Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 SOSI Grunnkurs - Øvelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 SOSI Grunnkurs - Øvelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 1SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 SOSI Grunnkurs - Øvelse

2 2SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 INNHOLD I KURSET oIntroduksjon om SOSI-vis/ SOSI-kontroll oProgram-installering oSosi-vis / SOSI-kontroll oHvilken nytte har vi av SOSI-kontroll oHva SOSI-kontroll ikke gjør oØvelse oBygninger, bygningsmessige anlegg, veier, høydekurver, ledninger (VA og Eltele), DEK (digitalt eiendomskart), reguleringsplan

3 3SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 INTRODUKSJON oSOSI-vis/SOSI-kontroll oSOSI-vis er et program som viser innholdet i SOSI-filer som kartbilder oSOSI-kontroll er et program som kontrollerer SOSI-filer. oSOSI-kontroll er et eget program (som kan kjøres uavhengig av andre), men kan også startes gjennom SOSI-vis oEr utviklet ved Statens kartverk obygger på tidligere KVAKK som var et samarbeid mellom Gjøvik Ingeniørhøyskole og Statens Kartverk. oSiste versjon av programmet tilgjengelig på http://www.statkart.no/sosihttp://www.statkart.no/sosi oNår det er installert, vil programmet ved hver oppstart se etter nyere versjoner oProgrammet blir styrt av to typer parameter-filer: oSOSI-vis kommandofiler bestemmer presentasjons-reglene (hvordan SOSI-dataene tegnes) oSOSI-kontroll parameterfiler inneholder definisjoner om hvordan datasett skal se ut, oppdatert og distribuert av SOSI-sekretariatet.

4 4SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 SOSI-vis

5 5 SOSI-kontroll i SOSI-vis

6 6SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 HVILKEN NYTTE HAR VI AV SOSI-kontroll oGenererer rapporter som dokumenterer kvaliteten på datasettet. oGjør oss mer bevisst på kvaliteten på datafiler i SOSI-format. oBidrar til en bedre totalkvalitet. oVi får hjelp til å finne feil i datasettet.

7 7SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 SOSI-kontroll – valg i skjermbildet - SOSI-kontroll – valg i skjermbildet - Kontrollene Formatsjekk - Hodekontroll - Multiple hoder - Tegnsettkontroll - Sluttkontroll Innholdssjekk - Serienummer - Område - SOSI-nivå - Nøyaktighet/enhet - Høydeinformasjon - SOSI-syntaks Knutepunkt - Knutepunkt/noder - Sammenslåing grupper - Knyttbare punkter Flatekontroll - Referanser - Flater - Representasjonspunkt Objektkontroll - Egenskapskontroll - Geometrityper - Multiplisitet/Kardinalitet - Doble linjer/kurver - Flateavgrensning Statistikk - Objekter - Punkt pr. pr. linje/kurve - Linjelengder - Punkttetthet - Punkter pr. temakode - Kvalitetskoder - DEK-indikator Rapportering - Testrapport - Loggrapport - SOSI-rapport - Rapporter basert på Fxtell Bruk Hjelp knappen i skjermbildet for en utvidet forklaring om kontrollene.

8 8SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 HVA SOSI-kontroll IKKE GJØR oSOSI-kontroll kontrollerer ikke stedfestingsnøyaktighet internt/eksternt. Her kan man benytte den nye funksjonen WMS-bakgrunn i Sosivis så får man en indikasjon på at datene ligger på rett sted. Viser dette på neste foil. oSOSI-kontroll er et rent kontroll program, og retter derfor ikke SOSI-filer. Brukeren må selv rette SOSI-filer på grunnlag av testrapportene SOSI-kontroll lager. oNB! Dersom SOSI-kontroll ikke gir feilmeldinger, betyr det at det ikke finnes feil av de typene SOSI-kontroll tester mot. Selv om SOSI-kontroll "vet" om og kontrollerer mange typer feil, kan det tenkes at det slippes ting igjennom som burde ha vært påpekt. oVi håper på et godt samarbeide med brukerne med tanke på å gjøre kontrollene til SOSI-kontroll så fullstendige som mulig.

9 9SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 Øvelse i SOSI-vis oForberedelser: oLast ned og installer SOSI- vis/SOSI-kontroll oLast ned øvingsdata oPakk ut oSammenlign mappa du har fått med figuren på denne foilen oSe at fil-mappa inneholder o*.SOS-filer (SOSI datasett) o*.KOM-filer (SOSI-vis kommandofiler) oLegg merke til oOppdelingen i filer oFilnavna

10 10SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 Veg-data oÅpne SOSI-fila 04Veg.SOS oSe at den ser ut som figuren på siden oBruk menyvalg Info / Hode for å se på informasjon i SOSI Hode-gruppa. oFinn svar på spørsmåla oHvilken SOSI-versjon er benyttet? oHvilken produktspesifikasjon er benyttet? oHvilket koordinat-system? oNår er datasettet ajour?

11 11SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 Veg-data, svar 1 oFinn svar på spørsmåla oHvilken SOSI-versjon er benyttet? oHvilken produktspesifikasjon er benyttet? oHvilket koordinat-system? oNår er datasettet ajour?

12 12SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 Veg-data med bedre visning oVelg kommandofila ” FKB40-Tegn-Alle- Objekttyper.kom” oSe at presentasjonen endres, se figur

13 13SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 Vegdata – info om enkelt-objekter oSkru på visning av gruppe-informasjon ved å trykke inn i-ikonet i ikonlista. oKlikk i kart-bildet og se at objekt-egenskapene til objektet du klikker på, vises. oSvar på spørsmål: oHvor gamle er dataene? oHvem er data-eieren?

14 14SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 SOSI-kontroll oSOSI-kontroll sammenligner datasettet med produkt- spesifikasjonene, og påpeker feil oSOSI-kontroll startes med menyvalg Kontroll / SOSI- kontroll oPass på å velge: oOppsettmetode: Produktspek fra SOSI-fil oFKB 4.0 som produktgruppe

15 15SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 SOSI-kontroll - resultat oSpørsmål: oHva er forskjellen på ”feil” og ”advarsel)? oHva menes med ”Ulik høyde mellom gruppe 77 og -5”? oHva er en blindnode? oSvar: Se SOSI Kontroll hjelp

16 16SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 Se på de andre datasettene oHent opp de andre datasettene, en etter en: oBygninger (04Bygning.SOS) oBygningsmessige anlegg (04BygnAnlegg. SOS) oHøydekurver (04Høydekurver. SOS) oLedningsnett VA (04LedningVA. SOS) oLedningsnett El Tele (04LedningElTele. SOS) oEiendoms-grenser (0412DEK-E89. SOS)

17 17SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 Se på reguleringsplan oÅpne fila o”Hesthagenenga_40.sos” oBruk kommandofil o”Tegneregler-regplan_40.kom” oSpørsmål: oHvilke objekttyper finnes? oHvilke egenskaper har ”arealet” B1?

18 18SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 Reguleringsplan oSe på egenskapene til B1. oHva betyr de? oBruk gjerne oppslag i SOSI-db for å finne svar!


Laste ned ppt "1SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012 SOSI Grunnkurs - Øvelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google