Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til IKT og læring!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til IKT og læring!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til IKT og læring!

2 IKT og læring 1 Start tirsdag 22/8 30 studiepoeng:
Bruk av datamaskin og standard programvare IT i skole og samfunnsliv Pedagogisk bruk av IT Tonje og Leikny - IT LU, mest ALU, nesten ikke FLU Hvorfor er vi her? Fordi vi driver et kurs i It for lærere med egen jenteklasse. IKT klargjøring av begrepet Skolen er forplikta i forhold til likestilling (L97) IKT og læring

3 Program for digital kompetanse
Digital kompetanse er den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte. Programmet er sektorovergripende og rettes mot hele utdanningssektoren – dvs. grunnskole og videregående opplæring, høyere utdanning og voksnes læring.

4 Å kunne bruke digitale verktøy (fra Kunnskapsløftet)
Grunnleggende digitale ferdigheter er å kunne velge, vurdere og bruke informasjon. Dette innebærer at elevene skal kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon, samt kommunisere og samhandle med andre. Juridiske og etiske utfordringer knyttet til internettbruk er et sentralt element av digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del i læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer og bidra til å motvirke at det skapes forskjeller på bakgrunn av kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn. Bruk av digitale medier i fagene skal bidra til variasjon i bruk av læringsstrategier og -arenaer, samt bidra til motivasjon, kreativitet, utvikling av egen kunnskap og understøtte nye vurderingsformer. Elevene skal settes i stand til å søke, vurdere og kritisk velge blant et mangfold av informasjonskilder. Elevene skal produsere egen kunnskap og delta aktivt i eget læringsarbeid. Elevene skal innen det enkelte fag kunne kommunisere og samhandle med andre på tvers av tid og sted. Utvikling av elevenes grunnleggende digitale ferdigheter må skje som en kontinuerlig progresjonsprosess gjennom hele opplæringsløpet, både som grunnleggende ferdighet og i tilknytning til det enkelte fag. Gjennom læreplanenes mål for kompetanse på ulike trinn og i ulike fag, skal de digitale ferdighetene utvikles innenfor fagenes rammer. Elevene skal kunne utvikle digital kompetanse gjennom daglig bruk i læringsarbeidet.

5 Gjennomgående case Hoppebakken skole
(nesten) alle oppgaver er knytta til casen IKT og læring

6

7 Bildebehandling

8

9 Hvordan pc’en er koblet til resten av nettverket.
Hub’en er en fordeler, som sprer datasignalene ut til flere pc’er. Vegg pc pc pc pc pc HUB pc IKT og læring Hovedkabel (ryggrad/backbone)

10 Historikk – datamaskiner og brukergrensesnitt
ENIAC Hullkort Papir bånd ”Punche-maskin”

11 Regneark

12 Internett Satelitt Corporate offices Private brukere 4400
Skip 4400 Corporate offices Private brukere Video Gateway Switch PSTN ISDN GSM Hjemme kontor Remote Access Server Voice over IP Hub/Switch Regional offices Access Router Undersjøisk telefonkabel Workgroup Switch 4200 4400 FRAD Mobile brukere

13 Beregninger, programmering
Tekst- og bildebehandling Internett: søk, spill og nettsnakk Behaviourisme Skinner Konstruktivisme Piaget, Vygotskij Postmodernisme? Rosseau?

14 The media shape the thinking
50000 years: spoken language 5000 years: written language 500 years: printed books 50 years: computers 5 years: digital media new media skills: 5 years knowledge economy: 10 years new organizations: 25 years new universities: 100 years?? Idea: professor Mitchel Resnick, MIT Media Laboratory

15 Personvern IKT og læring

16 Arbeidsmiljø og Ergonomisk utforming

17 Grace Hopper og systemansvarlige på skolen
Trenger jenter kvinnelige lærere som forbilder? Grace Hopper og systemansvarlige på skolen

18 pedagogisk programvare
A til Å. Mons og Marte i regnskogen. . IKT og læring

19

20 IKT og læring

21 IKT og læring 2 30 studiepoeng
Start onsdag 30/8 Prosjektarbeid: planlegge, utvikle, prøve, vurdere, lede Valgfag Opptakskrav for framtidig masterstudium IKT og læring

22 Prosjekt Lage, presentere og teste ut elektronisk læremiddel basert på dynamiske nettsider Verktøy: html, php, MySQL Styringsmetode: Målretta prosjektstyring IKT og læring

23 IKT og læring

24 Prosjekt IKT og læring

25 Generelle refleksjoner om brukergrensesnitt
Hvem programmerer VCR, klokker, TV, mobil? Hva kjennetegner gode brukergrensesnitt? Hvordan klarer vi overgangen til nye apparater? IKT og læring Symbolbehandlingskompetanse

26

27 Valgfagene: nettbasert læring
Internettbaserte systemløsninger Programutvikling med Java MultiMedia Lab V Brukertilpasning Kjønn og IKT Fjernundervisningspedagogikk Digital portefølje og mappemetodikk i læring


Laste ned ppt "Velkommen til IKT og læring!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google