Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI grunnkurs SOSI Grunnleggende prinsipper Gerd Mardal, NGIS, Rammeverk og og standarder - SOSI-sekretariatet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI grunnkurs SOSI Grunnleggende prinsipper Gerd Mardal, NGIS, Rammeverk og og standarder - SOSI-sekretariatet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI grunnkurs SOSI Grunnleggende prinsipper Gerd Mardal, NGIS, Rammeverk og og standarder - SOSI-sekretariatet Mål: Få tilstrekkelig kjennskap til de grunnlaggende prinsippene SOSI-standarden bygger på

2 2SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatetInnhold oGrunnleggende prinsipper oIntroduksjon til modellering av geografisk informasjon oKoordinat-systemer for stedfesting oTopologi oGraf-topologi oEgenhofer-topologi

3 3SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Fra virkeligheten til datasett oBilde Lysebotn

4 4SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Virkelighet: Reguleringsplan Figur-kilde: no.wikipedia.org

5 5SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Trinn 1: Objekter og objekt-typer oObjekt oforekomst av et fenomen i den virkelige verden [SOSI 1_2]. oObjekttype (geografisk objekttype) oen klasse av objekter med felles egenskaper, forhold mot andre objekttyper og funksjoner [SOSI 1_2].

6 6SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Eksempler objekter og objekttyper oObjekttype: Menneske oObjekter: Per, Pål, Espen (Enkelt-personer) oObjekttype: Kjøretøy oObjekt: Bil med kjennetegn DL 20139 oObjekttype Innsjø oObjekter: Mjøsa, Randsfjorden, Femunden

7 7SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Eksempel 2: Objekter og objekttyper oObjekt: Reguleringsplan for Domkirkeodden, Hamar oObjekttype: Regulerings-plan oGeografisk objekttyper: oRegulerings-plan-område oArealbrukOmråde oArealformålOmråde oBåndlegginsgrense

8 8SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Se egen foilserie / intro til UML..kortversjonen kommer her…

9 9SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet oObjekttyper oEgenskaper omultiplisitet på egenskaper oenumeration (møtedag) okodeliste (produsent) odatatype (adresse) obasale datatyper (real,heltall) oForhold oassosiasjoner (rollenavn,multiplisitet) oaggregering okomposisjon ogeneralisering oNote Ulike elementer i en UML-modell

10 10SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Typer av klasser /“bokser” Objekttype > “Verdiholdere” eller SOSI- gruppeelementer > Liste over mulige verdier for en egenskap

11 11SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet UML-modellene i SOSI 4 som klassediagram

12 12SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet UML-modellene i SOSI 4 tekstlig beskrivelse

13 13SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Objekttyper i SOSI Del 2 Generell objektkatalog oFagområdene gjennomgått for å identifisere oaktuelle objekttyper oEgenskaper til objekttypene oForholdet mellom objekttyper

14 14SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Koordinatsystem oGlobalt koordinatsystem oEt system det en entydig kan stedfeste objekter på jorda oOfte 2 + 1 dimensjon oNord og øst oHøyde oGeodesi-utfordringen: oFra jord-overflata (dobbeltkrum overflate, tilnærmet kuleflate) til plane koordinater på kart oDominerende koordinat-system: oUTM: Universal Transversal Mercator

15 15SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Mer om UTM oNord-akse: oOrigo. Ekvator oØst-akse: oOrigo: Akse-senter-meridian oNorge i UTM-sonene 32 og 33, 34 og 35 Figur-kilde: www.wikipedia.org

16 16SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Geometri og Topologi oGeometri: oGeometri (geo = jord, metria = mål, måling) oppsto som det kunnskapsfeltet som tar for seg figurer og forhold i plan og rom. (no.wikipedia.org) oTopologi: oEn gren av matematikk opptatt av egenskaper til geometrier som er uavhengige av avstandsmål og er uforandret ved deformasjoner som ikke bretter eller river sund overflater (etter Chrisman s 47) oEn gren av den moderne geometrien som behandler de egenskaper hos legemer som har å gjøre med hvordan et legeme ”henger sammen” og ikke dets form eller størrelse. (Kunnskapsforlagets matematikkleksikon) oTo typer: oGraf-topologi oEgenhofer-topologi

17 17SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Graf-toplogi

18 18SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Egenhofer-topologi

19 19SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Topologi I UML-modeller >

20 20SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Hvilke objekttyper kan avgrense en veg?.OBJEKTTYPE Veg..AVGRENSES_AV Fortauskant,Trafikkøykant,Vegdekkekant,VegkantAnnetVegareal, VegkantAvkjørsel,VegkantFiktiv Fra definisjonsfil for SOSI-kontroll


Laste ned ppt "1SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI grunnkurs SOSI Grunnleggende prinsipper Gerd Mardal, NGIS, Rammeverk og og standarder - SOSI-sekretariatet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google