Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal Transportplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal Transportplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal Transportplan 2010-19
Fokus på Rv77 Kjernfjellet og E6 Saltdalen Barents veg forening, møte 7.mai 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak

2 Nord Norge – en internasjonal region
3 4 Grenseoverganger Land 1 E105 Storskog R 2 R893 Neiden/Näätämö F 3 E75 Polmak/Nuorgam 4 E75 Utsjok 5 R92 Karigasniemi 6 R93 Kivilompolo 7 E8 Kilpisjärvi 8 E10 Bjørnefjell S 9 Rv77 Junkerdal 10 E12 Umbukta 11 Rv73 Tärnaby 12 Fv296 Skarmodalen 2 1 5 7 6 8 9 10 11/12

3 Transporterte mengder over grense

4 Grensekryssende veger
Vegstatus Riksveger E-veger Rv Fylkesveger Vegnummer

5 Navn på grensevegene Sagavegen Blåvegen
Graddisvegen/Silvervegen/Barentsvegen? Kong Olavs veg/ Bjørnefjellsvegen/ Kirunavegen/Nordkalottvegen Nordlysvegen

6 Forvaltningsreformen. Hva blir riksveger og hva blir fylkesveger?

7 Forvaltningsreformen

8 Fortsatt riksveg Rv 83 inn til Harstad Rv 85 til Sortland
Rv 77 Junkerdalen Rv 73 Krutfjellet Rv 827 Sætran-Sommerset, inkl. fergesambandet Drag-Kjøpsvik Fergesambandet Bognes-Lødingen Fergesambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst

9 Nasjonal Transportplan 2010-2019 -prioriteringer og dilemmaer

10 Økt satsing Kraftig økning på trafikktilsyn, drift og vedlikehold – 28,7 % Kraftig økning på investeringer i store prosjekt – 80,3 % Kraftig økning på mindre investeringstiltak (programområder) – 179,6 % Kraftig økning til rassikring

11 Aktiviteten nesten 4-dobles i løpet av de neste 10-årene!
Investering riksveg Region Nord inkl. annen finansiering – NTP Sammenliknet med perioden (mill kr) Bevilgning (Gjennomsnitt pr. år) NTP Rute 7 * 140 535 Rute 8a 260 640 Rute 8b 80 545 Sum N-Norge 480 1710 Aktiviteten nesten 4-dobles i løpet av de neste 10-årene!

12 Prioriterte stamvegprosjekter i Region nord
Startet opp Oppstart E69 Skarvbergtunnelen Oppstart Rv 94 Skaidi-Hammerfest E6 Tana bru E6 vest for Alta E105 Storskog-Hesseng E6 Sørkjosfjellet E8 Sørbotn – Laukslett E6 Indre Nordnes – Skardalen E6 Vassbergan E8 Nordkosb.-Hatteng E8 Riksgr.-Skibotn E10 Tjeldsund bru-Gullesfj. E6 Bru over Rombaken inkl. Leirvika E10 rassikring Vest-Lofoten E6 Narvik sentrum E6 Sommerset-Ulvsvåg E6 Kråkmofjellet Rv 80 Vegpakke Salten Fase 2 Rv 80 Røvika - Strømsnes E6 Sørelva-Borkamo E6 Mo-Bolna E6 Mosjøen-Osen E6 Brenna - Lien E6 Majavatn

13 Stamvegrute 7 E6 Trondheim – Fauske, E14, E12 og rv. 80
Statlige midler Annen 10-13 14-19 Rv. 80 Røvika – Strømsnes 275 30 E6 Majavatn 55 E6 Brenna – Brattås - Lien 350 ? Vegpakke Salten, fase 2 110 240 1550 E6 Mosjøen-Osen (ikke fullfinans.) 500 E6 Mo-Bolna (ikke fullfinans.) E6 Sørelva-Borkamo Programområder 300 620 Rv 80 Hopshamran (ras) 100 Sum 1190 2560 1580

14 E6 Sørelva-Borkamo (nord for Saltfjellet)
Utbedring av en strekning på ca 2 mil med svært dårlig standard NTP: Gjennomføring i perioden Kostnad ca 350 mill kr

15 Rv77 Kjernfjellet Rv77 E6 Utfordringer med dagens veg:
Teknisk standard Driftsutfordringer Rv77 E6

16 Rv 77 Kjernfjellet / E6 Sørelva - Borkamo
Trafikktall (ÅDT) Vegstatus, pr.idag Stamveg Øvrig riksveg Vegstatus, pr Riksveg Ca. kostnad for tiltak ~350 mill ~ mill

17 Mulig finansiering E6 og Rv77 bør sees i sammenheng utbyggingsmessig
Totale kostnader ca.650 mill.kr Kilde Mill.kr. Statlige midler Bompenger DA-midler 50-100 Evt. andre midler (fylkeskommune, kommuner) ? Sum

18

19 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Nasjonal Transportplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google