Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisering – hva skjer? NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisering – hva skjer? NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisering – hva skjer? NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

2 SOSI-standard vs SOSI-format NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst Realisering UML

3 Uformelt: SOSI-format for NVDB Forholdet mellom SOSI og Datakatalogen ● «SOSI-format-realisering» av Datakatalogen ● Alle objekttyper, egenskaper og tillatte verdier ● For import av data til NVDB ● Ikke en del av SOSI-standard ● Viktig for dataflyt NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

4 Formelt: SOSI Vegnett 4.5 Forholdet mellom SOSI og Datakatalogen ● Utvalgte objekttyper fra Datakatalogen i SOSI Objektkatalog ● Lineære referanser ● Forvaltning av FKB Vegnett ● Nye nettverksprodukter NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

5 ISO/TC211 og SOSI NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst ISO/TC211 19103 Conceptual schema language 19107 Spatial schema 19109 Rules for application schema 19110 Feature cataloguing 19135 Procedures for item registration 19157 Data quality 19157 Data quality 19147 Transfer nodes 19148 Linear referencing 19131 DPS 19131 DPS 19136 GML 19136 GML …. SOSI Del 1- Generell del 19115 Metadata Generelle konsepter Generelle typer Geometri Topologi SOSI- format GML- profil Retningslinjer for modellering Metadata PS SOSI Del 2 - Objektkatalog Vegnett Vegsituasjon Bygningsmessige anlegg Terreng … … SOSI Del 3 - Produktspesifikasjoner Vegnett Veg … … Bygningsmessige anlegg N50 N250 FKB … …

6 Historie og status ● Opprettet 1994 ● Sekretariat: Standard Norge v/Bjørnhild Sæterøy ● Leder: Olaf Østensen, Kartverket ● Tung norsk og nordisk deltakelse ● Faste halvårlige plenumsmøter, pluss arbeidsmøter i prosjektene ● I overkant av 60 prosjekter totalt ● Periodiske revideringer av standardene ● Har adoptert flere av OGC sine standarder, blant annet WMS, WFS og GML ISO/TC211 – Geographic information/Geomatics NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

7 Ny organisering av arbeidet ● Praktisk arbeid – Prosjektorganisering – SOSI Arbeidsgruppene består, uklar rolle – Som før: Alle som ønsker det kan delta i arbeidet ● Standardiseringskomiteen for geomatikk – Sentrale offentlige etater, utdanningsinstitusjoner, geomatikkbransjen og andre relevante standardiseringsmiljøer. – Godkjenner og anbefaler prosjekter – Vedtar standarder ● Standardiseringsringen og Standardiseringssekretariatet – Internt i Kartverket Standarder for geografisk informasjon i Norge NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

8 Hva er en standard? ● Bransjestandard, ikke offisiell Norsk standard (NS) ● Ett fagområde i SOSI Objektkatalog = En standard NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst SOSI Del 2 - Objektkatalog Vegnett Vegsituasjon Bygningsmessige anlegg Terreng … … Lednings- nett Plan Forurensning Geodatastandarden Geosynkronisering Grunnlagsnett Satellittbasert posisjonsbestemmelse ● Andre nasjonale bransjestandarder for geografisk informasjon … … Koordinatbaserte referansesystemer Kontroll av geodata Kart og geodata http://www.statkart.no/Standarder/Standarder-for-geografisk-informasjon/ Standarder for geografisk informasjon i Norge

9 Geodatastandarden ● Kvalitetssikring av oppmåling, kartlegging og geodata ● Norsk profil av ISO19157 Data quality ● Rammeverk for flere andre standarder ● Revideres 2013 (2014) – Prosjektgruppe: Håkon Dåsnes, Nils Ivar Nes og Erling Onstein (Kartverket), Knut Jetlund (SVV) – Høring vinteren 2014 Bransjestandarder for geografisk informasjon NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst Geodatastandarden Grunnlags- nett Plassering og beliggenhets- kontroll Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser Kart og geodata Kontroll av geodata

10 Geosynkronisering ● Synkronisering mellom databaser – Endringsdata transportert på GML-format ● Samarbeid mellom systemleverandører og Kartverket ● Versjon 1 Juli 2013 ● Begrenser behovet for utveksling via store filer Bransjestandarder for geografisk informasjon NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

11 Høring av standarder ● Høringer på – http://www.statkart.no/Standarder/Horinger/ http://www.statkart.no/Standarder/Horinger/ – Espen Sveen koordinerer høringer på vegne av SVV ● Her har alle mulighet til å påvirke, uavhengig av deltakelse i det aktuelle standardiseringsprosjektet! ● Eksempler på nylige høringer: – Forurensning – Stedsnavn – Regionalplan – Lineære referanser Intern organisering i Statens vegvesen NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

12 SOSI-standard i framtiden Hva skjer videre? ● Videreutvikles og vil leve videre – Trenger en norsk objektkatalog – ISO-standardene er kun rammeverk, ikke selve objektkatalogen ● INSPIRE: – Dekker bare deler av utvalgte fagområder ● Aktuelle utviklingsområder for SOSI: – Revidering av hele del 1 – Harmonisering mot INSPIRE for enkelte fagområder – Generell nettverksmodell – Videre harmonisering med NVDB – GML Applikasjonsskjema NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

13 GML mot SOSI-format The battle of the formats NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

14 Hvorfor GML? ● Internasjonalt, språkuavhengig format ● Støttes av mange systemer, uten norsk tilpasning ● Direkte basert på UML-modeller – Unngår egen beskrivelse av realisering ● Fleksibelt – flere muligheter enn SOSI ● Enklere realisering av assosiasjoner og lineære referanser ● Enkel validering av filer - standard XML ● Minus: – Større filer – Lesbarhet i tekstform? Tja Men… NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

15 XML-visning i NotePad++ GML: Lesbarhet NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

16 Forsvinner SOSI-format? ● SOSI-format har vært en avgjørende del av suksessen med Geovekst, FKB og Norge digitalt ● Men: Bruken vil gå ned ● Geosynkronisering kan bli nådestøtet for filbasert oppdatering av hele datasett • Geosynkronisering baseres på endringsdata i GML • Tvinger fram bruk av GML ● SOSI-format har gjort sitt, nå bør vi satse på GML som utvekslingsformat Hvor går vi? NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

17 Spørsmål? NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

18 Hva med data fra anlegg? ● Like bra (bedre) med GML ● Enklere for utenlandske entreprenører ● Validering av innhold vha standard XML-programvare ● Vi trenger egentlig bare å lage GML- applikasjonsskjemaer for NVDB Datakatalogen Men… NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst

19 GML i NotePad++, XMLSpy og QGIS Demo NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst


Laste ned ppt "Standardisering – hva skjer? NVDB- og Geodatakonferansen 2013 Knut Jetlund, Region Øst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google