Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Se ellers læreboka, kap , side

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Se ellers læreboka, kap , side"— Utskrift av presentasjonen:

1 Se ellers læreboka, kap. 6.1-6.4, side 178-199
Datamodellering: ER-modeller ER = Enitity-Relationship del 1: Notasjon og oversetting av ulike ER-modeller til tilsvarende relasjonsmodeller ER-modellen, intro. side 2-3 Sterke og svake entitetstyper side 4 Attributter side 5 Multiplisitet, 1:1, 1:*, *:* side 6-8 Binære, trinære og rekursive sammenhengstyper side 9-11 Entitetstyper med to sammenhengstyper side 12 Chen, 1975 Se ellers læreboka, kap , side Else Lervik, september 2012

2 ER-modellen er en konseptuell modell
(dvs en modell av hele databasen). Hensikt: Å beskrive dataene fra brukerens synsvinkel. Uavhengig av implementasjonsmodell og databasesystem – også uavhengig av relasjonsmodellen! Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012

3 Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012
Notasjon og begreper Mange notasjoner, vi bruker UML-diagram. Tar i bruk ER-begrepsapparatet, jamfører tilsvarende OO-begreper entitet ~ objekt entitetstype ~ klasse attributt sammenhengstype (eng: relationship type) ~ assosiasjon multiplisitet (1..1, 0..1, 0..*, 1..*, *..*) Primærnøkkel {PK} kommer inn som nytt begrep Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012

4 Sterke og svake entitetstyper
En sterk entitetstype eksisterer uavhengig av andre entitetstyper. En svak entitetstype er avhengig av en annen entitetstype for å kunne identifiseres. Identitetsavhengighet. Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012

5 Attributter Avledet attributt Sammensatt attributt
Flerverdiet attributt Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012

6 Multiplisitet – en-til-en-sammenhengstype
Multiplisiteten bestemmer antallet mulige sammenhenger mellom entiteter i en sammenhengstype En-til-en-sammenhengstype 0..1 – delvis avhengighet 1..1 – total avhengighet Konkrete sammenhenger mellom entiteter kan illustreres vhja semantiske nett (figur på tavla) Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012

7 Multiplisitet - en-til-mange-sammenhengstyper
Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012

8 Multiplisitet - mange-til-mange-sammenhengstyper
Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012

9 Dimensjon - tre-dimensjonal (trinær) sammenhengstype
Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012

10 Rekursiv sammenhengstype
Hierarki/trestruktur Nettverk Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012

11 Entitetstyper med to sammenhengstyper
Datamodellering og databaser Else Lervik, september 2012


Laste ned ppt "Se ellers læreboka, kap , side"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google