Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettsglede for alle – en åpen og inkluderende idrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettsglede for alle – en åpen og inkluderende idrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettsglede for alle – en åpen og inkluderende idrett
31. mars, 2011 Tove Paule, Idrettspresident

2 Den norske idrettsmodellen
”NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov” Et unikt nasjonalt idrettssamarbeid Visjon: ”en åpen og inkluderende idrett – idrett for alle” Felles verdigrunnlag Integrering av funksjonshemmede både i topp og bredde Faglig og politisk samarbeid

3 Status norsk idrett pr. 31.12.2010 2.087.000 medlemskap
idrettslag 54 særforbund 19 idrettskretser 366 idrettsråd Ca. 100 regioner/særkretser

4 Organisasjonskart NIF Særforbund Idrettskretser Særkretser/reg.
Idrettsråd Idrettslag Medlemmer

5 Positiv verdiskaper i samfunnet
”Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet” Vårt viktigste bidrag er arbeidet som utføres hver dag i alle våre idrettslag

6 ”Idrettsglede for alle”
Kan vi leve opp til ambisjonen om å tilby ”idrettsglede til alle”? Vi har en god barneidrett og toppidrett Vi har en levende medlemsorganisasjon Vi tilbyr et inkluderende fellesskap Vi står sammen om gode rammevilkår

7 Verdier Idrettsglede Fellesskap Helse Ærlighet
Vi er mer levende enn noen gang. 20 mill i 2003 40 mill 2004 48 mill 2005 Idrettsglede Fellesskap Helse Ærlighet

8 Utfordringer IPD 2011 - 2015 Styrke ungdomsidretten
Styrke toppidretten Sikre idrettens eierskap til idrettsarrangement Sikre idrettens langsiktige finansiering Sikre bedre rammer for finansiering av idretts- anlegg Sikre bedre vilkår for frivillig innsats

9 Åpenhet

10 Åpenhet Legger ut sakslister og protokoller på nettet
Inviterer til åpent møte etter alle styremøter Åpen og god dialog på tvers av grupperinger

11 Verdibasert idrett

12 Eksempler på verdiarbeid i praksis
Verdibasert toppidrett Innføring av politiattest Sunn jenteidrett Idrett mot homohets Følge opp Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

13 Verdiarbeid i praksis (forts.)
Integrering av funksjonshemmede i organisasjonen Samarbeid med ADN om holdninger og et ”Rent idrettslag” De årlige kunnskapsturneene Verdigrunnlaget sentralt i felles trenerutdanning

14 Verdiarbeid i praksis (forts.)
Inkludering i idrettslag Retningslinjer for ungdomsidrett Følge opp likestillingsarbeidet Tydelige holdninger til seksuell trakassering

15 Verdiarbeid i praksis (forts.)
Utviklingsarbeid gjennom Idrettens Fredskorps Miljøsertifisering av NIFs administrasjon Støtte til prosjektet ”Hvit vinter” Vedtatt miljøstrategi Initiativ etisk handel

16 Inkludering

17 IPD 2007 – 2011 = videreføres Mål: Å utvikle toleranse, forståelse og skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming

18 Aktivitet for funksjonshemmede
Mål: Økt deltakelse av mennesker med funksjons- hemming i idrettslagene Status: Idrettsreg. viser 7,2 % økning i antall utøvende funksjonshemmede medlemmer siste år (totalt ) Prosjektet ”Fysfunk” utviklet modeller for tilrettelegging for funksjonshemmede med store hjelpebehov Prioritert innenfor aktivitetsmidlene Tilført friske midler fra HOD Gjennomgående god oppmerksomhet sentralt

19 Samfunnsaktør

20 Idretten som samfunnsaktør
Idrettens viktigste bidrag: Det som foregår i idrettslag i hele Norge hver dag – det idretten ALLEREDE gjør!

21 Frivilligheten Et estimat… 700.000 frivillige 24.000 årsverk
Ca. 7 milliarder + verdien som skapes! Idrett er god samfunnsøkonomi…

22 Idretten som samfunnsaktør
Mål: Synliggjøre samfunnsengasjement og ansvar Status helse: Dialog med det offentlige Oppnådd overføringer til helsefremmende tiltak Styrket velfungerende prosjekter og aktiviteter Status skole: Prosjektmidler til aktiv skolehverdag Samarbeid mellom skolen og idretten lokalt

23 ”Idrettsglede for alle”
Våre største utfordringer: Vi vil ha rammevilkår på alle nivåer som gir handlefrihet i framtida Klarer vi å fornye oss i takt med medlemmenes behov? Holdningsskapende arbeid er viktig!

24 Takk for meg


Laste ned ppt "Idrettsglede for alle – en åpen og inkluderende idrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google