Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandlingsforløp ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk: En analyse av virksomme faktorer. Av Toril Sørheim Nilsen (UNN, UiTø) Presentasjon på Nettverkseminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandlingsforløp ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk: En analyse av virksomme faktorer. Av Toril Sørheim Nilsen (UNN, UiTø) Presentasjon på Nettverkseminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandlingsforløp ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk: En analyse av virksomme faktorer. Av Toril Sørheim Nilsen (UNN, UiTø) Presentasjon på Nettverkseminar for ”Dobbelkompetanse i psykologi”, Solstrand 16.11.06 Veiledere: Martin Eisemann, UiTø Siv Kvernmo BUP/RBUP Tromsø

2 Effekt av behandlingsforløp  Sammendrag:  Doktorgradsprosjektet er en del av den regionale multisenterundersøkelsen BUP Nord som omfatter seks Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Helse Nord. Formålet ved denne undersøkelsen er å beskrive og analysere virksomme faktorer i behandlingsforløp for ulike diagnosegrupper behandlet ved BUP Tromsø og BUP Storsteinnes i perioden september 2006 og ut 2008.  Undersøkelsen utføres i en naturalistisk setting, og vil omfatte totalt 200 pasienter i alderen 4 til 18 år og deres foreldre. Det vil bli innhentet informasjon fra klienter, foreldre, lærere og klinikere.  Datainnsamlingen inkluderer målinger på fire tidspunkt: ved inntaksvurdering, etter utredning, etter behandling og 6 mnd etter avsluttet behandling. Repeterte prosessmål vil inkludere psykologisk tilpasning (SDQ), klinikervurdering av pasientens symptombilde (HONOSCA og CGAS) og mål på terapeutisk allianse (WAI og TASC-R). I tillegg inkluderes mål hentet fra: Et barnepsykiatrisk intervju (DAWBA); en evnetest (WPPSI/WISC/WAIS); oversikt over tiltak under utredning; informasjon om behandlingsmetoder/tiltak under behandlingsfasen og brukerfornøydhetsskjema.

3 Hva er problemstillingene for prosjektet? Foreløpig plan over artikler  Artikkel 1:  Behandlingsforløp ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk: En analyse av virksomme faktorer.  Problemstillinger:  Hva kjennetegner behandlingsforløp med positiv effekt?  Hva kjennetegner behandlingsforløp med negativ effekt?  Hva kjennetegner behandlingsforløp uten effekt?

4 Hva er problemstillingene for prosjektet? Foreløpig plan over artikler  Artikkel 2:  Virksomme faktorer i behandlingsforløp: En kvalitativ intervjuundersøkelse.  Hvem skal intervjues: ?  Problemstillinger:  Hvilke variabler har betydning for terapeutisk endring hos barn/ungdom?  Hvordan skjer endringer hos barn/ungdom som følge av terapeutiske intervensjoner?

5 Hva er problemstillingene for prosjektet? Foreløpig plan over artikler  Artikkel 3:  Betydning av terapeutisk allianse for behandlingseffekt hos barn og ungdom.  Mål: Terapeutisk allianse mellom barn/ungdom – terapeut og foreldre – terapeut.  Replikasjon av Kazdin, Whitley og Marciano (2006) sin studie.  Problemstillinger:  Hvilken betydning har alliansen mellom barn/ungdom og terapeut for behandlingseffekt?  Hvilken betydning har alliansen mellom foreldre og terapeut for behandlingseffekt hos barn/ungdom?  Hvilken informants vurdering av kvalitet på terapeutisk allianse viser mest sammenheng med behandlingseffekt?

6 Når er det ferdig?  Datainnsamling startet september 2006 ved BUP Tromsø.  Fremdeles usikkert når datainnsamling starter ved BUP Storsteinnes.  Tillatelse til å samle inn data ut 2008.  Stipendiat periode 1: Vår 2008 – vår 2010: Kvalitativ intervjuundersøkelse. Skrive artiklene. Sende ut artikler til publisering.  Stipendiat periode 2: Vår 2011 til vår 2012

7 Hva frembringer studien av ny kunnskap?  Det finnes relativt få forløpstudier i Barne- og ungdomspsykiatrien som har kartlagt effekten av behandling mottatt, og som identifiserer og analyserer virksomme faktorer i behandlingen av barn og ungdom → ny kunnskap om prosessfaktorer relatert til utfall  Problemstillingene belyses både gjennom kvantitativ og kvalitativ tilnærming  Det er behov for kunnskap om virksomme faktorer i og effekt av ”treatment as usual”. En slik oversikt vil i neste omgang kunne danne grunnlag for forskning med sikte på å evidensbasere spesifikke metoder.  Det er behov for flere undersøkelser som belyser betydning av terapeutisk allianse for behandlingseffekt hos barn/ungdom. Man vet lite om betydning av allianse mellom foreldre og terapeut for behandlingsutfall hos barn/ungdom.


Laste ned ppt "Behandlingsforløp ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk: En analyse av virksomme faktorer. Av Toril Sørheim Nilsen (UNN, UiTø) Presentasjon på Nettverkseminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google