Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Hva betyr forskning for klinikkens utvikling? Erfaringer utenfra og innenfra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Hva betyr forskning for klinikkens utvikling? Erfaringer utenfra og innenfra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Hva betyr forskning for klinikkens utvikling? Erfaringer utenfra og innenfra

2 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord ”...en skrivende hånd når langt” Forskningens betydning for klinikkens utvikling

3 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Forskning i spesialisthelsetjenesten  Øke kritisk tenkning  Heve standarden  Øke kunnskapsnivået  Evidensbasert  Gi et bedre og riktigere tilbud

4 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Forskning i BUP BUP Nord- et eksempel

5 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Bakgrunn - to BUPer  BUP Alta –Liten distrikts BUP  BUP Tromsø –Stor universitetsklinikk ”Ingen er så lav at man ikke trenger å bøye seg” og ”Ingen er så høy at man ikke trenger å strekke seg”

6 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord BUP Alta  BUP med lange ventetider  BUP med mange uerfarne medarbeidere, men en  BUP med mange entusiastiske medarbeidere  BUP med ønske om å bli faglig sterk

7 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord BUP Tromsø  Universitetsklinikk med mange funksjoner –Klinikk –Undervisning –Forskning  BUP med mange seniorer, men også mange unge medarbeidere  Stor organisasjon –35 ansatte

8 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Hva ville vi med BUP Nord?  Innføre standardprosedyre på hele klinikken  Standardutredning av alle pasienter  Evaluere behandlingene under forhold hvor de vanligvis blir gitt  Rutine monitorering - fortløpende evaluere behandling når den gis, i den ”virkelige verden  Kombinere systematisk jobbing med forskning  Allsidig forskning

9 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Utredning ved BUP  Bruker en rekke måleinstrumenter/spørreskjemaer  For rutinebruk: –Korte, lette å administrere og lite tidkrevende –Enkle, kreve lite opplæring og ha klare skåringskategorier –Relevante –Akseptable for ulike profesjoner som jobber i BUP- feltet –Tilgjengelige, lite kostnadskrevende

10 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Struktur ved klinisk arbeide  Tre faser –Vurdering/inntaksssamtale  Innen 20 dager etter henvisning –Diagnostisering  Innen 3-4 uker –Behandling eller videre utredning  Brukerundersøkelse

11 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Ny struktur Henvisning mottas Standardutredning Konsensusmøte Diagnose Standardutredning Konsensusmøte Diagnose Videre utredning Behandling Standardutredning Konsensusmøte Diagnose Fordeling til teamene Vurdering i inntaksteam

12 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Struktur  Stram  Definerte oppgaver –Tydelige arbeidsoppgaver –Individuell frihet  Tverrfaglighet  Klinisk arbeide veldefinert –Diagnostikk –Behandling –Samarbeid

13 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Design:  Naturalistisk multisenter studie  Klinikker med i den regionale studien  BUP Alta  BUP Karasjok  BUP Nord Troms  BUP Midt-Troms  BUP Tromsø  BUP Storsteinnes

14 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Design (forts):  Alle pasienter mellom 4 og 18 år, som taes i mot ved klinikken i den aktuelle perioden vil bli inkludert  All klinikere som er ansvarlige for pasientene deltar i prosjektet  inntil N=100 fra hver poliklinikk, men Tromsø 200  totalt N=600.

15 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Instrumentene  Klinikerskåringer: –HoNOSCA (Health of the Nation Outcome Scales) –Globale funksjonsmål  C-GAS (Children’s Global Assessment Scale)  Akse 6 (ICD 10)

16 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Instrumenter  Screeningsinstrumenter for psykiske problemer (Multiinformant-) –ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment (CBCL; YSR; TRF) –SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) - selv-, foreldre, lærerversjon  Oversatt til en rekke språk  Finnes lett tilgjengelig på internett  Gratis  Kort

17 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Instrumenter  Diagnostisk instrument: –KIDDIE SADS. Diagnostisk semistrukturert barnepsykiatrisk intervju for vurdering av psykopatologi hos barn og ungdom  Evnetest (WISC)  Brukertilfredshetsmål –Utarbeidet i regi av Sintef og R-BUP Øst/sør

18 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord PROSEDYRE/MÅLINGER  Instrumentene HoNOSCA, SDQ, C-GAS og Akse 6 vil bli administrert tre ganger: ASEBA to ganger (T1 & T2)  T 0: Etter vurderingssamtale.  T 1: Under diagnostisering  T 2: 6 mnd etter T 1 (eller ved utskrivning)  T3, T4………….

