Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Virksomhetsarkitekt Torill Kristiansen 10. desember 2009 Innspill til SSP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Virksomhetsarkitekt Torill Kristiansen 10. desember 2009 Innspill til SSP."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Virksomhetsarkitekt Torill Kristiansen 10. desember 2009 Innspill til SSP

2 Innspill til standardisering 1. Videre forvaltning av HL7 v3 implementasjonsguide 2. Støtte for HL7 Clinical Document Architecture (CDA) 3. Kritisk informasjon 4. Utveksling av legemiddelinformasjon 5. Tildeling av hjelpenummer 6. Standarder knyttet til kvalitetsregistre 7. Tjenester mot adresseregister/FRESH

3 Videre forvaltning av eksisterende HL7 v3 implementasjonsguide Bakgrunn Helse Vest har utarbeidet og implementert en HL7 v3 implementasjonsguide Nasjonal IKT finansierer et prosjekt der KITH løfter HV implementasjonsguide til en nasjonal implementasjonsguide Hva bør standarden omfatte Videre forvaltning av HL7 v3 implementasjonsguide for nasjonal utbredelse En kontinuerlig aktivitet som overtar etter det pågående KITH prosjektet Metodikk for hvordan håndtere endringer, innspill, høringer, nye versjoner osv. Utarbeides tilsvarende som for HL7 Hvem har behov for standarden Spesialisthelsetjenesten Forventede gevinster Bedre elektronisk samhandling nasjonalt i spesialisthelsetjenesten Forberedt for internasjonal kommunikasjon

4 Støtte for HL7 Clinical Document Architecture (CDA) Bakgrunn CDA inngår i HL7 v3 implementasjonguiden i en enkel form (kun Operation Note) Hva bør standarden omfatte Utvides til å dekke flere dokumenter, i første omgang: Overføring av tider og prosedyrer (og diagnoser) fra operasjon Overføring av medisinsk oppsummeringsnotat fra div. spesialistsystemer og modaliteter Behov for å kunne spørre etter CDA-dokumenter for lesing/oppdatering Avklare hvilke metadata som må inngå i CDA-dokumentet Vurdere bruk av kodeverk for plassering av dokumentet i journalstrukturen Hvem har behov for standarden Spesialisthelsetjenesten, kan utvides til primærhelsetjenesten++ Forventede gevinster Bedre samhandling, mer komplett og strukturert elektronisk pasientjournal Mulighet for internasjonal elektronisk samhandling (telemedisin og lignende)

5 Kritisk Informasjon (1) Bakgrunn Pågående dialog HV, HSØ og KITH om behov/innhold Eksempler på informasjon som bør vurderes i standarden: CAVE, allergier (matallergi, pollenallergi, …), implantater, blodtype, kroniske sykdommer, Tidligere sykdom, medisiner i bruk, personlige reservasjoner og ønsker fra pasienten angående behandling og rehabilitering, personlige reservasjoner og ønsker fra pasienten eller pårørende angående organdonasjon, Sykdom/tilstand i familien Spesialisthelsetjenesten har standardisert på tjenesteorientert arkitektur med HL7 v3 som innholdsstandard Standarden bør følge HL7 v3 /spille inn endringer/tillegg til HL7 Oppdatere HL7 v3 implementasjonsguide Både informasjonsinnhold(xsd), tjenestebeskrivelser (WSDL) og eksempler bør inngå i standarden

6 Kritisk Informasjon (2) Hvem har behov for standarden Spesialisthelsetjenesten. Kan utvides til for eksempel primærhelsetjenesten Forventede gevinster Bedre kvalitet på viktige opplysninger Lavere integrasjonskostnader Bedre pasientsikkerhet Informasjonen den samme som vurderes i Kjernejournal Finnes det allerede (beslektede) standarder på området EPJ-standarden beskriver viktige opplysninger og signalinformasjon ”Värningsinformasjon, etapp 2” fra Sjukvårdrådgivningen i Sverige (både informasjonsmodell og grafisk representasjon)

