Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn for gjengangerteamet i Trondheim. Hvordan bor de

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn for gjengangerteamet i Trondheim. Hvordan bor de"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn for gjengangerteamet i Trondheim. Hvordan bor de
* Bakgrunn for gjengangerteamet i Trondheim * Hvordan bor de? – og hvordan kan de bo? 1 1

2 Bakgrunn: 2002: Flere overdose – dødsfall fordret tverretatlig samarbeid. Flere faggrupper, offentlige og private samlet. Litt generell informasjonsutveksling/ bli kjent med hverandre. 2005: Forprosjektering av Trondheim kommune og Trondheim politi: unge, kriminelle – rusbisbrukere egnet tilbud for disse? fra politi, 1 fra kommune startet med kontor på Stavne Gård: Gjengangerteamet. Tok imot 2 menn fra oppstart sept 2006. 2 2

3 Bakgrunn forts…: Trondheim fengsel så at gjengangere ikke mestret soningsprogresjon i likhet med andre. Lite kunnskap om hverandres fagfelt. Søkte prosjektmidler i Husbanken, Satte ned samarbeidspartnere fra Trondheim fengsel, Trondheim kommune og Trondheim politi. 4 stk skulle arbeide sammen de som allerede var i gang: et supplement – ikke et solo prosjekt på siden av eksiterende tiltak og prosjekt. Fokus på kompetanseheving og forskning. 3 3

4 Bakgrunn forts…: Fengselsbetjenter, kommunalt ansatte ruskonsulenter og politietterforskere dro på felles seminarer. Faglig påfyll, bli kjent med hverandre, utvikle samarbeid rundt gjengangere. Forskning på 2 felt: hva kunne gjengangerne si om sin situasjon, hva ønsket de, - samt hvordan kan dette nettverket bidra til bedret livskvalitet for gjengangerne? Utarbeidelse av opphevelse av taushetsplikt. 4 4

5 Samtykkeerklering 5 5

6 Det er lov å tenke utenfor boksen………
Gjengangerliste Vinningsteamet Gjenganger Samtykkeerklæring Med samtykke Ikke samtykke (med samtykke) Tett oppfølging med kontakt mellom etatene… (uten samtykke) Basis oppfølging uten ekstra oppfølging… 6 6

7 Metode Taushetsplikt :i samarbeid med jurister fra alle tre etater er det utarbeidet en samtykkeerklæring. Liste med kontaktpersoner fra alle tre etater fordeler gjengangerne. Samme etterforsker, kontaktbetjent og oppfølger møter gjengangeren over tid. På denne listen fremgår direkte telefonnr. og mail adresser. Tverretatlig kontakt Ansvarsgruppemøter Tett Oppfølging, aktiviteter o.a. - et frivillig valg. 7 7

8 BOLIG! 8 8

9 HVEM ER EN GJENGANGER? 9 9

10 HVEM ER EN GJENGANGER? AKTIVE GJENGANGERE VARIERER FRA 45 – 60 PERSONER. TIL ENHVER TID MELLOM SOM SONER I TRONDHEIM FENGSEL. 36 % BOR I KOMMUNAL BOLIG 28% ER UFB 21 % BOR PÅ INSTITUSJON, ELLER I MIDLERTIDIG BOLIG 11 % BOR HJEMME HOS FORELDRE 4 % HAR UKJENT ADRESSE 81 % ER LANGTIDSMOTAKERE AV SOSIALE YTELSER. ESTIMERT TIL CA ,- I GRUNN YTELSER PR MND. SÅ KOMMER DEKNING AV BOLIG, KLÆR OG HELSETJENESTER I TILEGG. 10 10

11 EKSEMPEL PÅ BOLIG UTEN OPPFØLGING
Alle røykvarslere er demontert. Leiligheten er overfylt av tyvegods i form av pc, elektrisk lydanlegg, verktøy m.m 11 11

