Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital kompetanse - for hvem og hvordan?. Digital kompetanse Nå nytter det ikke lenger å vente på at det skal gå over. PFDK er her og er kommet for å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital kompetanse - for hvem og hvordan?. Digital kompetanse Nå nytter det ikke lenger å vente på at det skal gå over. PFDK er her og er kommet for å."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital kompetanse - for hvem og hvordan?

2 Digital kompetanse Nå nytter det ikke lenger å vente på at det skal gå over. PFDK er her og er kommet for å bli Og visjonen er klar…….

3 Digital kompetanse - visjon “Visjonen for programmet er at eit innovativt og kvalitetsorientert utdanningssystem må setje digital kompetanse på dagsordenen. Det inneber at alle lærande må kunne utnytte IKT sikkert, fortruleg og kreativt for å utvikle dei kunnskapane dei treng for å kunne vere fullverdige deltakarar i informasjonssamfunnet.”

4

5 Digital kompetanse - basisferdigheter å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy

6 Digital kompetanse  IKT-ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder.  Kritisk og kreativ bruk fordrer også evnen til evaluering, kildekritikk, fortolkning og analyse av digitale sjangre og medieformer.

7 Digital kompetanse - målgrupper Grunnopplæringen Skoleeiere Universiteter og høgskoler FoU-miljøer som fokuserer på IKT og læring Arbeids- og næringslivet og voksne i og utenfor utdanningssystemet Lokale kompetansesentra på tvers av sektorer

8 Digital kompetanse - begrunnelse IKT må bli en mer naturlig del av læringsarbeidet IKT-satsingen skal bidra til å motvirke at det oppstår digitale skiller i vårt samfunn

9 Digital kompetanse - metode Sitat fra UFD – Program for digital kompetanse 2004-2008

10 Digital kompetanse - kompetanseutvikling Utnytte IKT i alle utdanningsinstitusjoner - 2008 Lærende nettverk og lærende organisasjoner - 2006 Utvikle digitalt kompetente lærere og skoleledere – 2008 Lærerutdanningen skal gi studentene nødvendig kompetanse eborgerperspektiv skal nås - 2008

11 Digital kompetanse - arbeidsformer og læringsressurser Læringsplattformer for å sikre effektiv informasjonsflyt og samarbeid Avgangsprøver og eksamen ved hjelp av IKT Produksjon av digitale læringsressurser Vurdering med digitale mapper på alle nivåer Alle læreplaner skal reflektere digital kompetanse

12 Digital kompetanse - krav til skoleeier Utarbeide forpliktende planer og strategier for bruk av IKT i undervisning og læring Hovedansvar for kompetanseutvikling knyttet til IKT i opplæringen Infrastruktur må være på plass Legge til rette for gjennomføring av eksamen med IKT

13 Digital kompetanse Behov for helpdesk? Har dere hørt denne?

14 Digital kompetanse Flesberg skole

15 Lærernes kompetanse Elevenes kompetanse Foreldrenes kompetanse Læringsplattform Maskintilgang IKT-plan Samarbeid på tvers av alle grupper Digital kompetanse Flesberg skole

16 Digital kompetanse - lærere –Stadig kursing av lærere i ulike emner og programvare –Obligatorisk deltagelse i LærerIKT –Innføring og opplæring i bruk av læringsplattform –Implementering av kommunal IKT-plan –Hver lærer har fått tildelt egen bærbar pc

17 Digital kompetanse - elever –Forpliktende IKT-plan –Maskintilgang er 2,3 elever pr. pc –Korte temakurs i ulik programvare –Hver eneste ukeplan krever bruk av IKT i en eller annen form –Internett brukes aktivt –Læringsplattform og innleveringsmapper med arbeidsportefølje og visningsportefølje –Digitale prøver og nye vurderingsformer

18 Digital kompetanse - foreldre –Foreldre gis tilbud om kurs i bruk av digitale verktøy høst og vår Datamaskin Læringsplattform Tekstbehandling –Foreldre bruker læringsplattform i samarbeid med skolen og i samarbeid med hverandre

19 Digital kompetanse - læringsplattform elever –Arbeids- og timeplaner –Oppgaver –Fagstoff elevene kan benytte –Diskusjoner –Samskrivingsoppgaver

20 Digital kompetanse - læringsplattform elever –Prøver og arbeidsoppgaver –Innleveringsmapper og visningsmapper –Oppsummering av arbeidsplanperioden –Kompetanseplan –Utstillingsvindu mot egne foreldre

21 Digital kompetanse - læringsplattform lærere –Informasjon til elever og foreldre –Mappemetodikk –Vurderingsformer –Læringsmål –Evalueringer – arbeidsplanperiode – elevaktivitet –Elevsamtaler –Konferansetimer

22 Digital kompetanse - læringsplattform foreldre –Informasjon fra skolen –Informasjon fra foreldre til skole –Samhandling og samarbeid mellom hjem og skole –Samhandling og samarbeid mellom hjemmene –Samhandling på tvers av grupper

23 Digital kompetanse - læringsplattform konferansetime –Elevarbeider presenteres –Elevaktivitet presenteres –Innsats/mangel på innsats dokumenteres –Faglig og sosial utvikling dokumenteres –Læringsmål og grad av måloppnåelse dokumenteres –Fravær og ordens- og oppførselsmerknader dokumenteres –Foreldre møter forberedt til konferansetimen, da de har hatt innsyn i elevens aktiviteter på forhånd

24 Digital kompetanse - prosjekter Bussprosjektet – Hvordan fungerer busstilbudet i Numedal? - 9. trinnBussprosjektet Yrker og skolevalg – Yrkesorientering i samarbeid med foreldre og videregående skoler - 10. trinnYrker og skolevalg Hjemstedet mitt i tekst og bilder – Lokalhistorie – mellomtrinnet

25 Digital kompetanse - prosjektarbeid

26

27 Digital kompetanse - prosjekter

28 Digital kompetanse - mapper

29 Mappestruktur – Fronter – arbeidsmapper

30 Mappestruktur – Fronter innleveringsmapper

31 Mappestruktur – Fronter elevarbeider

32 Mappestruktur – Fronter kommentert elevarbeid

33 Mappestruktur – Fronter læringsmål

34 Mappestruktur – Fronter personlig mappe

35

36 Digital kompetanse læringsplattform og mappemetodikk Mye arbeid i starten Opplæring av elever og lærere Høy grad av elevaktivitet og læreraktivitet Oversiktlig for elever, lærere og foreldre Læringsmål gir grei sortering av elevarbeider Meget god dokumentasjon og foreldrekontakt Lett å vurdere grad av måloppnåelse


Laste ned ppt "Digital kompetanse - for hvem og hvordan?. Digital kompetanse Nå nytter det ikke lenger å vente på at det skal gå over. PFDK er her og er kommet for å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google