Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av Toril Sørheim Nilsen (UNN, UiTø)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av Toril Sørheim Nilsen (UNN, UiTø)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandlingsforløp ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk: En analyse av virksomme faktorer.
Av Toril Sørheim Nilsen (UNN, UiTø) Presentasjon på Nettverkseminar for ”Dobbelkompetanse i psykologi”, Solstrand Veiledere: Martin Eisemann, UiTø Siv Kvernmo BUP/RBUP Tromsø

2 Effekt av behandlingsforløp
Sammendrag: Doktorgradsprosjektet er en del av den regionale multisenterundersøkelsen BUP Nord som omfatter seks Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Helse Nord. Formålet ved denne undersøkelsen er å beskrive og analysere virksomme faktorer i behandlingsforløp for ulike diagnosegrupper behandlet ved BUP Tromsø og BUP Storsteinnes i perioden september 2006 og ut 2008. Undersøkelsen utføres i en naturalistisk setting, og vil omfatte totalt 200 pasienter i alderen 4 til 18 år og deres foreldre. Det vil bli innhentet informasjon fra klienter, foreldre, lærere og klinikere. Datainnsamlingen inkluderer målinger på fire tidspunkt: ved inntaksvurdering, etter utredning, etter behandling og 6 mnd etter avsluttet behandling. Repeterte prosessmål vil inkludere psykologisk tilpasning (SDQ), klinikervurdering av pasientens symptombilde (HONOSCA og CGAS) og mål på terapeutisk allianse (WAI og TASC-R). I tillegg inkluderes mål hentet fra: Et barnepsykiatrisk intervju (DAWBA); en evnetest (WPPSI/WISC/WAIS); oversikt over tiltak under utredning; informasjon om behandlingsmetoder/tiltak under behandlingsfasen og brukerfornøydhetsskjema.

3 Hva er problemstillingene for prosjektet? Foreløpig plan over artikler
Artikkel 1: Behandlingsforløp ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk: En analyse av virksomme faktorer. Problemstillinger: Hva kjennetegner behandlingsforløp med positiv effekt? Hva kjennetegner behandlingsforløp med negativ effekt? Hva kjennetegner behandlingsforløp uten effekt?

4 Hva er problemstillingene for prosjektet? Foreløpig plan over artikler
Artikkel 2: Virksomme faktorer i behandlingsforløp: En kvalitativ intervjuundersøkelse. Hvem skal intervjues: ? Problemstillinger: Hvilke variabler har betydning for terapeutisk endring hos barn/ungdom? Hvordan skjer endringer hos barn/ungdom som følge av terapeutiske intervensjoner?

5 Hva er problemstillingene for prosjektet? Foreløpig plan over artikler
Artikkel 3: Betydning av terapeutisk allianse for behandlingseffekt hos barn og ungdom. Mål: Terapeutisk allianse mellom barn/ungdom – terapeut og foreldre – terapeut. Replikasjon av Kazdin, Whitley og Marciano (2006) sin studie. Problemstillinger: Hvilken betydning har alliansen mellom barn/ungdom og terapeut for behandlingseffekt? Hvilken betydning har alliansen mellom foreldre og terapeut for behandlingseffekt hos barn/ungdom? Hvilken informants vurdering av kvalitet på terapeutisk allianse viser mest sammenheng med behandlingseffekt?

6 Når er det ferdig? Datainnsamling startet september 2006 ved BUP Tromsø. Fremdeles usikkert når datainnsamling starter ved BUP Storsteinnes. Tillatelse til å samle inn data ut 2008. Stipendiat periode 1: Vår 2008 – vår 2010: Kvalitativ intervjuundersøkelse. Skrive artiklene. Sende ut artikler til publisering. Stipendiat periode 2: Vår 2011 til vår 2012

7 Hva frembringer studien av ny kunnskap?
Det finnes relativt få forløpstudier i Barne- og ungdomspsykiatrien som har kartlagt effekten av behandling mottatt, og som identifiserer og analyserer virksomme faktorer i behandlingen av barn og ungdom → ny kunnskap om prosessfaktorer relatert til utfall Problemstillingene belyses både gjennom kvantitativ og kvalitativ tilnærming Det er behov for kunnskap om virksomme faktorer i og effekt av ”treatment as usual”. En slik oversikt vil i neste omgang kunne danne grunnlag for forskning med sikte på å evidensbasere spesifikke metoder. Det er behov for flere undersøkelser som belyser betydning av terapeutisk allianse for behandlingseffekt hos barn/ungdom. Man vet lite om betydning av allianse mellom foreldre og terapeut for behandlingsutfall hos barn/ungdom.


Laste ned ppt "Av Toril Sørheim Nilsen (UNN, UiTø)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google