Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Egenskaper til stoff og tidsbegrep: En modell for aspekt i russisk Laura A. Janda UNC-Chapel Hill/University of Tromsø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Egenskaper til stoff og tidsbegrep: En modell for aspekt i russisk Laura A. Janda UNC-Chapel Hill/University of Tromsø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Egenskaper til stoff og tidsbegrep: En modell for aspekt i russisk Laura A. Janda UNC-Chapel Hill/University of Tromsø janda@unc.edujanda@unc.edu, laura.janda@hum.uit.no laura.janda@hum.uit.no www.unc.edu/~lajanda

2 Oversikt  Forskjellige egenskaper til stoff motiverer valget mellom perfektiv og imperfektiv  EN PERFEKTIV HANDLING ER EN KONKRET GJENSTAND vs. EN IMPERFEKTIV HANDLING ER EN SUBSTANS

3 Aspekt i slavisk:  Aspektkategorien i russisk er typologisk uvanlig fordi:  imperfektiv er umarkert  aspekt er uavhengig av tid  Bruk av aspekt er veldig sammensatt, det er vanskelig å finne et mønster

4 Tradisjonell tolkning av aspekt: kjennemerker  Boundedness, Totality, Definiteness, Change vs. Stability, Sequencing vs. Simultaneity, Exterior vs. Interior, Figure vs. Ground, Punctuality vs. Durativity, Resultative  Kjennemerker er ikke sammensatte nok for å dekke aspektoppførselen  Kjennemerker er bare nye synonymer for perfektiv og imperfektiv

5 Kildedomenet er vår fysiske erfaring om stoff  Konkret gjenstand:  Nøtt  Eple  Stol  Lastebil  Substans:  Sand  Vann  Luft  Røyk

6 Kildedomenet er vår fysiske erfaring om stoff  Konkret gjenstand:  Substans:

7 Metaforer for aspekt i russisk:  TID ER ROM (cf. Haspelmath 1997)  HANDLINGER ER FYSISKE GJENSTANDER  EN PERFEKTIV HANDLING ER EN KONKRET GJENSTAND vs. EN IMPERFEKTIV HANDLING ER EN SUBSTANS

8 Et menneske i tid…  NÅ er et punkt i tidslinjen, hvor vi står  Det betyr at NÅ er ikke bare et punkt, men et menneske som står der, og at NÅ oppfører seg som en konkret gjenstand  Det skal være viktig når vi skal se på hvordan russisk bruker aspekt for å uttrykke tid

9 Egenskaper til stoff og aspektoppførsel  Egenskaper som er knyttet til gjenstander – svarer til strukturen av handlinger  Egenskaper som er knyttet til hvordan gjenstander påvirker hverandre – svarer til diskurs struktur, hvordan verb påvirker hverandre  Egenskaper som er knyttet til hvordan mennesker reagerer til gjenstander – svarer til pragmatikk

10 Aspektoppførsel i russisk  Se tabellen og eksemplene på støttearket.  Bokstavene i tabellen svarer til bokstavene ved eksemplene  Interaktiv webside (se Chapter 2, module 1, shape og convertibility) Interaktiv webside

11 A. - G.: Egenskaper som er knyttet til gjenstander  A. Kanter  B. Form  C. Helhet  D. Tellbarhet  E. Strømbarhet  F. Gjennomtrengelighet  G. Omdannelser

12 A. Kanter  Perfektiv:  Har kanter 1)  Imperfektiv  Har ikke kanter 2)

13 B. Form  Perfektiv  Kan ha forskjellige former 3), 4), 5)  Imperfektiv  Er formløs og kan bre ut 6), 7), 8), 9)

14 C. Helhet  Perfektiv:  Er enestående 10)  Imperfektiv:  Prosesser og gjentakelser 11), 12)

15 D. Tellbarhet  Perfektiv:  Kvantifisert 13), 14)  Imperfektiv:  Ikke kvantifisert av seg selv, kan fylle noe 15), 16), 17)

16 E. Strømbarhet  Perfektiv:  Gestalt 18)  Imperfektiv:  Kommer gradvis 19), bevegelsesverb

17 F. Gjennomtrengelighet  Perfektiv:  Imperfektiv: Intern beskrivelse 20)

18 G. Omdannelser  Perfektiv:  –ну- individualisering, pakking (23)  Imperfektiv:  pulverisering og stabling av gjentakelser 21), 22)

19 H. – K.: Egenskaper knyttet til hvordan gjenstander påvirker hverandre  H. Forenlighet  I. Dynamisme  J. Fremspring  K. Grensefellesskap

20 H. Forenlighet  Perfektiv: Rekkefølge og fremtid 24), 25), 26)  Imperfektiv: Samtidighet og nåtid 27), 28), 29), 30)

21 H. Forenlighet  Perfektiv sitter fast i imperfektiv: Avbrudd i pågående handling 31)

22 I. Dynamisme  Perfektiv: trekker plotet fremover 32)  Imperfektiv: setter ned farten 32)

23 J. Fremspring  Perfektiv: handlinger i forgrunnen 32)  Imperfektiv: handlinger i bakgrunnen 32), 33)

24 K. Grensefellesskap  Perfektive kanter kombineres med imperfektive masser 34), 35), 36)

25 L. – N.: Egenskaper knyttet til hvordan mennesker reagerer til gjenstander  L. Stabilitet  M. Konsistens  N. Underforståtte omdannelser

26 L. Stabilitet  Perfektiv: tilfredsstillende stabilitet 37), 38), 39)  Imperfektiv: ingen ting å få tak i 40), 41)

27 M. Konsistens  Perfektiv: voldelig 42)  Imperfektiv: Generalisering 43) og høflig

28 N. Underforståtte omdannelser  Perfektiv: prøving og suksess 44)  Imperfektiv: Resultatet er ikke til stand nå 45)


Laste ned ppt "Egenskaper til stoff og tidsbegrep: En modell for aspekt i russisk Laura A. Janda UNC-Chapel Hill/University of Tromsø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google