Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret. Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret. Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret

2

3 Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har implementert rammeplanen innen desember 2009. DELMÅL 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen. 2. Alle barnehager har en årsplan som viser at loven og rammeplanen er implementert. 3. Det er utviklet sentrale og lokale prosjekter som bidrar til implementering av rammeplanen. 4. Barn, foreldre og personale skal delta.

4 Barnehagekontoret Satsningsområder Bærum: 2007-2008 Implementering av rammeplan –Plan for kompetanseutvikling (Statens strategiplan 2007 - 2010): Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø og språkstimulering Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole –Antall, rom og form –IKT –Helhetlig opplæring Læringssyn og barnesyn

5 Barnehagekontoret OPPGAVERVÅR 2007 HØST 2007 VÅR 2008 HØST 2008VÅR 2009 HØST 2009 KAP. 1: BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER Formålbestemmelse Verdigrunnlag XX Evaluere Kvalitetsperm XX Barn og barndom Barns medvirkning XXXXXX Samarbeid med barnas hjemBARNEHAGENES EGET ANSVAR Barnehagen som pedagogisk virksomhet Leder oppl. Leder oppl. Leder oppl. XXX Fysisk miljø - LÆRINGSMILJØXX Inkluderende fellesskap m. plass til det enkelte barn XXXXXX

6 Barnehagekontoret OPPGAVERVÅR 2007 HØST 2007 VÅR 2008 HØST 2008VÅR 2009 HØST 2009 KAP. 2: OMSORG, LEK OG LÆRING: Omsorg og oppdragelse.XXXXXX LekXXXX LæringXXXXXX Sosial kompetanseXXXXXX Språklig kompetanseXXXXXX Barnehagen som kulturarenaXXXX

7 Barnehagekontoret OPPGAVERVÅR 2007 HØST 2007 VÅR 2008 HØST 2008VÅR 2009 HØST 2009 KAP. 3: FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekstXXXXXX Kropp, bevegelse og helseBARNEHAGENE ER GODE PÅ DETTE OMRÅDET? Kunst, kultur og kreativitet??? Natur, miljø og teknikk??? Etikk, religion og filosofiXXX Nærmiljø og samfunn??? Antall, rom og formXXXXXX

8 Barnehagekontoret OPPGAVERVÅR 2007 HØST 2007 VÅR 2008 HØST 2008VÅR 2009 HØST 2009 KAP. 4: PLANLEGGING, DOK. OG VURDERING: Satsingsområde 2004 - 2006 KAP. 5: SAMARBEID: GrunnskolenXXXXXX BarneverntjenestenXXX HelsestasjonenXXXXXX PptXXXXXX UtdanningsinstitusjonerXXXXXX UTVALGTE OMRÅDER: Likestilling og likeverdXXXXXX IKTXXXXX De yngste barnaXXXX

9 Barnehagekontoret Satsingsområder 2007 - 2008 Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø/ stimulering Samarbeid barnehage - skole IKTAntall, rom og form Annet Leder- opplæring (R. Nesje) Barnehage- basert vurdering A og B (E. Devold) Aksjonslæring (R. Nesje) FAGLIF FORUM: Ped.ledelse- barnehagen som lærende organisasjon (E. Devold) Veiledning Læring og barnesyn (S. Østrem) Likestilling i barnehagen (Nina Rossholt) Hvordan stimulere til språkutvikling i barnehagen? (Nùria Oliu Moe) Språk 4 Hvordan skape et godt samarbeid med minoritets- foreldre (K. Spernes) Styrking av barns språk- kompetanse (H. Grøtting/W.I. Aasland) Helhetlig opplæring IKT (Nina Bølgan og Ann- Ingjerd Kanestrøm) Fotofortellinger (E. Øiestad) IKT for nyebegynnere (M. Johansen) FAGLIF FORUM: Etikk i dokumentasjon- sarbeidet Antall, rom og form (Else Devold) Ny formålsparagraf (Inga Bostad) Vold i nære relasjoner KOMPETANSEUTVIKLING Hva som er gitt av kurstilbud/foredrag2007-08

10 Barnehagekontoret Videreutdanning KOMPED (PUB) Pedagogisk veiledning Småbarnspedagogikk/Barnehagepedagogikk KOMPETANSEUTVIKLING

11 Barnehagekontoret Prosjekter/utviklingsarbeider i barnehagene som får kompetansemidler fra Barnehagekontoret Barns perspektiver: barn og digitale bilder Nadderudskogen Individuelle utviklingsplaner (IUP) i barnehagen som et ledd i kvalitetssikring av overgang barnehage-skole Helset og Toppenhaug Verden gjennom kunst Østheim Dokumentasjon som kan fange barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet Nadderudskogen Mattelek VIER på Lagåsen Hvordan planlegge barnehagens temaarbeid som legger til rette for barns medvirkning? Det Norske Veritas Barnehave Etikk i dokumentasjonsarbeiet Grini, Haslum, Høvik, Søråsen,

