Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEKSEHJELP SKUI SKOLE Bærum Rotary Klubb. ET SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BÆRUM ROTARY KLUBB OG BÆRUM VEST ROTARY KLUBB Benytter anledningen til å takke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEKSEHJELP SKUI SKOLE Bærum Rotary Klubb. ET SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BÆRUM ROTARY KLUBB OG BÆRUM VEST ROTARY KLUBB Benytter anledningen til å takke."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEKSEHJELP SKUI SKOLE Bærum Rotary Klubb

2 ET SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BÆRUM ROTARY KLUBB OG BÆRUM VEST ROTARY KLUBB Benytter anledningen til å takke Bærum Vest Rotary Klubb for den interessen klubben har vist for dette prosjektet Klubben har en geografisk beliggenhet som gjør det naturlig med et samarbeid med Skui skole Det er trolig også noen medlemmer som har barn eller barnebarn på skolen

3 HISTORIE OG BAKGRUNN TUNG START FOR SKOLEN Ønske fra foreldre om leksehjelp på skolen Trinn 5 (10/11 år) til og med Trinn 7 (12/13 år) Jakten på frivillige i nærmiljøet førte ikke frem Profilering på Frivillig Børs førte heller ikke frem Samarbeid med Røde Kors sitt leksehjelpsprosjekt om rekruttering ble forsøkt med magert resultat Få eller ingen meldte seg etter annonsering

4 SAMARBEIDET MED BÆRUM ROTARYKLUBB Bærum Rotary Klubb henvendte seg til Bærum kommune for å forhøre seg om aktuelle tjenester som trengte frivillig innsats

5 BÆRUM KOMMUNE BLE KOBLET INN 1. Kirsten Koht i Bærum kommune kjente til at Skui skole var på jakt etter frivillige leksehjelpere 2. Rektor ble tipset og kontaktet Bærum Rotary Klubb 3. Klubben trengte info. om hva jobben gikk ut på 4. Rektor holdt foredrag om skolen og prosjektet på et Rotarymøte

6 HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES? Engasjerte enkeltpersoner Fleksibilitet i forhold til de frivillige Følelsen av å gjøre en viktig jobb og bli verdsatt God dialog begge veier Leksehjelperne må føles seg hjemme på skolen Nye leksehjelpere må være sammen med erfarne

7 HVA GJØR VI I PRAKSIS?  Rotaryklubben lager vaktlister  Leksehjelp fra 13.45- 15.30 tre dager i uken for elever fra 5.- 7. trinn. Rotary på mandager og tirsdager  Leksehjelperne henter frukt og nøkler på personalrommet når de kommer  Normalt to leksehjelpere hver gang. Mellom 5 og 30 elever. Leksehjelperne henter ukeplaner i posthyllen og noterer navn på de elevene som har møtt opp  Oppmøte er frivillig for elevene og de kan forlate leksehjelpen etter hvert som de blir ferdige  Lærebøker og skriveutstyr + pc med internett er tilgjengelig

8 SPESIELLE FORHOLD  Taushetserklæring må underskrives. Røde Kors sitt formular for frivillige hjelpere benyttes  De frivillige må forevise vandelsattest fra politiet

9 HVA ER DET POSITIVE MED SAMARBEIDET?  Fast samarbeidspart er en stor fordel for skolen  Elevene møter andre voksne, ikke bare lærere  Mange av leksehjelperne er besteforeldre, det virker positivt på elevene  Vi hjelper i fagene norsk, samfunnsfag, matte og engelsk, på vår måte og med våre erfaringer  Blanding av alle elever på alle nivåer  Elevene hjelper hverandre med forståelse og løsning av oppgavene

10 HVA ER UTFORDRINGENE?  At ildsjelene skal brenne ut både på skolen og hos de frivillige  At det blir vanskelig for Rotary å rekruttere leksehjelpere  At skolen ikke klarer å prioritere oppfølging av hjelperne slik at de føler seg velkomne og nyttige  At elevenes fremmøte på leksehjelpen blir for uregelmessig (skolen må stadig minne på og motivere)  At foreldrene tar leksehjelpen som en selvfølge uten å engasjere seg for at den skal fortsette

11 LINK TIL BUDSTIKKA http://barum.rotary.no/files/cms_userfil e/Leksehjelp_artikkel.pdf

12 HVA ER UTFORDRINGENE?  At ildsjelene skal brenne ut både på skolen og hos de frivillige  At det blir vanskelig for Rotary å rekruttere leksehjelpere  At skolen ikke klarer å prioritere oppfølging av hjelperne slik at de føler seg velkomne og nyttige  At elevenes fremmøte på leksehjelpen blir for uregelmessig (skolen må stadig minne på og motivere)  At foreldrene tar leksehjelpen som en selvfølge uten å engasjere seg for at den skal fortsette

13 HVA GJØR VI NÅ?  Medlemmer av Bærum Vest Rotary Klubb inviteres til å delta som observatører på samlingene mandager og tirsdager fram til jul  Bærum Rotary Klubb setter opp vaktlister for vinter/vår halvåret 2014  Vaktlistene legger opp til 2 leksehjelpere pr. økt  Det bør være noen reserver som kan hentes frem ved plutselig avbud  Interessenter melder seg omgående til tjeneste

14 HVA GJØR VI NÅ? Jo, jeg takker for oppmerksomheten


Laste ned ppt "LEKSEHJELP SKUI SKOLE Bærum Rotary Klubb. ET SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BÆRUM ROTARY KLUBB OG BÆRUM VEST ROTARY KLUBB Benytter anledningen til å takke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google