Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommune og politi startet et samarbeid i 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommune og politi startet et samarbeid i 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kommune og politi startet et samarbeid i 2004
Forprosjekterings periode 2005, (Husbankmidler) Oppstart Gjengangerprosjektet høsten 2006 Midler fra Sosial og Helsedirektoratet Prosjektet driftet av Stavne Arbeid og Kompetanse KF Oppstart samarbeid med prosjekt ”Verdig Liv” i 2008 Samarbeidsavtale kommune,politi og fengsel i 2010 Etablert som varig tiltak 2012,administrert under oppfølging Heimdal-Lerkendal

3 Hovedmål – Gjengangerprosjektet
” Rehabilitering og reintegrering av kriminelle gjengangere/rusmiddelavhengige med sikte på å gi dem en reell mulighet til å bryte med kriminalitet og rusbruk og derigjennom gi dem et positivt utgangspunkt for å bedre kunne fungere i samfunnet”

4 Organisasjonsmodell Forankret i Samarbeidsavtale mellom de tre etater
Nettverksamlinger Nettverksmøter politi, fengsel og kommune Kontaktbetjent, etterforsker og oppfølger Gjengangerteamet Arbeidsgruppe: Mellomledere fra hver etat Administrativt ansvar: Oppfølging Heimdal Lerkendal Styringsgruppe: Ledelsen i de tre etater

5 Det er lov å tenke utenfor boksen………
Gjengangerliste Vinningsteamet Gjenganger Samtykkeerklæring Med samtykke Ikke samtykke (med samtykke) Tett oppfølging med kontakt mellom etatene… uten samtykke) Basis oppfølging uten ekstra oppfølging…

6 Med samtykke: Tettere oppfølging av gjengangerteamet ( kontrakter bl.a. ruskontroll) Samhandling med politi, fengsel og kommune Ansvarsgrupper. Aktiviteter. Større sjanse for å lykkes med å fange opp gjengangere som får problemer. Uten samtykke: Hjelp fra alle instanser, uten at informasjon angående situasjonen til den enkelte blir drøftet mellom hjelperne. Større sjanse for at ”gjengangeren” kommer langt ut i uføret før han eller hun blir fanget opp av systemet.

7 Fritakserklæring

8 Kontrakt med Gjengangerteamet

9 Nettverket Forankret i samarbeidsavtalen
Opprettet i 2009, ca.30 ansatte fra de tre etater Oppfølgere, etterforskere, kontaktbetjenter og jurister (viktig med stabilitet, relasjon og forutsigbarhet for alle parter) To samlinger pr.år, kompetanseheving og nettverksbygging Bistått i arbeidet med ”Rapport om fagnettverket” og kartleggingsundersøkelsen ”Et Verdig Liv”, i 2010 National Gjengangerkonferanse 10-11mai 2012 Støttet av Husbanken

10 Finansiering Helsedirektoratet (en stilling og evaluering 2010)
Kommunen (driftsmidler) De tre samarbeidende etater (drift av nettverk m.m.) Husbanken (boligsosialt arbeid, kompetanseheving) Exstrastiftelsen (aktivitetsmidler)

11 Midler fra Exstrastiftelsen
Skal kun brukes til aktiviteter for deltakerne Naturen som mestringsarena Styrketrening Forskjellige kurs (hund, kajakk m.fl.) Volleyball lag – seriepåmelding, cup Cageball, en gang pr. uke Årskort RBK fotball/hockey ev. håndball Toppturer Kulturarrangementer (bl.a. kinokort) Pizzakvelder m/fotball evt. film på basen Evaluering, dokumentasjon underveis

12 Samarbeidspartnere Nav(fengsel, kommune og stat)
Behandlingsinstitusjoner (Tyrili, Trondheimsklinikken, Lbs. m.fl.) Andre avdelinger innen kommune, politi og fengsel Stavne Arbeid Kompetanse KF Andre kommunale og private botiltak Andre organisasjoner (Kirkens bymisjon, Wayback m.fl.) Husbanken og Blå Kors Domstolene Fastlegene

13 Bilder fra Osloveien 155.

14 Bo og tjeneste avtale i Osloveien 155.


Laste ned ppt "Kommune og politi startet et samarbeid i 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google