Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan ivareta ”særskiltelever” på Design og håndverk Vg1 2007/08?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan ivareta ”særskiltelever” på Design og håndverk Vg1 2007/08?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan ivareta ”særskiltelever” på Design og håndverk Vg1 2007/08?

2 Utgangspunkt: 60 elever totalt, hvor av 9 elever er særskilt
Særskilte elever er: Elever med behov for omfattende spesialundervisning Diagnose på de elevene som er tatt inn Syv elever har generelle lærevansker Generelle lærevansker = lett psykisk utviklingshemming, To elever har psykiske vansker uten andre lærevansker. Alle elevene har fungert best i liten gruppe Alle elevene skal ha forenklet IOP våren denne skal være klar før elevene starter på høsten. Ny IOP skrives innen 1 november. Det skal skrives samtykkeerklæring og gjøres enkeltvedtak innen høstferien.

3 Handlingsplan og struktur 1ste del
Innkalle særskilt elevene med rådgiver fra avgiverskole og foresatte for å overføre opplysninger og kartlegge elevens mål og forutsetninger. Fra mottaker skole møter studieleder og eller kontaktlærer og rådgiver. Skrive forenklet IOP. Innholder bla. elevens diagnose, helse, kontaktpersoner som barnevern, ansvarsgruppe osv, tilretteleggingsbehov og målsetting. Rådgiver innkaller og leder møtet.

4 Start høst 2007 Alle 60 elevene med foresatte skal innkalles pr brev til en elevsamtale med en av lærerne på DH første eller andre skoledag gjelder også særselevene.

5 Målet er: Å etablere kontakt, trygghet og positive relasjoner mellom eleven, skolen og lærerne før de møter alle de andre elevene. I tillegg etableres kontakt med foresatte. Prøve å hindre etablering av negative grupperinger ved å sette sammen basisgruppene etter at vi har møtt alle elevene og før de møter hverandre. Bevisstgjøre elevene på skoleåret og sin egen påvirkning av læringsmiljø og faglige utfordringer.

6 Brev som følger innkallingen 1ste skoledag høsten 2007 dette skal vi ha som utgangspunkt i samtalen.
Velkommen som elev Ditt navn: …………………………………. For at du som elev skal få best mulig utbytte av dette skoleåret, ønsker vi som lærere å bli kjent med deg. Vi kan legge til rette for et godt skoleår. Vi trenger derfor din hjelp til å svare på disse spørsmålene. Svarene bruker vi når vi skal ha elevsamtaler med dere utover i skoleåret. Hva vet du om skolen/programfaget fra før? Arbeidserfaring Fritidsinteresser Hvorfor søkte du dette utdanningsprogrammet, og hvilke planer har du etter dette skoleåret? Var dette ditt førstevalg; JA / NEI Hvis nei, hva var ditt første valg? Hva liker du best/dårligst ved det å gå på skolen? Hva mener du er en god skole? I fagene skal vi dette skoleåret jobbe med følgende emner: -

7 Forsetter Hvilke arbeidsmetoder foretrekker du?
Hva skal til for at din læring skal bli så god som mulig? Tips til dine lærere: Hva vil du selv bidra med som elev? Er det noe du vil jeg skal vite om deg som elev for at din trivsel i timene skal bli så god som mulig? Dine forventninger til oss lærere Det er ikke bare vi lærere som har forventninger til deg som elev. Skriv hvilke forventninger du har til oss. Vi vil at din skolehverdag skal bli god og at du skal lære mest mulig. På vår første elevsamtale, vil vi snakke sammen om dine forventninger. Ditt navn: ………………………………………… Mine forventninger til lærerne er at de: Hvilke forventninger har du til deg selv dette skoleåret (fravær, punktlighet med hensyn til oppmøte, innleveringer, karakternivå, engasjement osv.)

8 Når? Dette gjennomføres første og andre skoledag. Deretter settes foreløpige basisgrupper sammen. Vurderes om de beholdes i løpet av de første ukene. Eleven starter felles tredje skoledag.

9 Forslag til organisering for særselever. Forslag 1
Særselevene kan settes fire og fem, sammen i hver sin basisgruppe for å ha tilhørighet til en av de store gruppene. Basisgruppene = 30 stk I deler av opplæringen vil særselevene (9) settes sammen, for at man bedre skal kunne støtte eleven i deres innhenting av informasjon og tettere veiledning i oppgaveløsinger.

10 Forslag 2 Særselevene settes i egen gruppe hvor de får tett oppfølging og tradisjonell oppgaveløsing med hjelp til å dokumentere trinn for trinn. Progresjonen i gruppa vil gå saktere enn modell 1. ( eks:VG1 over 2 år) Valg av hva vi velger vil avgjøres etter første møte på vår og andre møte på høsten. Elevens behov og læringsmål og tidsaspekt (VG1 over 2 år) vil være avgjørende.

11 Hva med de elevene som er tatt inn ordinært, men som trenger hjelp?
Vurdere å opprette en gruppe til. Motivasjon: Hjelpe eleven til å føle mestring og til å forhindre frafall. Dette dreier seg om 2 grupper til: De elevene som er søkt inn på særskilt og overført til ordinært inntak. Har eget skjema med informasjon fra avg. skole De elevene som er søkt inn ordinært uten informasjon. (gråsoneelever)

12 Håper dette blir et fint år!
Resultat: Elev eller lærer?


Laste ned ppt "Hvordan ivareta ”særskiltelever” på Design og håndverk Vg1 2007/08?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google