Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KNUTEPUNKT SØRLANDET: FORSTUDIE SAMARBEID INNEN OMSORG, HELSE OG SOSIAL. SAMARBEIDSAVTALEN. Seminar 1.6.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KNUTEPUNKT SØRLANDET: FORSTUDIE SAMARBEID INNEN OMSORG, HELSE OG SOSIAL. SAMARBEIDSAVTALEN. Seminar 1.6.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 KNUTEPUNKT SØRLANDET: FORSTUDIE SAMARBEID INNEN OMSORG, HELSE OG SOSIAL. SAMARBEIDSAVTALEN. Seminar 1.6.07

2 Bakgrunn: vedtaket 5.10.06 styret KnS 1.Det gjennomføres en forstudie innen sektorene pleie, helse og sosial for å kartlegge behov og motivasjon for et utvidet forpliktende samarbeid mellom Knutepunkt Sørlandet kommunene. Studien må også omfatte samhandling med 2. linjetjenesten og hvordan sikre kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. 2.Kristiansand kommune v/helse- og sosialdirektøren påtar seg ansvaret for å igangsette arbeidet slik at rapporten kan legges frem innen 1. mars 2007. Nøkkelpersoner fra kommunene og ansattes representanter vil bli invitert med i dette arbeidet. 3. Kostnader forbundet med dette arbeidet dekkes av Knutepunkt Sørlandet innen eksisterende rammer.

3 FORSTUDIEGRUPPEN Andrew Short/Grete SædbergHovedtillitsvalgt, NSF Norveig IversenHovedtillitsvalgt, Fagforbundet Anne StapnesOmsorgssjef, Birkenes Dagne RopstadRådgiver, Vennesla Geir JenssenTjenestesjef, Lillesand Margun ØhrnHelse- og omsorgssjef Songdalen Undervisningssykehjemmet HRS Steinar GauslaaPleie- og omsorgsleder, Iveland Svein RessetKonsulent, enhet for hjemmetj. Søgne Arild RekveHelse- og sosialdirektøren Krs. Leder Anne SkjævestadTrainee, helse- og sosialdirektøren Kristiansand, sekretær for arbeidet

4 Om behov og motivasjon for samarbeid Forutsetning om det er klima for samarbeid –Åpenhet – ja –Troverdighet – ja –Pålitelighet – ja –Positiv holding – ja –Utgangspunkt for samarbeid – noe forskjellig –Samarbeidklima – godt Viktig – åpen agenda –Gjensidig respekt og tillit –Prosessen viktig – respekt for hver kommunes ståsted

5 Samarbeidsomårder 1.Kvalitetssikring og –styring (ift. lovverk, forskrifter, veiledere) Felles system på felles intranett 2.Samhandling med 2. Linjetjenesten (Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg med SSHF) Felles strategi/samarbeid ifht sykehuset – prosjekter Rutiner for utskrivningspolitikk. Avvikshåndtering. Her uttrykkes det et behov for forutsigbarhet og rammer. Individuell plan. 3.Medarbeiderundersøkelser Gjennomføring Oppfølging 4.Brukerundersøkelser KS sitt opplegg. Felles om gjennomføring

6 Samarbeidsområder 5. Fagutvikling og modernisering, herunder –Kompetanseutvikling, hospitering, jobbrotasjon –Rekruttering, hvordan sikre kvalifisert arbeidskraft i fremtiden –IKT som virkemiddel i organisasjonsutvikling –Forskning og praksisplasser –Internasjonalt samarbeid 6.Utvikling av samarbeid på tjenestenivå. Det største og kanskje mest omfattende samarbeidsområdet – felles tiltak i KnS 7.Oppfølging av IT-nettverket Kommet opp som et viktig pkt i forhold til alt som kommer til å skje mht utvikling av felles fagsystemer i KnS

7 ENSTEMMIG VEDTAK STYRET KnS 4.5.07 1.Forstudien om samarbeid innen helse-, omsorg- og sosialtjenestene anerkjennes og tas til orientering 2.Nettverk for omsorg-, helse- og sosialsektorene oppfordres til å videreutvikle samarbeidet i forhold til målsettinger som er lagt til grunn for samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet og som den foreslåtte samarbeidsavtalen bygger på. 3.Samarbeidsavtalen godkjennes 4. Saken oversendes eierkommunene til orientering.

8 Samarbeidsavtale og – form Bakgrunn beskrevet Samarbeidsavtalens målsetting –Utvidet og forpliktende samarbeid –Interkommunalt nettverk KnS –Fokusområder for samarbeidet beskrevet Ansvarsdeling –Alle parter bidra med ressurser i form av personer og kompetanse –Gjensidighet Organisering –Et nettverk (7 personer) + 2 HTV med underordnede arbeidsgrupper. Rotere ansv. –Daglig leder KnS koordinerede funksjon. Overordned styring RMU i KnS Avtalens gyldighet –Trer i kraft umiddelbart. Evalueres årlig


Laste ned ppt "KNUTEPUNKT SØRLANDET: FORSTUDIE SAMARBEID INNEN OMSORG, HELSE OG SOSIAL. SAMARBEIDSAVTALEN. Seminar 1.6.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google