19 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Erfaringer fra studien så langt....  Økning i ventetid før nedgang –Forskning tar tid  Effektivisering av tjenesten  Forskningsresultat brukt i monitoreringen av behandlingen  Større grad av struktur i behandlingsforløpet  Mer tverrfaglig arbeide  Bedre pasientgjennomstrømning og et bedre tilbud?  Større tilfredshet blant henvisende instanser

20 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord BUP Nord prosjekt  Doktorgradsprosjekt: –Validering av barne- og ungdomspsykiatriske instrumenter –Sammenhengen mellom evnenivå og diagnoser –Behandlingsstudie på angst og depresjon –Behandlingsstudie ADHD  Andre prosjekt –Spesialistoppgaver

21 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Hva kreves for å lykkes Noen nødvendigheter

22 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Nødvendigheter  Engasjerte ledere  Penger/ ekstra ressurser  Engasjerte medarbeidere  ”Gulrøtter”  Tilbakemelding til ansatte  Tidsbegrensning i datainnsamling  Ryddige og friske sekretærer

23 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Nødvendigheter forts.  Opplæring i metode gjennom praksis –”Påsatt vett sikker ikke”  Tilknytning til et forskningsmiljø  Samarbeidspartnere –Multisenterundersøkelser –Veileder –Forskningsmiljø  Tid  Ros og oppmuntring

24 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Forskning hos oss  Hvilke prosjekter og problemstillinger er mulig ved denne klinikken?  Hva skal til for at vi skal lykkes?  Samarbeide med andre klinikker  Samarbeide med et akademisk miljø

25 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Hva epidemiologisk forskning i en klinisk setting kan representere?  ”Gjøkunge” forskning –Forskning utenfra –Ikke integrert i klinikken  Priviligerte forskere –sjalusi  Manglende støtteapparat  Inga akademisk miljø –Faglig ensomhet –Faglig tomhet men også...............

26 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord men også.............  Ny viten om barn og unge i opptaksområdet –Prevalens –Diagnoser og problemområder –Utvikling over tid  Muligheter for kombinerte studier –Epidemiologi og kliniske studier  Heve det faglige nivået  Ufarliggjøre forskning

27 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Hva klinisk forskning kan representere?  Klinikkrelaterte og kliniske problemstillinger –meningsfulle  Utføres av alle eller bare enkelte klinikere –Ingen utenfra  Felles erfaringer  Motstand  Utmattende

28 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord ”.... et kjent onde er bedre enn et ukjent gode” Restrukturering av klinisk arbeid ved BUP

29 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Motstand  Problemstillingene ikke meningsfulle –Ikke aktuellt for meg og mine pasienter!  Strukturert jobbing et onde –Omfattende datainnsamling –Skjemavelde –Hyppige registreringer  ”Overvåking”  Mangel på kompetanse

30 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord men klinisk forskning kan også være.....  Kunnskaps- og kompetansehevende –Lære nye utrednings- og behandlingsmetoder –Lære forskningsmetodikk  Evaluere ”egen” praksis –Metodestudier –Forløpsstudier –Behandlingsstudier –Brukerundersøkelser

31 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Konklusjon:  Forskning tar tid og krefter  Forskning kan integreres i en vanlig BUP praksis, men trenger ressurser og rom  Forskning er stimulerende og et hjelpemiddel til å se egen drift med nye øyne  Viktig at klinikken ”eier” prosjektet

32 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord ”med en åre ror en ikke beint”


Laste ned ppt "Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord Hva betyr forskning for klinikkens utvikling? Erfaringer utenfra og innenfra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google