Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LC238D Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012 Forelesning 4, uke 37 Datamodellering: ER-modeller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LC238D Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012 Forelesning 4, uke 37 Datamodellering: ER-modeller."— Utskrift av presentasjonen:

1 LC238D Datamodellering og databaser http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ Else Lervik, september 2012 Forelesning 4, uke 37 Datamodellering: ER-modeller ER = Enitity-Relationship del 1: Notasjon og oversetting av ulike ER-modeller til tilsvarende relasjonsmodeller ER-modellen, intro.side 2-3 Sterke og svake entitetstyperside 4 Attributterside 5 Multiplisitet, 1:1, 1:*, *:*side 6-8 Binære, trinære og rekursive sammenhengstyperside 9-11 Entitetstyper med to sammenhengstyperside 12 Chen, 1975 Se ellers læreboka, kap. 6.1-6.4, side 178-199

2 Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012 side 2 ER-modellen er en konseptuell modell (dvs en modell av hele databasen). Hensikt: Å beskrive dataene fra brukerens synsvinkel. Uavhengig av implementasjonsmodell og databasesystem – også uavhengig av relasjonsmodellen!

3 Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012 side 3 Notasjon og begreper Mange notasjoner, vi bruker UML-diagram. Tar i bruk ER-begrepsapparatet, jamfører tilsvarende OO-begreper –entitet ~ objekt –entitetstype ~ klasse –attributt –sammenhengstype (eng: relationship type) ~ assosiasjon –multiplisitet (1..1, 0..1, 0..*, 1..*, *..*) Primærnøkkel {PK} kommer inn som nytt begrep

4 Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012 side 4 Sterke og svake entitetstyper En sterk entitetstype eksisterer uavhengig av andre entitetstyper. En svak entitetstype er avhengig av en annen entitetstype for å kunne identifiseres. Identitetsavhengighet.

5 Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012 side 5 Attributter Sammensatt attributt Flerverdiet attributt Avledet attributt

6 Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012 side 6 Multiplisitet – en-til-en-sammenhengstype Multiplisiteten bestemmer antallet mulige sammenhenger mellom entiteter i en sammenhengstype En-til-en-sammenhengstype 0..1 – delvis avhengighet 1..1 – total avhengighet Konkrete sammenhenger mellom entiteter kan illustreres vhja semantiske nett (figur på tavla)

7 Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012 side 7 Multiplisitet - en-til-mange-sammenhengstyper

8 Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012 side 8 Multiplisitet - mange-til-mange-sammenhengstyper

9 Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012 side 9 Dimensjon - tre-dimensjonal (trinær) sammenhengstype

10 Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012 side 10 Rekursiv sammenhengstype Hierarki/trestruktur Nettverk

11 Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012 side 11 Entitetstyper med to sammenhengstyper


Laste ned ppt "LC238D Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012 Forelesning 4, uke 37 Datamodellering: ER-modeller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google