Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisering – hva skjer? NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisering – hva skjer? NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisering – hva skjer? NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

2 SOSI-standard vs SOSI-format NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst Realisering UML

3 Uformelt: SOSI-format for NVDB Forholdet mellom SOSI og Datakatalogen ● «SOSI-format-realisering» av Datakatalogen ● Alle objekttyper, egenskaper og tillatte verdier ● For import av data til NVDB ● Ikke en del av SOSI-standard ● Viktig for dataflyt NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

4 Formelt: SOSI Vegnett 4.5 Forholdet mellom SOSI og Datakatalogen ● Utvalgte objekttyper fra Datakatalogen i SOSI Objektkatalog ● Lineære referanser ● Forvaltning av FKB Vegnett ● Nye nettverksprodukter NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

5 ISO/TC211 og SOSI NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst ISO/TC Conceptual schema language Spatial schema Rules for application schema Feature cataloguing Procedures for item registration Data quality Data quality Transfer nodes Linear referencing DPS DPS GML GML …. SOSI Del 1- Generell del Metadata Generelle konsepter Generelle typer Geometri Topologi SOSI- format GML- profil Retningslinjer for modellering Metadata PS SOSI Del 2 - Objektkatalog Vegnett Vegsituasjon Bygningsmessige anlegg Terreng … … SOSI Del 3 - Produktspesifikasjoner Vegnett Veg … … Bygningsmessige anlegg N50 N250 FKB … …

6 Historie og status ● Opprettet 1994 ● Sekretariat: Standard Norge v/Bjørnhild Sæterøy ● Leder: Olaf Østensen, Kartverket ● Tung norsk og nordisk deltakelse ● Faste halvårlige plenumsmøter, pluss arbeidsmøter i prosjektene ● I overkant av 60 prosjekter totalt ● Periodiske revideringer av standardene ● Har adoptert flere av OGC sine standarder, blant annet WMS, WFS og GML ISO/TC211 – Geographic information/Geomatics NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

7 Ny organisering av arbeidet ● Praktisk arbeid – Prosjektorganisering – SOSI Arbeidsgruppene består, uklar rolle – Som før: Alle som ønsker det kan delta i arbeidet ● Standardiseringskomiteen for geomatikk – Sentrale offentlige etater, utdanningsinstitusjoner, geomatikkbransjen og andre relevante standardiseringsmiljøer. – Godkjenner og anbefaler prosjekter – Vedtar standarder ● Standardiseringsringen og Standardiseringssekretariatet – Internt i Kartverket Standarder for geografisk informasjon i Norge NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

8 Hva er en standard? ● Bransjestandard, ikke offisiell Norsk standard (NS) ● Ett fagområde i SOSI Objektkatalog = En standard NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst SOSI Del 2 - Objektkatalog Vegnett Vegsituasjon Bygningsmessige anlegg Terreng … … Lednings- nett Plan Forurensning Geodatastandarden Geosynkronisering Grunnlagsnett Satellittbasert posisjonsbestemmelse ● Andre nasjonale bransjestandarder for geografisk informasjon … … Koordinatbaserte referansesystemer Kontroll av geodata Kart og geodata Standarder for geografisk informasjon i Norge

9 Geodatastandarden ● Kvalitetssikring av oppmåling, kartlegging og geodata ● Norsk profil av ISO19157 Data quality ● Rammeverk for flere andre standarder ● Revideres 2013 (2014) – Prosjektgruppe: Håkon Dåsnes, Nils Ivar Nes og Erling Onstein (Kartverket), Knut Jetlund (SVV) – Høring vinteren 2014 Bransjestandarder for geografisk informasjon NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst Geodatastandarden Grunnlags- nett Plassering og beliggenhets- kontroll Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser Kart og geodata Kontroll av geodata

10 Geosynkronisering ● Synkronisering mellom databaser – Endringsdata transportert på GML-format ● Samarbeid mellom systemleverandører og Kartverket ● Versjon 1 Juli 2013 ● Begrenser behovet for utveksling via store filer Bransjestandarder for geografisk informasjon NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

11 Høring av standarder ● Høringer på – – Espen Sveen koordinerer høringer på vegne av SVV ● Her har alle mulighet til å påvirke, uavhengig av deltakelse i det aktuelle standardiseringsprosjektet! ● Eksempler på nylige høringer: – Forurensning – Stedsnavn – Regionalplan – Lineære referanser Intern organisering i Statens vegvesen NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

12 SOSI-standard i framtiden Hva skjer videre? ● Videreutvikles og vil leve videre – Trenger en norsk objektkatalog – ISO-standardene er kun rammeverk, ikke selve objektkatalogen ● INSPIRE: – Dekker bare deler av utvalgte fagområder ● Aktuelle utviklingsområder for SOSI: – Revidering av hele del 1 – Harmonisering mot INSPIRE for enkelte fagområder – Generell nettverksmodell – Videre harmonisering med NVDB – GML Applikasjonsskjema NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

13 GML mot SOSI-format The battle of the formats NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

14 Hvorfor GML? ● Internasjonalt, språkuavhengig format ● Støttes av mange systemer, uten norsk tilpasning ● Direkte basert på UML-modeller – Unngår egen beskrivelse av realisering ● Fleksibelt – flere muligheter enn SOSI ● Enklere realisering av assosiasjoner og lineære referanser ● Enkel validering av filer - standard XML ● Minus: – Større filer – Lesbarhet i tekstform? Tja Men… NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

15 XML-visning i NotePad++ GML: Lesbarhet NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

16 Forsvinner SOSI-format? ● SOSI-format har vært en avgjørende del av suksessen med Geovekst, FKB og Norge digitalt ● Men: Bruken vil gå ned ● Geosynkronisering kan bli nådestøtet for filbasert oppdatering av hele datasett • Geosynkronisering baseres på endringsdata i GML • Tvinger fram bruk av GML ● SOSI-format har gjort sitt, nå bør vi satse på GML som utvekslingsformat Hvor går vi? NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

17 Spørsmål? NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

18 Hva med data fra anlegg? ● Like bra (bedre) med GML ● Enklere for utenlandske entreprenører ● Validering av innhold vha standard XML-programvare ● Vi trenger egentlig bare å lage GML- applikasjonsskjemaer for NVDB Datakatalogen Men… NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

19 GML i NotePad++, XMLSpy og QGIS Demo NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst


Laste ned ppt "Standardisering – hva skjer? NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google