Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan sikrer vi drift og hvordan organiserer vi meldingsovervåking?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan sikrer vi drift og hvordan organiserer vi meldingsovervåking?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan sikrer vi drift og hvordan organiserer vi meldingsovervåking?
Mona Pedersen Elektronisk meldingsutveksling Hvordan sikrer vi drift og hvordan organiserer vi meldingsovervåking?

2 Faktatall 5 hjemmetjenestesoner med til sammen ca 600 brukere
2 sykehjem, med til sammen 120 plasser Korttidsavdeling med 13 plasser Intermediæravdeling med 5 senger 6 boliger i PU-tjenesten + 2 avlastningsboliger Alle bruker meldingsfunksjonaliteten i Profil 3 fastlegekontor, 20 fastleger og 4 turnusleger Alle bruker PLO-meldinger Interkommunal legevakt for 6 kommuner Elektronisk vederlagstrekk til NAV Lokalsykehus: Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø og Harstad)

3 Status elektronisk meldingsutveksling
PLO-enhetene: Mottar elektroniske epikriser, mikrobiologi- og røntgensvar fra UNN Sender/mottar PLO-meldinger med UNN Sender/mottar meldinger med legevakt Sender/mottar meldinger fra 3 fastlegekontor Sender/mottar meldinger med andre kommuner Sender elektroniske vederlagsmeldinger til NAV Helsestasjon Sender sysvak og jordmoroppgjør

4 Statistikk Meldingstrafikk i 2012 Meldingstrafikk 2013 Mottatt ca 2650
Sendt ca 2950 Meldingstrafikk 2013 Mottatt ca 5800 Sendt ca 4000

5 Drift og meldingsovervåkning
Viktig med interne rolleavklaringer – hvem gjør hva? Rutiner for behandling/oppfølging av meldinger Rutiner for håndtering av avvik Hvem kontakter man for brukerstøtte?

6 Drift og meldingsovervåkning
Det stilles mange krav til rutiner rundt bruk av elektroniske meldinger Teknisk og organisatorisk Endring eller feil i et system kan påvirke andre Stabil drift av de elektroniske systemene er nødvendig! Rutiner for tilgangsstyring Rutiner for opplæring Rutiner for vedlikehold

7 Autorisasjon/ Tilgangsstyring i Profil

8 Tilgangsstyring i profil
Sykepleiere og vernepleiere har tilgang til å sende og behandle innkommende meldinger Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere har lesetilgang på elektroniske meldinger Leger i sykehjem har tilgang til å behandle og sende elektroniske meldinger Tilgang til tjenesteadresser

9 Rutiner for meldingshåndtering
Hvem gjør hva?

10 Rutiner for behandling av meldinger
Hvem skal behandle de ulike meldingene? Følge interne retningslinjer! Utøvende tjeneste har ansvaret for meldinger fra fastlege og noen meldinger fra UNN. Korttidsavdelingen har ansvar for å behandle eller fordele Helseopplysning ved søknad (Tidligmelding) og Melding om utskrivningsklar pasient. Utfordringer: Formidle beskjeder internt dersom bruker har flere tjenester, f.eks hj.spl, psykisk helsetjeneste og fysio.

11 Hvem har ansvaret for å holde informasjon oppdatert?
Vedlikeholdsrutiner Hvem har ansvaret for å holde informasjon oppdatert?

12 Vedlikeholdsrutiner Adresseregisteret
Både PLO, helsestasjon og legekontor må holdes oppdatert

13 Vedlikeholdsrutiner Forbindelsesregister i profil

14 Vedlikeholdsrutiner Partnere i Dips Communicater og virksomhetssertifikat

15 Overvåkning

16 Ansvarlig for overvåkning
Hvem har ansvaret for overvåkning? Jeg Systemansvarlig for Profil Meldingsansvarlige IT- bistår når det er tekniske feil, og gjør oppgraderinger Utfordring: Meldingsovervåkning på legekontoret/legevakt Noen legekontor har ikke gode nok rutiner for meldingsovervåkning, og oppdager dermed ikke feil, og er heller ikke trygge på avvikshåndtering. Support – tar tid!

17 Overvåking elektroniske meldinger
Overvåking i Profil: Sjekk Innboks og gruppens ubehandlede meldinger Følg opp avdelinger som ikke har behandlet meldinger

18 Overvåkning elektroniske meldinger
Overvåkning i profil: Sjekk avvik sendte, og se at man får kvittering på sendt melding.

19 Overvåkning elektroniske meldinger
Overvåking i Dips Communicater Sjekk innboks-arkivert, er alle meldingene gått igjennom til Profil? Sjekk utboks-sendt, er alle meldingene kommet frem til mottaker, har vi fått kvittering? Leveranse og applikasjonskvittering. OBS! NAV-meldinger- er oransje, blir ikke grønn Sjekk oppgavelogg

20 Største utfordring… Få rutinene implementert, slik at det blir en del av daglig drift Sikre meldingsovervåkning, og avvikshåndtering Sårbart med få personer som kjenner systemet godt Avhengig av at samarbeidspartnerne også gjør det de skal! Ikke sterkere enn svakeste ledd

21 Epost: mona.pedersen@lenvik.kommune.no
Kontaktinfo: Mona Pedersen Tlf / Epost:


Laste ned ppt "Hvordan sikrer vi drift og hvordan organiserer vi meldingsovervåking?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google