Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal Transportplan 2010-19 Fokus på Rv77 Kjernfjellet og E6 Saltdalen Barents veg forening, møte 7.mai 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal Transportplan 2010-19 Fokus på Rv77 Kjernfjellet og E6 Saltdalen Barents veg forening, møte 7.mai 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal Transportplan 2010-19 Fokus på Rv77 Kjernfjellet og E6 Saltdalen Barents veg forening, møte 7.mai 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak

2 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Nord Norge – en internasjonal region 3 GrenseovergangerLand 1E105 StorskogR 2R893 Neiden/NäätämöF 3E75 Polmak/NuorgamF 4E75 UtsjokF 5R92 KarigasniemiF 6R93 KivilompoloF 7E8 KilpisjärviF 8E10 BjørnefjellS 9Rv77 JunkerdalS 10E12 UmbuktaS 11Rv73 TärnabyS 12Fv296 SkarmodalenS 11/12

3 Transporterte mengder over grense

4 Grensekryssende veger Vegstatus –Riksveger E-veger Rv –Fylkesveger Vegnummer

5 Navn på grensevegene Sagavegen Blåvegen Graddisvegen/Silvervegen/Barentsvegen? Kong Olavs veg/ Bjørnefjellsvegen/ Kirunavegen/Nordkalottvegen Nordlysvegen

6 Forvaltningsreformen. Hva blir riksveger og hva blir fylkesveger?

7 Forvaltningsreformen

8 Fortsatt riksveg o Rv 83 inn til Harstad o Rv 85 til Sortland o Rv 77 Junkerdalen o Rv 73 Krutfjellet o Rv 827 Sætran-Sommerset, inkl. fergesambandet Drag- Kjøpsvik o Fergesambandet Bognes- Lødingen o Fergesambandet Bodø- Moskenes-Værøy-Røst

9 Nasjonal Transportplan 2010-2019 - prioriteringer og dilemmaer

10 Økt satsing Kraftig økning på trafikktilsyn, drift og vedlikehold – 28,7 % Kraftig økning på investeringer i store prosjekt – 80,3 % Kraftig økning på mindre investeringstiltak (programområder) – 179,6 % Kraftig økning til rassikring

11 Investering riksveg Region Nord inkl. annen finansiering – NTP 2010-2019. (mill kr) Bevilgning 2006-09 (Gjennomsnitt pr. år) NTP 2010-2019 (Gjennomsnitt pr. år) Rute 7 *140535 Rute 8a260640 Rute 8b80545 Sum N-Norge4801710 Sammenliknet med perioden 2006-2009 Aktiviteten nesten 4-dobles i løpet av de neste 10-årene!

12 Prioriterte stamvegprosjekter i Region nord E6 Tana bru E6 vest for Alta E6 Majavatn E6 Brenna - Lien Rv 80 Røvika - Strømsnes Rv 80 Vegpakke Salten Fase 2 E69 Skarvbergtunnelen E8 Sørbotn – Laukslett E6 Indre Nordnes – Skardalen E10 rassikring Vest-Lofoten E6 Bru over Rombaken inkl. Leirvika E6 Narvik sentrum Startet opp Oppstart 2010-2013 Oppstart 2014-2019 E8 Riksgr.-Skibotn E105 Storskog-Hesseng E6 Sørkjosfjellet Rv 94 Skaidi-Hammerfest E8 Nordkosb.-Hatteng E6 Sommerset-Ulvsvåg E6 Mosjøen-Osen E10 Tjeldsund bru-Gullesfj. E6 Kråkmofjellet E6 Mo-Bolna E6 Sørelva-Borkamo E6 Vassbergan

13 Stamvegrute 7 E6 Trondheim – Fauske, E14, E12 og rv. 80 Statlige midlerAnnen 10-1314-19 Rv. 80 Røvika – Strømsnes27530 E6 Majavatn55 E6 Brenna – Brattås - Lien350 ? Vegpakke Salten, fase 21102401550 E6 Mosjøen-Osen (ikke fullfinans.)500? E6 Mo-Bolna (ikke fullfinans.)500? E6 Sørelva-Borkamo350 Programområder300620 Rv 80 Hopshamran (ras)100 Sum119025601580

14 E6 Sørelva-Borkamo (nord for Saltfjellet) Utbedring av en strekning på ca 2 mil med svært dårlig standard NTP: Gjennomføring i perioden 2014- 2019. Kostnad ca 350 mill kr

15 Rv77 Kjernfjellet E6 Rv77 Utfordringer med dagens veg: Teknisk standard Driftsutfordringer

16 Rv 77 Kjernfjellet / E6 Sørelva - Borkamo E6 Sørelva - BorkamoRv 77 Kjernfjellet Trafikktall (ÅDT)800-1100200-300 Vegstatus, pr.idagStamvegØvrig riksveg Vegstatus, pr.1.1.2010 Riksveg Ca. kostnad for tiltak ~350 mill~200-250 mill

17 Mulig finansiering E6 og Rv77 bør sees i sammenheng utbyggingsmessig Totale kostnader ca.650 mill.kr KildeMill.kr. Statlige midler350-390 Bompenger100-150 DA-midler50-100 Evt. andre midler (fylkeskommune, kommuner) ? Sum550-600

18

19 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Nasjonal Transportplan 2010-19 Fokus på Rv77 Kjernfjellet og E6 Saltdalen Barents veg forening, møte 7.mai 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google