Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlig innsats HS styret 7. desember 2010 Svein Ove Ueland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlig innsats HS styret 7. desember 2010 Svein Ove Ueland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlig innsats HS styret 7. desember 2010 Svein Ove Ueland
Prosjektleder

2 Prosjekt Tidlig innsats
Mål 2: Styrke forebyggende innsats Mål 3: Styrke tverretatlig samarbeid Mål 1 HP: Forebygge språk og atferds-problemer for barn i førskolealder. (Bystyret des. 2009) Tiltak: ”Å ta opp uroen” Styrke samarbeid i tverretatlige team og ansvarsgrupper Utarbeide systemer for å lette overgang barnehage  barneskole  ungdomsskole Videreføre og utvide koordinatoropplæring Utrede fordeler og ulemper ved å inkludere HS tjenester for barn og unge i ny oppvekstsektor Tiltak: ”Å ta opp uroen” Tilbud om språkkartlegging ved fylte 3 år. Dokumentere oppfølgingstiltak etter kartlegging Videreutvikle PMT-O Videreutvikle ICDP Øke pedagogtettheten Minimum 50% ansatt med førskolelærer-utdanning Tiltak: ”Å ta opp uroen” Videreutvikle PMT-O Videreutvikle ICDP Videreutvikle LP modellen i skolen Utarbeide bedre oversikt over tjenestetilbud på inter- og intranett

3 Forebygge språk og atferdsproblemer for barn i førskolealder.
”Å ta opp uroen” Tilbud om språkkartlegging ved fylte 3 år. Dokumentere oppfølgingstiltak etter kartlegging. Videreutvikle PMT-O Videreutvikle ICDP Øke pedagogtettheten. Minimum 50% ansatt med førskolelærerutdanning

4 Styrke forebyggende innsats
”Å ta opp uroen” Videreutvikle PMT-O Videreutvikle ICDP Videreutvikle LP modellen i skolen Utarbeide bedre oversikt over tjenestetilbud på inter- og intranett

5 Styrke tverretatlig samarbeid
”Å ta opp uroen” Styrke samarbeid i tverretatlige team og ansvarsgrupper Utarbeide systemer for å lette overgang mellom barnehage – barneskole og ungdomsskole Videreføre og utvide koordinatoropplæring Utrede fordeler og ulemper ved å inkludere HS tjenester for barn og unge i ny oppvekstsektor (Bystyret )

6 Å ta opp uroen Samarbeidsprosjekt mellom HS, skole og barnehage og Sørlandets sykehus Prøves ut i Søm skolekrets. 6 barnehager 3 skoler Helsetjenesten i R/T Barneverntjenesten PP-tjenesten Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse) ARA (Avdeling for rus og avhengighetsbehandling)

7 Hovedmål Styrke ansattes kompetanse i å ta opp sin uro overfor barn med barnets foreldre på et tidligst mulig tidspunkt slik at foreldre og nettverk involveres på en respektfull måte. Legge til rette for at fagfolk fra ulike tjenester for barn og unge utvikler felles forståelse og språk som grunnlag for å styrke det tverretatlige samarbeidet.

8 Delmål Styrke dialogen mellom offentlige ansatte og foresatte.
Ansvarliggjøre ansatte som møter risikoutsatte barn og familier. Styrke dialogen og samhandling mellom offentlige instanser på kommunalt nivå og mellom kommunen og andre forvaltningsnivåer.

9 Tiltak Utdanne til sammen ca. 50 ansatte ”trenere” i kursprogrammet ”Å ta opp uroen” (6x2 dager i 2011) Trenerne skal etter gjennomført opplæring, lære opp tverrfaglige og tverretatlige grupper av ansatte som jobber med barn og unge (3x3 timer fra 2012) Evalueres våren 2012

10

11


Laste ned ppt "Tidlig innsats HS styret 7. desember 2010 Svein Ove Ueland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google