Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Web-programmering Introduksjon til objektorientert programmering i PHP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Web-programmering Introduksjon til objektorientert programmering i PHP."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Web-programmering Introduksjon til objektorientert programmering i PHP

2 I dag l Introduksjon til objektorientert programmering l Bruke dette videre i faget l Gjennomgang av kode. l Oppgaveløsning –Oblig 1 leveres 6. mars

3 Objektorientert programmering l En måte å få bedre kontroll på kode l Innkapsle og strukturere l Helt nødvendig i store programsystemer l PHP var ikke laget for dette l Men tilbyr bra dekning i versjon 5 –En del spesielle ting som er løst litt mer elegant i andre språk (C, Java)

4 Klasser og objekter l En klasse / objekt bør være noe konkret –Person, Bil, Hus, Billett, Rom l En klasse er en mal for et objekt l Flere objekter kan lages (instansieres) av en klasse Bil-klasse (mal)Bil1(objekt)Bil2 (objekt)Bil3(objekt)

5 Klasser og objekter l En klasse defineres (er mal for objekter) l Objekter instansieres (opprettes) Bil-klasse (mal) Bil1 (objekt) Bil2 (objekt) Class Bil { public $farge; } $Bil1 = new Bil(); $Bil1->farge=”Rød”; $Bil2 = new Bil(); $Bil2->farge=”Blå;

6 Klasser og objekter farge=”rød”; $Bil2->farge=”grønn”; $Bil3 = new Bil(); $Bil3->farge=”blå”; echo ”Fargen til bil 3 er ”.$Bil3->farge ?> $Bil1 $Bil2 $Bil3 Fargen til bil 3 er blå $farge er en egenskap ved bilen

7 Objekter og metoder/funksjoner tank/$forbruk; return $rekkevidde; } } $volvo = new bil(); $volvo->tank = 80; $literPerMil = 0.7; $rekkeviddeImil = $volvo->rekkevidde($literPerMil); echo "Rekkevidden til bilen er ”; echo number_format($rekkeviddeImil,0)." mil"; ?> Rekkevidden til bilen er 114 mil

8 Objekter og metoder/funksjoner tank/$this->forbruk; return $rekkevidde; } } $volvo = new bil(); $volvo->tank = 80; $volvo->forbruk = 0.7; $rekkeviddeImil = $volvo->rekkevidde(); echo "Rekkevidden til bilen er "; echo number_format($rekkeviddeImil,0)." mil"; ?> Rekkevidden til bilen er 114 mil

9 Constructor forbruk=$forbrukInn; } function rekkevidde() { $rekkevidde = $this->tank/$this->forbruk; return $rekkevidde; } } $volvo = new bil(0.7); $volvo->tank = 80; $rekkeviddeImil = $volvo->rekkevidde(); echo "Rekkevidden til bilen er "; echo number_format($rekkeviddeImil,0)." mil"; ?> Rekkevidden til bilen er 114 mil

10 Constructor forbruk=$forbrukInn; $this->tank=$tankInn; } function rekkevidde() { $rekkevidde = $this->tank/$this->forbruk; return $rekkevidde; } } $volvo = new bil(0.7,80); $rekkeviddeImil = $volvo->rekkevidde(); echo "Rekkevidden til bilen er "; echo number_format($rekkeviddeImil,0)." mil"; ?> Rekkevidden til bilen er 114 mil Må ha 2 parametere inn ved opprettelse!

11 forbruk=$forbrukInn; $this->tank=$tankInn; } function rekkevidde() { $rekkevidde = $this->tank/$this->forbruk; return $rekkevidde; } UML*-klassediagram * Unified Modeling Language Bil $tank $forbruk __construct(forbruk,tankInn) rekkevidde():float


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Web-programmering Introduksjon til objektorientert programmering i PHP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google