Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSI grunnkurs SOSI Grunnleggende prinsipper

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSI grunnkurs SOSI Grunnleggende prinsipper"— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSI grunnkurs SOSI Grunnleggende prinsipper
Mål: Få tilstrekkelig kjennskap til de grunnlaggende prinsippene SOSI-standarden bygger på Gerd Mardal, NGIS, Rammeverk og og standarder - SOSI-sekretariatet SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

2 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
Innhold Grunnleggende prinsipper Introduksjon til modellering av geografisk informasjon Koordinat-systemer for stedfesting Topologi Graf-topologi Egenhofer-topologi SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

3 Fra virkeligheten til datasett
Bilde Lysebotn SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

4 Virkelighet: Reguleringsplan
Figur-kilde: no.wikipedia.org SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

5 Trinn 1: Objekter og objekt-typer
forekomst av et fenomen i den virkelige verden [SOSI 1_2]. Objekttype (geografisk objekttype) en klasse av objekter med felles egenskaper, forhold mot andre objekttyper og funksjoner [SOSI 1_2]. SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

6 Eksempler objekter og objekttyper
Objekttype: Menneske Objekter: Per, Pål, Espen (Enkelt-personer) Objekttype: Kjøretøy Objekt: Bil med kjennetegn DL 20139 Objekttype Innsjø Objekter: Mjøsa, Randsfjorden, Femunden SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

7 Eksempel 2: Objekter og objekttyper
Objekt: Reguleringsplan for Domkirkeodden, Hamar Objekttype: Regulerings-plan Geografisk objekttyper: Regulerings-plan-område ArealbrukOmråde ArealformålOmråde Båndlegginsgrense SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

8 Se egen foilserie / intro til UML
..kortversjonen kommer her… SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

9 Ulike elementer i en UML-modell
Objekttyper Egenskaper multiplisitet på egenskaper enumeration (møtedag) kodeliste (produsent) datatype (adresse) basale datatyper (real,heltall) Forhold assosiasjoner (rollenavn,multiplisitet) aggregering komposisjon generalisering Note SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

10 Typer av klasser /“bokser”
Objekttype <<DataType>> “Verdiholdere” eller SOSI-gruppeelementer <<CodeList>> Liste over mulige verdier for en egenskap SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

11 UML-modellene i SOSI 4 som klassediagram
SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

12 UML-modellene i SOSI 4 tekstlig beskrivelse
SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

13 Objekttyper i SOSI Del 2 Generell objektkatalog
Fagområdene gjennomgått for å identifisere aktuelle objekttyper Egenskaper til objekttypene Forholdet mellom objekttyper SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

14 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
Koordinatsystem Globalt koordinatsystem Et system det en entydig kan stedfeste objekter på jorda Ofte dimensjon Nord og øst Høyde Geodesi-utfordringen: Fra jord-overflata (dobbeltkrum overflate, tilnærmet kuleflate) til plane koordinater på kart Dominerende koordinat-system: UTM: Universal Transversal Mercator SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

15 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
Mer om UTM Nord-akse: Origo. Ekvator Øst-akse: Origo: Akse-senter-meridian Norge i UTM-sonene 32 og 33, 34 og 35 Figur-kilde: SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

16 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
Geometri og Topologi Geometri: Geometri (geo = jord, metria = mål, måling) oppsto som det kunnskapsfeltet som tar for seg figurer og forhold i plan og rom. (no.wikipedia.org) Topologi: En gren av matematikk opptatt av egenskaper til geometrier som er uavhengige av avstandsmål og er uforandret ved deformasjoner som ikke bretter eller river sund overflater (etter Chrisman s 47) En gren av den moderne geometrien som behandler de egenskaper hos legemer som har å gjøre med hvordan et legeme ”henger sammen” og ikke dets form eller størrelse. (Kunnskapsforlagets matematikkleksikon) To typer: Graf-topologi Egenhofer-topologi SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

17 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
Graf-toplogi SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

18 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
Egenhofer-topologi SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

19 Topologi I UML-modeller
<<Nettverk>> SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

20 Hvilke objekttyper kan avgrense en veg?
.OBJEKTTYPE Veg ..AVGRENSES_AV Fortauskant,Trafikkøykant,Vegdekkekant,VegkantAnnetVegareal, VegkantAvkjørsel,VegkantFiktiv Fra definisjonsfil for SOSI-kontroll SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet


Laste ned ppt "SOSI grunnkurs SOSI Grunnleggende prinsipper"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google