12 Barnehagekontoret ERFARINGSLÆRING Fremlegg på styrermøter Kurs/foredag Nettverksgrupper Dele kompetanse

13 Barnehagekontoret Forslag til satsingsområder 2008-09 Fortsatt: Implementering av rammeplan –IKT og bruk av digitale verktøy i arbeidet med barna –Helhetlig opplæring (HOL) –Progresjon i arbeidet med fagområdene –Pedagogisk ledelse – barnehagen en lærende organisasjon –Barns medvirkning –Språkmiljø og språkstimulering

14 Barnehagekontoret Se word dokument!

15 Barnehagekontoret Prosjekter initiert av Barnehagekontoret Etikk i dokumentasjonsarbeidet – er i gang Skapende læring - ”Den kulturelle barnehagesekken” - ? Likestillingsarbeid ? Tverrfaglig samarbeid – blir satt i gang Evaluering av plan for kvalitetsutvikling – skal settes i gang Handlingsplan for mer likestilling i skole og barnehage

16 Barnehagekontoret Vurdering av visjon, verdier og innhold - revitalisering? - revidering? - avvikling? - noe nytt? Arbeidsgruppe som foreslår hvordan vi skal arbeide med prosessen – høst 2008 Nettverksarbeid - prosess fra januar 2009 Ferdig: Høst 2009 eller vår 2010 Evaluering av ”Kvalitetspermen”

17 Barnehagekontoret Styrermøtene 2008-09 Tema –Ressurser til ekstrahjelp –Vold i nære relasjoner?

18 Barnehagekontoret Forslag til tilsyn på kvalitetsutvikling 2008-09 Implementering av rammeplan (føringer 2008-09) –Kompetanseutviklingsplan –Progresjon i arbeidet med fagområdene, bruke årsplanmal som hjelpemiddel

19 Barnehagekontoret Hva sier rammeplanen ?

20 Barnehagekontoret Årsplanen skal inneholde: Fra presentasjon på styrermøte april 2006: Informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring Informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet. Her må også progresjon tydeliggjøres Hvordan vurderingen skal gjennomføres må nedfelles i årsplanen: Hvilken hensikt? Hva skal vurderes? Hvem skal delta? Hvordan og når skal de delta? –Resultatene av vurderingen bør legges til grunn for arbeidet med neste årsplan. Markering av lokale kulturbegivenheter bør nedfelles. Planer for overgang fra barnehage til skole. Konkretisere arbeidet med å legge til rette arbeidet for barns medvirkning Foreldrene må gis mulighet til å delta aktivt i planleggingen av barnehagens innhold.

21 Barnehagekontoret Progresjon Kapittel 3: Fagområdene ”Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barn og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også progresjon tydeliggjøres.” s.33 Kapittel 4 Planlegging, dokumentasjon og vurdering ”Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Den enkelte barnehage avgjør i hvilken grad det i tillegg bør utformes planer for kortere perioder. Barnehagen kan også ha behov for en langtidsplan for å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet.” s. 47

22 Barnehagekontoret Statlige føringer Kommunale føringerBarnehagens egne satsinger Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø/ stimulering Samarbeid barnehage - skole IKTFagområdet Antall, rom og form HØST 08 VÅR 09 Barnehagens aktivitetsplan for implementering av lov og rammeplan for 2008/2009

23 Barnehagekontoret Nettverksdiskusjoner Fag og kompetansegruppen ønsker tilbakemeldinger / torunn.stornes@baerum.kommune.no

24 Barnehagekontoret Søknad om kompetansemidler 2008 Satsingsområder for barnehagen i Bærum kommune: Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Samarbeid barnehage - skole Språkmiljø og språkstimulering Antall, rom og form IKT Mer informasjon kan fås ved å kontakte Barnehagekontoret ( lisbeth.bjerke@baerum.kommune.no, tlf: 67504579) lisbeth.bjerke@baerum.kommune.no Søknad fra Barnehage: Eier: Styrer/kontaktperson: Email: Tlf: Det søkes om støtte til SatsingsområdeDeltakereStilling Utviklingsarbeid * Etterutdanningstiltak Videreutdanningstiltak Begrunnelse for søknaden/Kartlagt kompetansebehov: Beskrivelse av tiltaket i forhold til behov og satsingsområde: *Legg ved prosjektbeskrivelse. Se malmal Internett: www.Baerum.kommmune/ Barnehage Kvalitetsutvikling


Laste ned ppt "Barnehagekontoret. Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google