12 Eksempel på bolig med oppfølging
Sikkerhet, flytting, rydding, kaoskontroll og rusprøver. 12 12

13 BOLIG: Hvordan mestre? Arbeid, skole, kvalifiseringsprogram eller lignende. Aktiviteter på fritid Urinprøvekontroll / utånding Være sammen med, oppnå gode relasjoner. 13 13

14 14 14

15 Aktiviteter Vi tror på: Gjennom aktiviteter får man styrket relasjoner samt en tilnærmet normalitet. Vi vil arrangere ”toppturer” (fjelltopper i nærområdet) Vi har mottatt penger til innkjøp av kajakker- oppstart kurs i sommer Hundekurs dressur/valpekurs - startet forrige uke. 15 15

16 Oppstart av eget Volleyball/ kanonballag Trening hver tirsdag.
Oppmann Kjetil. 16 16

17 17 17

18 FRAMDRIFTSPLAN INNFØRE BO OG TJENESTEAVTALE
PROSJEKTERING AV BOLIG FOR GJENGANGERE VIDEREUTVIKLING AV GJENGANGERTEAM DOMSTOLSARBEID NASJONALT GJENGANGERNETTVERK SØKE ØK. MIDLER DISTRUBUERE KARTLEGGINGSUNDERSØKELSE / NETTVERKSRAPPORT/ EVALUERINGSRAPPORT 18 18

19 19

20 20

21 Kostnadsberegning 1 Eks.1: Mann 41år, amfetaminmisbruker, domfelt 14 ganger. Domfelt mai 2006 og ble dømt til 240 timers samfunnsstraff, subs. 8 mnd. fengsel. Vi tok for oss straffbare forhold siktede var skyldig i og ble dømt for fra september 2005 og fram til domfellelse mai I tillegg har vi tatt med en dom siktede fikk i oktober 2006, for forhold gjort sommeren 2006 samt et eldre forhold fra april. Han skrev kontrakt med Gjengangerprosjektet september 2006 Total kostnad utbetalte forsikringer/skader for forhold gjort i perioden september -05 til mai -06: kr ,- Sosial stønad/livsopphold 10 mnd,(- 2 mnd soning) kr ,- Soning Tr.heim fengsel fra desember -05 – februar dager a` kr. 2000,-: kr ,- Total kostnad (reelle tall ut fra faktiske forhold) kr ,- 21 21

22 Kostnadsberegning 2 Eks. 2: Samme person, men vi ser nå på situasjonen fra september 2006 fram til og med september Etter oppstart i prosjektet begynte han å arbeide på kjøkkenet ved Stavne Gård KF, og han flyttet inn i egen kommunal leilighet. Ikke pågrepet for straffbare forhold siden august -06. Husleie – : kr ,-. Sosiale stønader (livsopphold/etableringstilskudd m. m). kr ,- Prosjektmidler fra SHdir kr. 500 000,- pr. år, fordelt på deltakere inklusive adm.kostnader: kr ,- Total kostnad, kontrakt med Gjengangerprosjektet: kr ,- 22 22

23 23 23

24 Ta gjerne kontakt for mer informasjon!
Kommune: Torill-Beate Karlsen, tel: Ståle Fallrø, Stavne Gård, kf: tel: Politi: Arne Kvithammer, tel: Politi; Tore Martinsen, tel: Fengsel: Arne Dahl, tel: Sosialkonsulent, fengsel: Åslaug Kihl 24 24

25 Evalueringsrapport, av Kurt Elvegård, NTNU:
-”Det er ikke korgutter” – om gjengangerne som hadde tyilbud gjennom Stavne Gård kf, i fengsel – ved Modulen. Kan leses under Bjørn Arnesen, forsker ved Midtnorsk kompetansesenter for atferd (mka) sin rapport av ”et verdig liv”. Basert på spørreundersøkelser av gjengangere, samt nettverket rundt gjengangere. TAKK FOR MEG! 25 25


Laste ned ppt "Bakgrunn for gjengangerteamet i Trondheim. Hvordan bor de"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google