Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til IKT og læring!. IKT og læring 2006-2007 IKT og læring 1 Start tirsdag 22/8 30 studiepoeng: Bruk av datamaskin og standard programvare IT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til IKT og læring!. IKT og læring 2006-2007 IKT og læring 1 Start tirsdag 22/8 30 studiepoeng: Bruk av datamaskin og standard programvare IT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til IKT og læring!

2 IKT og læring 2006-2007 IKT og læring 1 Start tirsdag 22/8 30 studiepoeng: Bruk av datamaskin og standard programvare IT i skole og samfunnsliv Pedagogisk bruk av IT

3 Program for digital kompetanse Digital kompetanse er den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte. Programmet er sektorovergripende og rettes mot hele utdanningssektoren – dvs. grunnskole og videregående opplæring, høyere utdanning og voksnes læring.

4 Å kunne bruke digitale verktøy (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende digitale ferdigheter er å kunne velge, vurdere og bruke informasjon. Dette innebærer at elevene skal kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon, samt kommunisere og samhandle med andre. Juridiske og etiske utfordringer knyttet til internettbruk er et sentralt element av digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del i læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer og bidra til å motvirke at det skapes forskjeller på bakgrunn av kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn. Bruk av digitale medier i fagene skal bidra til variasjon i bruk av læringsstrategier og -arenaer, samt bidra til motivasjon, kreativitet, utvikling av egen kunnskap og understøtte nye vurderingsformer. Elevene skal settes i stand til å søke, vurdere og kritisk velge blant et mangfold av informasjonskilder. Elevene skal produsere egen kunnskap og delta aktivt i eget læringsarbeid. Elevene skal innen det enkelte fag kunne kommunisere og samhandle med andre på tvers av tid og sted. Utvikling av elevenes grunnleggende digitale ferdigheter må skje som en kontinuerlig progresjonsprosess gjennom hele opplæringsløpet, både som grunnleggende ferdighet og i tilknytning til det enkelte fag. Gjennom læreplanenes mål for kompetanse på ulike trinn og i ulike fag, skal de digitale ferdighetene utvikles innenfor fagenes rammer. Elevene skal kunne utvikle digital kompetanse gjennom daglig bruk i læringsarbeidet.

5 IKT og læring 2006-2007 Gjennomgående case Hoppebakken skole (nesten) alle oppgaver er knytta til casen

6

7 Bildebehandling

8

9 IKT og læring 2006-2007 pc Vegg Hub’en er en fordeler, som sprer datasignalene ut til flere pc’er. HUB Hvordan pc’en er koblet til resten av nettverket. Hovedkabel (ryggrad/backbone) pc

10 Historikk – datamaskiner og brukergrensesnitt ENIAC Hullkort Papir bånd”Punche-maskin”

11 Regneark

12 Mobile bruker e Satelitt Skip Undersjøisk telefonkabel Internett Private brukere Workgroup Switch 4200 PSTN ISDN GSM Hjemme kontor Remote Access Server Video Gateway Switch 4400 Corporate offices 4400 FRAD Voice over IP Hub/Switch Regional offices Access Router

13 Beregninger, programmering Tekst- og bildebehandling Internett: søk, spill og nettsnakk Behaviourisme Skinner Konstruktivisme Piaget, Vygotskij Postmodernisme? Rosseau?

14 The media shape the thinking 50000 years: spoken language 5000 years: written language 500 years: printed books 50 years: computers 5 years: digital media Idea: professor Mitchel Resnick, MIT Media Laboratory new media skills: 5 years knowledge economy: 10 years new organizations: 25 years new universities: 100 years??

15 IKT og læring 2006-2007 Personvern

16 Arbeidsmiljø og Ergonomisk utforming

17 Grace Hopper og systemansvarlige på skolen Trenger jenter kvinnelige lærere som forbilder?

18 IKT og læring 2006-2007 pedagogisk programvare A til Å. Mons og Marte i regnskogen..

19

20 IKT og læring 2006-2007

21 IKT og læring 2 30 studiepoeng  Start onsdag 30/8 Prosjektarbeid: planlegge, utvikle, prøve, vurdere, lede Valgfag  Opptakskrav for framtidig masterstudium

22 IKT og læring 2006-2007 Prosjekt  Lage, presentere og teste ut elektronisk læremiddel basert på dynamiske nettsider  Verktøy: html, php, MySQL  Styringsmetode: Målretta prosjektstyring

23 IKT og læring 2006-2007

24 Prosjekt

25 IKT og læring 2006-2007 Generelle refleksjoner om brukergrensesnitt Hva kjennetegner gode brukergrensesnitt? Hvordan klarer vi overgangen til nye apparater? Hvem programmerer VCR, klokker, TV, mobil? Symbolbehandlingskompetanse

26

27 Valgfagene: nettbasert læring  Internettbaserte systemløsninger  Programutvikling med Java  MultiMedia Lab V  Brukertilpasning  Kjønn og IKT  Fjernundervisningspedagogikk  Digital portefølje og mappemetodikk i læring


Laste ned ppt "Velkommen til IKT og læring!. IKT og læring 2006-2007 IKT og læring 1 Start tirsdag 22/8 30 studiepoeng: Bruk av datamaskin og standard programvare IT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google