7 Utveksling av legemiddelinformasjon Bakgrunn Mangler en standardisert måte å utveksle/formidle legemiddelinformasjon internt på sykehus, mellom sykehus, mellom regioner og mellom nivåer i helsetjenesten I hht rapport fra HSØ ”eResept og intern forordning – Strategi medikasjon” Hva bør standarden omfatte Informasjon om legemiddelforordninger og -administreringer FEST data og logistiske data i forhold til apotek Grenseoppgang mot relevante tjenester og registre, for eksempel kritisk informasjon, interaksjonsregister, HPR, FRESH, FEST og eResept. Kan bli aktuell i ft kjernejournal i likhet med pasientdemografi og CDA dokumenter Behov: spesialisthelsetjenesten, kan utvides til f.eks primærhelsetjenesten Forventede gevinster Bedre kvalitet på legemiddelinformasjon Bedre pasientsikkerhet

8 Tjeneste for tildeling av hjelpenummer Bakgrunn Ingen enhetlig praksis, enighet om behov og stort gevinstpotensiale Prosjekt i NHN for å etablere tjenesten. KITH har oppdatert algoritmen i ”Identifikatorer for personer” Hva bør standarden omfatte Innholdsstandard og tjenestekontrakt for hjelpenummertjenestene, helst HL7 v3 Behov: Spesialisthelsetjenesten, kan utvides til f.eks primærhelsetjenesten Andre sektorer som for eksempel justis Forventede gevinster Lik håndtering av hjelpenummer i helsesektoren Bedre pasientsikkerhet

9 Standarder knyttet til kvalitetsregistre (1) Bakgrunn Stort antall kvalitetsregistre, ulike løsninger kompliserer drift/rapportering/forskning Langsiktig målbilde: full integrasjon mellom prosesstøttende EPJ og kvalitetsregistre Prosjekt for felles teknisk løsning pågår Hva bør standarden omfatte Sikre lik håndtering av informasjonen som trekkes ut og rapporteres inn til de ulike kvalitetsregistrene Definere fellesinformasjon i rapportene til kvalitetsregistrene Vurdere hvor mye som kan standardiseres av den detaljerte kliniske informasjonen på tvers av de ulike kvalitetsregistrene Vurdere om det fins egnede internasjonale standarder, arketyper Metodikk for utvikling og vedlikehold Sikkerhet på informasjonen som rapporteres inn

10 Standarder knyttet til kvalitetsregistre (2) Behov: Primært spesialisthelsetjenesten, forskningsmiljøer og sentrale myndigheter (statistikk) Forventede gevinster Lik håndtering av informasjon til kvalitetsregistre i helsenorge Bedre kvalitet på informasjon i kvalitetsregistre Bedre grunnlag for forskning og utvikling Bedre statistikker for sentrale myndigheter Bedre pasientsikkerhet

11 Tjenester mot adresseregister/FRESH Bakgrunn: Mangler tjeneste for å hente ut organisasjonsinformasjon Grensesnittene er ikke korrelert mot HL7 v3 modellen Spesialisthelsetjenesten har systemer/det er systemer som er under innføring som har behov for den informasjonen som finnes i FRESH. Disse har grensesnitt for HL7 og det vil derfor forenkle integrasjonen med FRESH hvis denne har et HL7 grensesnitt Hva bør standarden omfatte Informasjonsinnhold og tjenestekontrakt for å hente ut organisasjonsinformasjon Informasjonsinnholdet må avklares gjennom standardiseringsabeidet Korrelere datakontraktene som FRESH tilbyr mot HL7 v3 håndtering av organisasjonsstrukturer håndtering av adresseopplysninger Behov : spesialisthelsetjenesten, men informasjonsinnholdet er relevant også for primærhelsetjenesten og private aktører


Laste ned ppt "Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Virksomhetsarkitekt Torill Kristiansen 10. desember 2009 Innspill til SSP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google