Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Fredrikstad-idretten mot 2010” Hovedmålsetting Fredrikstad-idretten har som mål å opprettholde og styrke et allsidig og mangfoldig tilbud gjennom idrettslagene,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Fredrikstad-idretten mot 2010” Hovedmålsetting Fredrikstad-idretten har som mål å opprettholde og styrke et allsidig og mangfoldig tilbud gjennom idrettslagene,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Fredrikstad-idretten mot 2010” Hovedmålsetting Fredrikstad-idretten har som mål å opprettholde og styrke et allsidig og mangfoldig tilbud gjennom idrettslagene, både hva gjelder bredde og topp i idretten. Det skal arbeides mest for å øke antall aktive unge og voksne og med særlig vekt på aldersgruppa 13 – 19 år. For å nå disse målene ønsker Fredrikstad-idretten å styrke det frivillige engasjementet og dettes evne til omstilling gjennom:  Tydelige verdivalg  Styrking av medbestemmelse og demokrati i klubbene  Styrking av trener- og lederutviklingen  Nettverksbygging på tvers av idrettslag og idretter  Bedre økonomiske rammebetingelser  Videreutvikling av arenaer i lokalmiljøene.

2 Idrettsrådet-støttespiller for klubbutvikling Hovedmål  Skape møteplasser i Fredrikstad-idretten Delmål  Utvikle kvalitet i barne- og ungdomsidretten  Øke verdibevissthet i klubbene  Utvikle FRID.no Tiltak:  4 nettverksamlinger for tillitsvalgte «Frida&Fredrik»  4 nettverkssamlinger for barneidretten  4 nettverksamlinger for ungdomsidretten  4 kompetansetiltak ifht integreringsarbeid  årlig Hankø-seminar  Gjennomføre 4 aktivitetslederkurs i barneidrett og 8 impulssamlinger  Utvikle ordninger med felles fagansvarlig/trenerkoordinatorer i 5 klubber  15 klubber arrangere verdikveld  8 klubber gjennomføre verdiprosess

3 Idrettsrådet mellom klubb og samfunn Hovedmål  Idrettsrådet skal arbeide for å sikre rammebetingelser for den frivillige Fredrikstad-idretten Delmål  Anleggsutvikling Forutsatt særskilte midler:  Fysisk aktivitet for barn og unge  Integrering Tiltak  300 kroner pr. innbygger i kommunebudsjett for 2009, hvorav 1,5 mill i økte tilskudd til klubber med egne/leidde anlegg  Følge opp årlig rullering av anleggsplan  5 års trim for 250 barn fra 15 barnehager  4 kompetansetiltak for ansatte i oppvekstsektor  35 hjelpetrenere i forhold til 200 flerkulturelle barn  5 samarbeidstiltak med skolesektor i forhold til særlige integreringstiltak  15 hjelpetrenere i forhold til barn og unge med andre særlige behov  Følge opp arbeidet med «Lokalidrettens samfunnsnettverk» (LISA-nett) med andre idrettsråd


Laste ned ppt "”Fredrikstad-idretten mot 2010” Hovedmålsetting Fredrikstad-idretten har som mål å opprettholde og styrke et allsidig og mangfoldig tilbud gjennom idrettslagene,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google