Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens barne – og ungdomspolitikk Kjell Erik Øie Statssekretær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens barne – og ungdomspolitikk Kjell Erik Øie Statssekretær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens barne – og ungdomspolitikk Kjell Erik Øie Statssekretær

2 2 Fritid med mening •Støttepolitikk for fremtiden (varig, stabilt) •Avvente høringsuttalelsene før vi konkluderer •Mange spennende forslag i NOUen •De ideologiske, verdibaserte org. med bred samfunnsorientering går ned •De som fokuserer på medlemmenes ve og vel går opp •Medborgerskap – rett til å si sin mening, delta, lyttet til, innflytelse på en beslutning SAMFUNNSANSVAR

3 3 Organisasjonenes rolle •Fritidstilbud •Sosial læring •Uformell utdannelse •Demokrati •Arena for integrering og inkludering •Arena for likestilling mellom gutter og jenter

4 4 Arena for integrering og inkludering •Gjelder folk med annen kultur og hudfarge, gjelder folk med annen seksuell orientering, gjelder folk med funksjonshemminger, gjelder på basis av kjønn •En av vårt samfunns største utfordringer •Viktig fordi det er demokratisk, fordi mangfold skaper kreativitet og vekst, fordi det forebygger konflikter •Minoriteten i minoriteten •Eks. er All different – All Equal og LNUs ”Åpen og inkluderende” og Inkluderende Fritidsmiljø

5 5 Mobbemanifestet •Fremhever Barne – og ungdomsorganisasjonenes rolle •Fremhever seksuell trakassering og mobbing på basis av seksuell orientering

6 6 Likestilling mellom gutter og jenter •Likestillingen har langt på vei stoppet opp •Vi trenger å omfordele makt og ansvar •Vi trenger gutter og menn på banen – hva innebærer menn og likestilling?

7 7 Demokrati •Delta i valg •Delta i politiske prosesser •Delta i samfunnsdebatten •Delta i lobby og aksjonspåvirkning •Deltagelse for dem vi vanligvis ikke lytter til

8 8 Andre tema i ”Fritid med mening” •Frivillighetsregister •Momsfritak •Gratis bruk av skoler og offentlige bygninger •Styrket samordning mellom de ulike departementene


Laste ned ppt "Regjeringens barne – og ungdomspolitikk Kjell Erik Øie Statssekretær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google