenter Utvidelse av tjenestetilbudet (LMS, kurs, ol.)

11 Ringerike sykehus Inter med. senter Frydenberg Friskliv FRISK! Fastlege Sunnås etc Modumheimen Bo/dagsentra Hjemmebasert Pasientforløpet: ”—et steg videre til trygghet og selvstendighet”Pasientforløpet: Hjemme

12


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen – en mulighet Samarbeid om tjenester på tvers av kommunegrenser Vektlegging av samhandling om pasientforløpet Kommunen ”bestiller”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google