Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlig innsats HS styret 7. desember 2010 Svein Ove Ueland Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlig innsats HS styret 7. desember 2010 Svein Ove Ueland Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlig innsats HS styret 7. desember 2010 Svein Ove Ueland Prosjektleder

2 Mål 1 HP: Forebygge språk og atferds- problemer for barn i førskolealder. (Bystyret des. 2009) Mål 2: Styrke forebyggende innsats Mål 3: Styrke tverretatlig samarbeid Tiltak: a)”Å ta opp uroen” b)Videreutvikle PMT-O c)Videreutvikle ICDP d)Videreutvikle LP modellen i skolen e)Utarbeide bedre oversikt over tjenestetilbud på inter- og intranett Tiltak: a)”Å ta opp uroen” b)Styrke samarbeid i tverretatlige team og ansvarsgrupper c)Utarbeide systemer for å lette overgang barnehage  barneskole  ungdomsskole d)Videreføre og utvide koordinatoropplæring e)Utrede fordeler og ulemper ved å inkludere HS tjenester for barn og unge i ny oppvekstsektor Tiltak: a)”Å ta opp uroen” b)Tilbud om språkkartlegging ved fylte 3 år. c)Dokumentere oppfølgingstiltak etter kartlegging d)Videreutvikle PMT-O e)Videreutvikle ICDP f)Øke pedagogtettheten Minimum 50% ansatt med førskolelærer- utdanning Prosjekt Tidlig innsats

3 Forebygge språk og atferdsproblemer for barn i førskolealder. a)”Å ta opp uroen” b)Tilbud om språkkartlegging ved fylte 3 år. c)Dokumentere oppfølgingstiltak etter kartlegging. d)Videreutvikle PMT-O e)Videreutvikle ICDP f)Øke pedagogtettheten. Minimum 50% ansatt med førskolelærerutdanning

4 Styrke forebyggende innsats a)”Å ta opp uroen” b)Videreutvikle PMT-O c)Videreutvikle ICDP d)Videreutvikle LP modellen i skolen e)Utarbeide bedre oversikt over tjenestetilbud på inter- og intranett

5 Styrke tverretatlig samarbeid a)”Å ta opp uroen” b)Styrke samarbeid i tverretatlige team og ansvarsgrupper c)Utarbeide systemer for å lette overgang mellom barnehage – barneskole og ungdomsskole d)Videreføre og utvide koordinatoropplæring e)Utrede fordeler og ulemper ved å inkludere HS tjenester for barn og unge i ny oppvekstsektor (Bystyret 15.09.10)

6 Å ta opp uroen Samarbeidsprosjekt mellom HS, skole og barnehage og Sørlandets sykehus Prøves ut i Søm skolekrets. –6 barnehager –3 skoler –Helsetjenesten i R/T –Barneverntjenesten –PP-tjenesten –Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse) –ARA (Avdeling for rus og avhengighetsbehandling)

7 Hovedmål Styrke ansattes kompetanse i å ta opp sin uro overfor barn med barnets foreldre på et tidligst mulig tidspunkt slik at foreldre og nettverk involveres på en respektfull måte. Legge til rette for at fagfolk fra ulike tjenester for barn og unge utvikler felles forståelse og språk som grunnlag for å styrke det tverretatlige samarbeidet.

8 Delmål 1.Styrke dialogen mellom offentlige ansatte og foresatte. 2.Ansvarliggjøre ansatte som møter risikoutsatte barn og familier. 3.Styrke dialogen og samhandling mellom offentlige instanser på kommunalt nivå og mellom kommunen og andre forvaltningsnivåer.

9 Tiltak 1.Utdanne til sammen ca. 50 ansatte ”trenere” i kursprogrammet ”Å ta opp uroen” (6x2 dager i 2011) 2.Trenerne skal etter gjennomført opplæring, lære opp tverrfaglige og tverretatlige grupper av ansatte som jobber med barn og unge (3x3 timer fra 2012) 3.Evalueres våren 2012

10

11


Laste ned ppt "Tidlig innsats HS styret 7. desember 2010 Svein Ove Ueland Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google