Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

* Bakgrunn for gjengangerteamet i Trondheim * Hvordan bor de? – og hvordan kan de bo? 03.07.2014 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "* Bakgrunn for gjengangerteamet i Trondheim * Hvordan bor de? – og hvordan kan de bo? 03.07.2014 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 * Bakgrunn for gjengangerteamet i Trondheim * Hvordan bor de? – og hvordan kan de bo? 03.07.2014 1

2 Bakgrunn: •2002: Flere overdose – dødsfall fordret tverretatlig samarbeid. Flere faggrupper, offentlige og private samlet. Litt generell informasjonsutveksling/ bli kjent med hverandre. •2005: Forprosjektering av Trondheim kommune og Trondheim politi: unge, kriminelle – rusbisbrukere egnet tilbud for disse? •2006 1 fra politi, 1 fra kommune startet med kontor på Stavne Gård: Gjengangerteamet. •Tok imot 2 menn fra oppstart sept 2006. 03.07.2014 2

3 Bakgrunn forts…: •Trondheim fengsel så at gjengangere ikke mestret soningsprogresjon i likhet med andre. •Lite kunnskap om hverandres fagfelt. Søkte prosjektmidler i Husbanken, •Satte ned samarbeidspartnere fra Trondheim fengsel, Trondheim kommune og Trondheim politi. 4 stk skulle arbeide sammen de som allerede var i gang: et supplement – ikke et solo prosjekt på siden av eksiterende tiltak og prosjekt. •Fokus på kompetanseheving og forskning. 03.07.2014 3

4 Bakgrunn forts…: •Fengselsbetjenter, kommunalt ansatte ruskonsulenter og politietterforskere dro på felles seminarer. •Faglig påfyll, bli kjent med hverandre, utvikle samarbeid rundt gjengangere. •Forskning på 2 felt: hva kunne gjengangerne si om sin situasjon, hva ønsket de, - samt hvordan kan dette nettverket bidra til bedret livskvalitet for gjengangerne? •Utarbeidelse av opphevelse av taushetsplikt. 03.07.2014 4

5 Samtykkeerklering 03.07.2014 5

6 Gjengangerliste Vinningsteamet Gjenganger (med samtykke) Tett oppfølging med kontakt mellom etatene… (uten samtykke) Basis oppfølging uten ekstra oppfølging… Det er lov å tenke utenfor boksen……… Samtykkeerklæring Ikke samtykke Med samtykke 03.07.2014 6

7 Metode •Taushetsplikt :i samarbeid med jurister fra alle tre etater er det utarbeidet en samtykkeerklæring. •Liste med kontaktpersoner fra alle tre etater fordeler gjengangerne. •Samme etterforsker, kontaktbetjent og oppfølger møter gjengangeren over tid. •På denne listen fremgår direkte telefonnr. og mail adresser. Tverretatlig kontakt •Ansvarsgruppemøter •Tett Oppfølging, aktiviteter o.a. - et frivillig valg. 03.07.2014 7

8 BOLIG! 03.07.2014 8

9 HVEM ER EN GJENGANGER? 03.07.2014 9

10 HVEM ER EN GJENGANGER? AKTIVE GJENGANGERE VARIERER FRA 45 – 60 PERSONER. TIL ENHVER TID MELLOM 10 - 20 SOM SONER I TRONDHEIM FENGSEL. 36 % BOR I KOMMUNAL BOLIG 28% ER UFB 21 % BOR PÅ INSTITUSJON, ELLER I MIDLERTIDIG BOLIG 11 % BOR HJEMME HOS FORELDRE 4 % HAR UKJENT ADRESSE 81 % ER LANGTIDSMOTAKERE AV SOSIALE YTELSER. ESTIMERT TIL CA 190 000,- I GRUNN YTELSER PR MND. SÅ KOMMER DEKNING AV BOLIG, KLÆR OG HELSETJENESTER I TILEGG. 03.07.2014 10

11 Alle røykvarslere er demontert. Leiligheten er overfylt av tyvegods i form av pc, elektrisk lydanlegg, verktøy m.m EKSEMPEL PÅ BOLIG UTEN OPPFØLGING 03.07.2014 11

12 Eksempel på bolig med oppfølging Sikkerhet, flytting, rydding, kaoskontroll og rusprøver. 03.07.2014 12

13 BOLIG: Hvordan mestre? •Arbeid, skole, kvalifiseringsprogram eller lignende. •Aktiviteter på fritid •Urinprøvekontroll / utånding •Være sammen med, oppnå gode relasjoner. 03.07.2014 13

