Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 2 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 2 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.seniorpolitikk.no 1 ssp@seniorpolitikk.no

2 www.seniorpolitikk.no 2 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

3 www.seniorpolitikk.no 3 Seniorsamtale / Milepælsamtale Studiefond for seniorer Ekstra fridager / feriedager Kortere arbeidstid Hjemmekontor Hospitering Redusert stilling med full lønn Bonusordninger Senior rådgiver / seniorkonsulent Prosjekt / prosjektledelse Veiledningsarbeid Kombinasjoner arbeid / permisjon Fysisk trening i arbeidstiden Lettere arbeidstidsordninger Sabbatsordninger Mentorskap Fadder- og veiledningsordninger Jobbtilpassing Etter- og videreutdanning Seniorinstruktør Brannslukningsarbeid: samarbeidsproblem, konflikt og kriser.

4 www.seniorpolitikk.no 4 Alle personalpolitiske tiltak er aktuelle og relevante for alle medarbeider, OGSÅ SENIORENE

5 www.seniorpolitikk.no 5 LEDELSE

6 www.seniorpolitikk.no 6 Finsk undersøkelse (47-58 år) Viktige faktorer for bedring av arbeidsevnen: Bedre lederholdninger/-kompetanse (i forhold til eldre) Reduksjon av ensidig, gjentagende arbeid Økt fysisk aktivitet (Kilde: J. Ilmarinen 1999)

7 www.seniorpolitikk.no 7 Forholdet til leder i staten 40% av tidligpensjonerte mente de hadde et dårlig forhold til sine ledere mens 2% av de yrkesaktive mente de hadde et dårlig forhold til sine ledere. (Kilde: FAFO-notat 712 – 2003)

8 www.seniorpolitikk.no 8 1. Mai 2004: Ny lov mot aldersdiskriminering i arbeidslivet

9 www.seniorpolitikk.no 9 Hvor ofte har du opplevd at de forholdene jeg nå skal lese opp skjer i arbeidslivet? NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER, LEDERE I ARBEIDSLIVET. 2004

10 www.seniorpolitikk.no 10 Diskriminering i statlig sektor 40% av 55+ har følt seg diskriminert en eller flere ganger grunnet alder. Mest vanlig i lønns-og stillingsopprykk. (Kilde: FAFO-notat 712-2003)

11 www.seniorpolitikk.no 11 Kompetanse IKT Nasjonal dugnad EUV / Kompetanse reform

12 www.seniorpolitikk.no 12 AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør 25% av AFP-pensjonerte ville helst ha stått lenger i jobb 25% legger vekt på innføring av ny teknologi som begrunnelse for avgang 20% har fått tilbud om gavepensjon (Kilde: Fafo-rapport 385)

13 www.seniorpolitikk.no 13 Seniorenes eget ansvar

14 www.seniorpolitikk.no 14 Seniorenes sterke sider Sosialkompetanse: Menneskekunnskap Konflikthåndteringsevne Uttrykksevner Lederevner Problemkompetanse: Problemløsningsevne Vurderingsevne Refleksjonsevne/selvrefleksjon Helhetstenkning Taus kunnskap Strategisk tenkning Modenhet Ansvarlighet Interesse Verdier

15 www.seniorpolitikk.no 15 Myter om eldre arbeidstakere 1.Vanskelig for å lære noe nytt Fakta: - Det er små endringer i læreevnen innenfor yrkesaktiv alder - Yngre har fortrinn i tilegnelsen av detaljer - Eldre har fortrinn i tilegnelse av helheter og sammenhenger - Situasjonen rundt læringen har større betydning for eldre 2. Mindre intellektuell kapasitet Fakta: - Forskning viser at friske eldre i all hovedsak beholder sin intellektuelle kapasitet til langt over pensjonsalder - Men sammensetningen av de ulike intellektuelle funksjoner forandrer seg

16 www.seniorpolitikk.no 16 Myter om eldre arbeidstakere forts. 3 Vanskelig for å omstille seg Fakta: - Omstillingsevne og –vilje er avhengig av hva en har erfart i livet / yrkeslivet og i hvilken grad og på hvilken måte man involveres i omstillingene 4Eldre er lite produktive Fakta: - Forskning viser at eldre yrkesaktive i gjennomsnitt er like produktive som unge, men det varierer med yrke

17 www.seniorpolitikk.no 17 Viktige forutsetninger for motivasjon, arbeidsglede og lærelyst Føler seg inkludert, er med på laget Opplever å bli satset på Blir behandlet individuelt og ut fra sin kompetanse Blir respektert Blir tatt seriøst med i omstillings- og utviklingsarbeid


Laste ned ppt "1 2 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google