Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan sikrer vi drift og hvordan organiserer vi meldingsovervåking? Elektronisk meldingsutveksling Mona Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan sikrer vi drift og hvordan organiserer vi meldingsovervåking? Elektronisk meldingsutveksling Mona Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan sikrer vi drift og hvordan organiserer vi meldingsovervåking? Elektronisk meldingsutveksling Mona Pedersen

2 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Faktatall 5 hjemmetjenestesoner med til sammen ca 600 brukere 2 sykehjem, med til sammen 120 plasser Korttidsavdeling med 13 plasser Intermediæravdeling med 5 senger 6 boliger i PU-tjenesten + 2 avlastningsboliger –Alle bruker meldingsfunksjonaliteten i Profil 3 fastlegekontor, 20 fastleger og 4 turnusleger –Alle bruker PLO-meldinger Interkommunal legevakt for 6 kommuner Elektronisk vederlagstrekk til NAV Lokalsykehus: Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø og Harstad)

3 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Status elektronisk meldingsutveksling PLO-enhetene: Mottar elektroniske epikriser, mikrobiologi- og røntgensvar fra UNN Sender/mottar PLO-meldinger med UNN Sender/mottar meldinger med legevakt Sender/mottar meldinger fra 3 fastlegekontor Sender/mottar meldinger med andre kommuner Sender elektroniske vederlagsmeldinger til NAV Helsestasjon Sender sysvak og jordmoroppgjør

4 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Statistikk Meldingstrafikk i 2012 Mottatt ca 2650 Sendt ca 2950 Meldingstrafikk 2013 Mottatt ca 5800 Sendt ca 4000

5 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Drift og meldingsovervåkning Viktig med interne rolleavklaringer – hvem gjør hva? Rutiner for behandling/oppfølging av meldinger Rutiner for håndtering av avvik Hvem kontakter man for brukerstøtte?

6 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Drift og meldingsovervåkning Det stilles mange krav til rutiner rundt bruk av elektroniske meldinger –Teknisk og organisatorisk Endring eller feil i et system kan påvirke andre Stabil drift av de elektroniske systemene er nødvendig! Rutiner for tilgangsstyring Rutiner for opplæring Rutiner for vedlikehold

7 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Autorisasjon/ Tilgangsstyring i Profil

8 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Tilgangsstyring i profil Sykepleiere og vernepleiere har tilgang til å sende og behandle innkommende meldinger Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere har lesetilgang på elektroniske meldinger Leger i sykehjem har tilgang til å behandle og sende elektroniske meldinger Tilgang til tjenesteadresser

9 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Rutiner for meldingshåndtering Hvem gjør hva?

10 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Rutiner for behandling av meldinger Hvem skal behandle de ulike meldingene? Følge interne retningslinjer! Utøvende tjeneste har ansvaret for meldinger fra fastlege og noen meldinger fra UNN. Korttidsavdelingen har ansvar for å behandle eller fordele Helseopplysning ved søknad (Tidligmelding) og Melding om utskrivningsklar pasient. Utfordringer: Formidle beskjeder internt dersom bruker har flere tjenester, f.eks hj.spl, psykisk helsetjeneste og fysio.

11 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Vedlikeholdsrutiner Hvem har ansvaret for å holde informasjon oppdatert?

12 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Vedlikeholdsrutiner Adresseregisteret –Både PLO, helsestasjon og legekontor må holdes oppdatert

13 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Vedlikeholdsrutiner Forbindelsesregister i profil

14 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Vedlikeholdsrutiner Partnere i Dips Communicater og virksomhetssertifikat

15 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Overvåkning

16 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Ansvarlig for overvåkning Hvem har ansvaret for overvåkning? –Jeg –Systemansvarlig for Profil –Meldingsansvarlige –IT- bistår når det er tekniske feil, og gjør oppgraderinger Utfordring: –Meldingsovervåkning på legekontoret/legevakt Noen legekontor har ikke gode nok rutiner for meldingsovervåkning, og oppdager dermed ikke feil, og er heller ikke trygge på avvikshåndtering. –Support – tar tid!

17 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Overvåking elektroniske meldinger Overvåking i Profil: –Sjekk Innboks og gruppens ubehandlede meldinger –Følg opp avdelinger som ikke har behandlet meldinger

18 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Overvåkning elektroniske meldinger Overvåkning i profil: –Sjekk avvik sendte, og se at man får kvittering på sendt melding.

19 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Overvåkning elektroniske meldinger Overvåking i Dips Communicater –Sjekk innboks-arkivert, er alle meldingene gått igjennom til Profil? Sjekk utboks-sendt, er alle meldingene kommet frem til mottaker, har vi fått kvittering? Leveranse og applikasjonskvittering. –OBS! NAV-meldinger- er oransje, blir ikke grønn –Sjekk oppgavelogg

20 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Største utfordring… Få rutinene implementert, slik at det blir en del av daglig drift Sikre meldingsovervåkning, og avvikshåndtering –Sårbart med få personer som kjenner systemet godt Avhengig av at samarbeidspartnerne også gjør det de skal! Ikke sterkere enn svakeste ledd

21 Kontaktinfo: Mona Pedersen Tlf 77 88 32 38 / 47 48 22 07 Epost: mona.pedersen@lenvik.kommune.nomona.pedersen@lenvik.kommune.no


Laste ned ppt "Hvordan sikrer vi drift og hvordan organiserer vi meldingsovervåking? Elektronisk meldingsutveksling Mona Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google