Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Yrkesopplæringsnemndenes rolle i fylkeskommunenes arbeid med dimensjonering av utdanningstilbudet Kari Fyhn rådgiver Udir, Avdeling for fag- og yrkesopplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Yrkesopplæringsnemndenes rolle i fylkeskommunenes arbeid med dimensjonering av utdanningstilbudet Kari Fyhn rådgiver Udir, Avdeling for fag- og yrkesopplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Yrkesopplæringsnemndenes rolle i fylkeskommunenes arbeid med dimensjonering av utdanningstilbudet
Kari Fyhn rådgiver Udir, Avdeling for fag- og yrkesopplæring

2 Oppdragsbrev 06-11 fra KD til Udir:
Oppdraget Oppdragsbrev fra KD til Udir:

3 Udirs svar Er basert på en kvalitativ undersøkelse (dokumentstudier + intervju). Vi intervjuet 35 personer: 17 personer fra Y-nemndene (16 ledere og ett medlem) og 18 representanter fra fylkeskommunene. Alle fylkene er representert i undersøkelsen.

4 En generell modell for dimensjoneringsarbeidet
Funn 1

5 Styringsdokumenter Seks av fylkeskommunene sendte oss styringsdokumenter. Innholdet i dokumentene varierer. Noen er overordnede, andre er detaljerte arbeidsinstrukser. Flere har sendt inn årshjul.

6 Y-nemndas aktiviteter
Innhente informasjon fra arbeidsgivere om tilgangen på læreplasser og behov for fagarbeidere. Gi råd til fylkeskommunen. Informere potensielle søkere om behov og muligheter på arbeidsmarkedet.

7 Utviklingsplaner Jevnt over moderate, ikke snakk om store omveltninger i den eksisterende arbeidsformen. Mer snakk om å spisse og forbedre elementer som allerede inngår i dimensjoneringsarbeidet. De aller fleste informantene etterspurte metoder for å skaffe til veie sikrere tall om fremtidige behov for forskjellige typer fagarbeidere.

8 Vellykkede strategier
Våre vurderinger tar utgangspunkt i gode eksempler på arbeidsformer og tiltak som informantene våre har fortalt oss om: Yrkesopplæringsnemndene blir involvert i dimensjoneringsprosessen på et tidlig tidspunkt. Både fylkeskommunene og yrkesopplæringsnemndene strekker seg langt i å prøve å identifisere fremtidige kompetansebehov. De følger også opp informasjonen de innhenter. Fylkeskommunene tar høyde for mobilitet når de planlegger tilbudet.


Laste ned ppt "Yrkesopplæringsnemndenes rolle i fylkeskommunenes arbeid med dimensjonering av utdanningstilbudet Kari Fyhn rådgiver Udir, Avdeling for fag- og yrkesopplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google