Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idretten snakker med kommunen, ved hjelp av idrettsrådet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idretten snakker med kommunen, ved hjelp av idrettsrådet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kort presentasjon av Idrettsrådet i Trondheim Anne-Lise Bratsberg, leder

2 Idretten snakker med kommunen, ved hjelp av idrettsrådet
Vi har en avtale med kommunen som regulerer samarbeidet mellom idretten ved idrettsrådet og kommunen.

3 Areal Vi er opptatt av areal !
Vi bruker derfor mye tid på å følge med på kommunedelplaner og reguleringsplaner. Uten areal får vi ikke etablert nye idrettsanlegg, og vi må bare innse at flere typer idrettsanlegg er svært arealkrevende. Samtidig ser vi at det er hensiktsmessig med lokalisering i bomiljø som bygges ut, og i kobling til skoleanlegg. Flerbruk/sambruk gir økt utnyttelse og mer rasjonell utnyttelse av økonomiske midler av begrensa omfang. Vi må også utnytte eksisterende anlegg best mulig.

4 Areal til organisert aktivitet
Areal til egenorganisert aktivitet? Vi stiller to spørsmål! Settes det av nok areal til organisert aktivitet, og Settes det av nok areal til egenorganisert aktivitet. Parker og utomhusareal er områder som må tilrettelegges for aktivitet.

5 Fordeling av halltid og penger
LAM-midler, Kommunale midler, og fordeling av halltid i hele trondheim Fordeling av hall, bane, is og svømmehalltid skjer i nært samarbeid med kommunen og de viktigste særidrettene. Vi er imponert over velviljen til enkelte særkretser til tider.

6 Fordeling 2013 60 000 timer fordelt på ca. 60 anlegg
kroner i LAM-midler kroner i kommunale midler Timer halltid i 2011: Nesten timer fordelt på 58 anlegg. Lokale aktivitetsmidler i 2011: 5,1 millioner kr. Kommunale midler i 2011: 3,7 millioner kr.

7 Bistår kommunen, bistår klubber, uttaler oss om kommunens planer, er vaktbikkje…
Innstiller til idretts-stipendet til kommunen. Følger opp vedtak gjort av kommunen. Kommunen er med på alle styremøter hvor aktuelle saker gjennomgås. Bistår med innspill i arealsaker. Idrettsrådets administrasjon kan samarbeide med kommunen på dagtid og bistå klubber. Alle styremedlemmer gjør jobben på frivillig basis.

8 Aktuelt Fri hall og baneleie Flerbrukshall i stedet for gymsal
Ladeanlegget og Heimdal vdg skole Viktige ting som vi er opptatt av akkurat nå – denne endres fortløpende!

9 Prioritetslista Oppdateres årlig
Prioritetslista er idretten sin prioritering av anleggsbehov. Fordi vi er så heldige å ha et generelt vedtak i kommunen som sier at det skal bygges flerbrukshaller i stedet for gymsaler ved nybygging av skoler, så er det skolesektoren som nå står for mye av utbygginga på anleggsfronten. Ønsker et tilsvarende generelt vedtak på fotballbaner knytta til skoler. Vi har derfor prioritet på anlegg til idretter som ikke uten videre er i stand til å stå for dette sjøl. Vi prøver også å tenke utradisjonelt. Hvorfor ikke utnytte kjellerareal i helse- og omsorgsinstitusjoner? Disse har små gymsaler også….. Anlegg vi nå jobber med er Lade, tennis, bordtennis, skyting, kampsport, basishall turn, svømming, rulleskiløype-Granåsen,

10 Inkluderingsarbeidet i Trondheim
Idrerttsrådet har satt arbeidet ut til STIK å forvalte midlene fra NIF, samt en pott fra Trondheim kommune. Mange lag er involvert, men som dere er godt kjent med er det ett idrettslag som har jobba svært mye med inkludering. Det er Kolstad idrettslag, både fotball og håndball. Bydelen har svært stor andel flerkulturelle, og dette gir spesielle utfordringer i å drive et idrettslag også. Dette vil lagene fortelle om sjøl. Kolstad håndball har nettopp bedt om IRTs hjelp til å skaffe driftsmidler til videreføring sv prosjektet de har hatt I tre år, som har vært finansiert av ekstrastiftelsen. IRT er imponert over arbeidet som er lagt ned av klubben, men vi kan ikke støtte en prosjektstilling som bare kommer en bydel tilgode. Men vi vil arbeide for at arbeidet videreføres, blant anna inn mot ny Plan for idrett og friluftsliv. Og at hele byen får glede av arbeidet.


Laste ned ppt "Idretten snakker med kommunen, ved hjelp av idrettsrådet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google