Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenesteorientert arkitektur Hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Nordisk statistikermøte København.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenesteorientert arkitektur Hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Nordisk statistikermøte København."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenesteorientert arkitektur Hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Nordisk statistikermøte København august Lill Kristoffersen Statistisk sentralbyrå IKT

2 Tøff hverdag i mange statistikkbyråer
Økende krav til effektivitet Økende krav til endringsevne Knapphet på ressurser (både finansielle og menneskelige) Aldrende infrastruktur En forutsetning at statistikken er relevant, nøyaktig, sammenlignbar og sammenhengende

3 God arkitektur gjør at ting passer sammen
Tradisjonelt utforming av bygninger eller byrom IT arkitektur = organiseringen av systemer og applikasjoner, samt deres innbyrdes sammenheng Noe arkitektur er planlagt, noe bare vokser frem Hva tror du om IT arkitekturen i statistikkbyråene?

4 IT arkitektur må støtte arbeidsprosessene
GSBPM er et steg mot standardisering av arbeids-prosesser Underliggende tjenesteorientering Standardiserte arbeidsprosesser krever standardiserte IT systemer Standardisering av IT systemer innebærer å planlegge en IT arkitektur Virksomhetsmodell Informasjons- arkitektur IT arkitektur

5 Arkitekturprinsipper gir enhetlig arkitektur
Tjenesteorientert IT løsningene skal støtte virksomhetsprosessen Standardisert IT-løsningene skal bygge på standardiserte metoder og standardisert infrastruktur IT løsningene skal benytte åpne standarder Våre tjenester skal ha klart definerte, teknologinøytrale grensesnitt Komponentbasert IT-løsninger skal være plattformuavhengige og komponent-baserte Nye IT-løsninger skal kunne dannes ved å integrere eksisterende og ny funksjonalitet. Skill mellom brukergrensesnitt, forretningslogikk og datahåndtering Rendyrket Sluttbrukersystemene skal ha enhetlige brukergrensesnitt Rendyrking av innhold Data og metadata skal være unikt identifiserbare på tvers av systemer

6 Målarkitektur – et felles rammeverk

7 Noen gevinster og utfordringer
Enklere samhandling med andre virksomheter Enklere å endre arbeidsprosesser Åpner for automatisering Mer enhetlig kompetanse både på IT og fagsiden Enklere å kontrollere kvalitet Reduserte forvaltningskostnader Lavere risiko Utfordringer Krever modenhet i virksomheten Stiller krav til tidsriktig kompetanse Høyere investeringskostnader

8 God IT arkitektur bidrar til måloppnåelse
Produksjon av statistikk er avhengig av IT i alle ledd Dårlig tilpasset IT arkitektur gir arbeidskrevende og uoversiktlige arbeidsprosesser Godt tilpasset IT arkitektur reduserer risiko og åpner for prosessforbedringer og økt endringsevne Sørg for at IT arkitekturen er så godt tilpasset som mulig

9


Laste ned ppt "Tjenesteorientert arkitektur Hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Nordisk statistikermøte København."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google