Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSI Grunnkurs - Øvelse SOSI-vis/SOSI-kontroll

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSI Grunnkurs - Øvelse SOSI-vis/SOSI-kontroll"— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSI Grunnkurs - Øvelse SOSI-vis/SOSI-kontroll
Visualisering og k o n t r o l l a v d i g i t a l e k a r t d a t a på SOSI-format SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

2 SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012
INNHOLD I KURSET Introduksjon om SOSI-vis/ SOSI-kontroll Program-installering Sosi-vis / SOSI-kontroll Hvilken nytte har vi av SOSI-kontroll Hva SOSI-kontroll ikke gjør Øvelse Bygninger, bygningsmessige anlegg, veier, høydekurver, ledninger (VA og Eltele), DEK (digitalt eiendomskart), reguleringsplan SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

3 SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012
INTRODUKSJON SOSI-vis/SOSI-kontroll SOSI-vis er et program som viser innholdet i SOSI-filer som kartbilder SOSI-kontroll er et program som kontrollerer SOSI-filer. SOSI-kontroll er et eget program (som kan kjøres uavhengig av andre), men kan også startes gjennom SOSI-vis Er utviklet ved Statens kartverk bygger på tidligere KVAKK som var et samarbeid mellom Gjøvik Ingeniørhøyskole og Statens Kartverk. Siste versjon av programmet tilgjengelig på Når det er installert, vil programmet ved hver oppstart se etter nyere versjoner Programmet blir styrt av to typer parameter-filer: SOSI-vis kommandofiler bestemmer presentasjons-reglene (hvordan SOSI-dataene tegnes) SOSI-kontroll parameterfiler inneholder definisjoner om hvordan datasett skal se ut, oppdatert og distribuert av SOSI-sekretariatet. SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

4 SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

5 SOSI-kontroll i SOSI-vis
SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

6 HVILKEN NYTTE HAR VI AV SOSI-kontroll
Genererer rapporter som dokumenterer kvaliteten på datasettet. Gjør oss mer bevisst på kvaliteten på datafiler i SOSI-format. Bidrar til en bedre totalkvalitet. Vi får hjelp til å finne feil i datasettet. SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

7 SOSI-kontroll – valg i skjermbildet - Kontrollene
Formatsjekk - Hodekontroll - Multiple hoder - Tegnsettkontroll - Sluttkontroll Innholdssjekk - Serienummer - Område - SOSI-nivå - Nøyaktighet/enhet - Høydeinformasjon - SOSI-syntaks Knutepunkt - Knutepunkt/noder - Sammenslåing grupper - Knyttbare punkter Flatekontroll - Referanser - Flater - Representasjonspunkt Objektkontroll - Egenskapskontroll - Geometrityper - Multiplisitet/Kardinalitet - Doble linjer/kurver - Flateavgrensning Statistikk Objekter - Punkt pr. pr. linje/kurve - Linjelengder - Punkttetthet - Punkter pr. temakode - Kvalitetskoder - DEK-indikator Rapportering - Testrapport - Loggrapport - SOSI-rapport - Rapporter basert på Fxtell Bruk Hjelp knappen i skjermbildet for en utvidet forklaring om kontrollene. SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

8 HVA SOSI-kontroll IKKE GJØR
SOSI-kontroll kontrollerer ikke stedfestingsnøyaktighet internt/eksternt. Her kan man benytte den nye funksjonen WMS-bakgrunn i Sosivis så får man en indikasjon på at datene ligger på rett sted. Viser dette på neste foil. SOSI-kontroll er et rent kontroll program, og retter derfor ikke SOSI-filer. Brukeren må selv rette SOSI-filer på grunnlag av testrapportene SOSI-kontroll lager. NB! Dersom SOSI-kontroll ikke gir feilmeldinger, betyr det at det ikke finnes feil av de typene SOSI-kontroll tester mot. Selv om SOSI-kontroll "vet" om og kontrollerer mange typer feil, kan det tenkes at det slippes ting igjennom som burde ha vært påpekt. Vi håper på et godt samarbeide med brukerne med tanke på å gjøre kontrollene til SOSI-kontroll så fullstendige som mulig. SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

9 SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012
Øvelse i SOSI-vis Forberedelser: Last ned og installer SOSI-vis/SOSI-kontroll Last ned øvingsdata Pakk ut Sammenlign mappa du har fått med figuren på denne foilen Se at fil-mappa inneholder *.SOS-filer (SOSI datasett) *.KOM-filer (SOSI-vis kommandofiler) Legg merke til Oppdelingen i filer Filnavna SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

10 SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012
Veg-data Åpne SOSI-fila 04Veg.SOS Se at den ser ut som figuren på siden Bruk menyvalg Info / Hode for å se på informasjon i SOSI Hode-gruppa. Finn svar på spørsmåla Hvilken SOSI-versjon er benyttet? Hvilken produktspesifikasjon er benyttet? Hvilket koordinat-system? Når er datasettet ajour? SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

11 SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012
Veg-data, svar 1 Finn svar på spørsmåla Hvilken SOSI-versjon er benyttet? Hvilken produktspesifikasjon er benyttet? Hvilket koordinat-system? Når er datasettet ajour? SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

12 Veg-data med bedre visning
Velg kommandofila ” FKB40-Tegn-Alle-Objekttyper.kom” Se at presentasjonen endres, se figur SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

13 Vegdata – info om enkelt-objekter
Skru på visning av gruppe-informasjon ved å trykke inn i-ikonet i ikonlista. Klikk i kart-bildet og se at objekt-egenskapene til objektet du klikker på, vises. Svar på spørsmål: Hvor gamle er dataene? Hvem er data-eieren? SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

14 SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012
SOSI-kontroll SOSI-kontroll sammenligner datasettet med produkt-spesifikasjonene, og påpeker feil SOSI-kontroll startes med menyvalg Kontroll / SOSI-kontroll Pass på å velge: Oppsettmetode: Produktspek fra SOSI-fil FKB 4.0 som produktgruppe SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

15 SOSI-kontroll - resultat
Spørsmål: Hva er forskjellen på ”feil” og ”advarsel)? Hva menes med ”Ulik høyde mellom gruppe 77 og -5”? Hva er en blindnode? Svar: Se SOSI Kontroll hjelp SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

16 Se på de andre datasettene
Hent opp de andre datasettene, en etter en: Bygninger (04Bygning.SOS) Bygningsmessige anlegg (04BygnAnlegg. SOS) Høydekurver (04Høydekurver. SOS) Ledningsnett VA (04LedningVA. SOS) Ledningsnett El Tele (04LedningElTele. SOS) Eiendoms-grenser (0412DEK-E89. SOS) SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

17 SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012
Se på reguleringsplan Åpne fila ”Hesthagenenga_40.sos” Bruk kommandofil ”Tegneregler-regplan_40.kom” Spørsmål: Hvilke objekttyper finnes? Hvilke egenskaper har ”arealet” B1? SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet

18 SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012
Reguleringsplan Se på egenskapene til B1. Hva betyr de? Bruk gjerne oppslag i SOSI-db for å finne svar! SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet


Laste ned ppt "SOSI Grunnkurs - Øvelse SOSI-vis/SOSI-kontroll"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google