14 03.07.2014 14

15 Aktiviteter •Vi tror på: •Gjennom aktiviteter får man styrket relasjoner samt en tilnærmet normalitet. •Vi vil arrangere ”toppturer” (fjelltopper i nærområdet) •Vi har mottatt penger til innkjøp av kajakker- oppstart kurs i sommer •Hundekurs dressur/valpekurs - startet forrige uke. 03.07.2014 15

16 Oppstart av eget Volleyball/ kanonballag Trening hver tirsdag. Oppmann Kjetil. 03.07.2014 16

17 03.07.2014 17

18 FRAMDRIFTSPLAN -INNFØRE BO OG TJENESTEAVTALE -PROSJEKTERING AV BOLIG FOR GJENGANGERE -VIDEREUTVIKLING AV GJENGANGERTEAM -DOMSTOLSARBEID -NASJONALT GJENGANGERNETTVERK -SØKE ØK. MIDLER -DISTRUBUERE KARTLEGGINGSUNDERSØKELSE / NETTVERKSRAPPORT/ EVALUERINGSRAPPORT 03.07.2014 18

19 03.07.2014 19

20 03.07.2014 20

21 Eks.1: Mann 41år, amfetaminmisbruker, domfelt 14 ganger. Domfelt mai 2006 og ble dømt til 240 timers samfunnsstraff, subs. 8 mnd. fengsel. Vi tok for oss straffbare forhold siktede var skyldig i og ble dømt for fra september 2005 og fram til domfellelse mai 2006. I tillegg har vi tatt med en dom siktede fikk i oktober 2006, for forhold gjort sommeren 2006 samt et eldre forhold fra april. Han skrev kontrakt med Gjengangerprosjektet september 2006 Total kostnad utbetalte forsikringer/skader for forhold gjort i perioden september -05 til mai -06: kr. 530000,- Sosial stønad/livsopphold 10 mnd,(- 2 mnd soning)kr. 40000,- Soning Tr.heim fengsel fra desember -05 – februar -06 71 dager a` kr. 2000,-: kr. 142000,- Total kostnad (reelle tall ut fra faktiske forhold)kr. 712000,- Kostnadsberegning 1 03.07.2014 21

22 Eks. 2: Samme person, men vi ser nå på situasjonen fra september 2006 fram til og med september 2007. Etter oppstart i prosjektet begynte han å arbeide på kjøkkenet ved Stavne Gård KF, og han flyttet inn i egen kommunal leilighet. Ikke pågrepet for straffbare forhold siden august -06. Husleie 15.12.06 – 01.10.07:kr. 36460,-. Sosiale stønader (livsopphold/etableringstilskudd m. m).kr. 10660,- Prosjektmidler fra SHdir kr. 500 000,- pr. år, fordelt på deltakere inklusive adm.kostnader:kr. 100000,- Total kostnad, kontrakt med Gjengangerprosjektet: kr. 147120,- Kostnadsberegning 2 03.07.2014 22

23 03.07.2014 23

24 Ta gjerne kontakt for mer informasjon! Kommune: Torill-Beate Karlsen, tel: 952 63 507 Ståle Fallrø, Stavne Gård, kf: tel:928 07 298 Politi: Arne Kvithammer, tel: 481 61 973 Politi; Tore Martinsen, tel:481 61 979 Fengsel: Arne Dahl, tel: 908 70 190 Sosialkonsulent, fengsel: Åslaug Kihl 971 64 730 03.07.2014 24

25 Evalueringsrapport, av Kurt Elvegård, NTNU: •-”Det er ikke korgutter” – om gjengangerne som hadde tyilbud gjennom Stavne Gård kf, i fengsel – ved Modulen. Kan leses under www.stavne.no www.stavne.no •Bjørn Arnesen, forsker ved Midtnorsk kompetansesenter for atferd (mka) sin rapport av ”et verdig liv”. Basert på spørreundersøkelser av gjengangere, samt nettverket rundt gjengangere. •TAKK FOR MEG! 03.07.2014 25


Laste ned ppt "* Bakgrunn for gjengangerteamet i Trondheim * Hvordan bor de? – og hvordan kan de bo? 03.07.2014 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google