Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Riksantikvarens universitets- og høgskolesatsing Orientering om Utviklingsnett, Riksantikvarens rolle og programmet i dag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Riksantikvarens universitets- og høgskolesatsing Orientering om Utviklingsnett, Riksantikvarens rolle og programmet i dag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Riksantikvarens universitets- og høgskolesatsing Orientering om Utviklingsnett, Riksantikvarens rolle og programmet i dag

2 Nye studiemoduler der Riksantikvaren er inne Kulturminneforvaltning og samfunnsplanlegging, Høgskolen i Bodø Kulturminneforvaltning og lovverk, Riksantikvaren Ny bruk av gammel bygningsmasse, NTNU Stedutvikling i kystsonen, Høgskolen i Bodø

3 Programmet i dag skal: Stimulere arbeidet med studiemodulen ”kulturminner og reiseliv” Bygge nettverk rundt utviklingsarbeidet som sikrer at tilbud treffer etterspørsel Gjøre Utviklingsnett til et attraktivt forum for undervisningsinstitusjoner med studietilbud innenfor kulturhistorie, forvaltning og vern

4 Program 22. mai 2003 Kl. 09.30: Registrering Kl. 10.00:Velkommen v/ avdelingsdirektør Kirsten Tegle Bryne: ”Riksantikvarens fremtidige rolle i Universitets- og høgskolesatsingen” Kl. 10.20:Høgskolen i Lillehammer v/førsteamanuensis Thor Flognfeldt presenterer studiemodulen ”Kulturminner og reiseliv” (arbeidstittel) Kl. 12.00: Kaffepause Kl. 12.30:Professor Peter Aronsson, Linköpings universitet: ”Vad vil man uppnå med resan til det förflutna?” Kl. 13.10: Underdirektør Synnøve Vinsrygg, Nordic World Heritage Foundation ”En bærekraftig turisme for verdensarven” Kl. 13.30: Diskusjon m/inviterte innlegg Kl. 15.30: Avslutning

5 Kort historikk Universitets- og høgskolesatsingen etablert 2001 Skulle opprinnelig utvikle et modulbasert etter- og videreutdanningstilbud i kulturminneforvaltning sammen med utvalgte høgskoler Prosjektet utvidet til å omfatte universiteter sommeren 2002 Første kull fra grunnkurs i kulturminneforvaltning ”kulturminneforvaltning og samfunnsplanlegging” uteksaminert våren 2003. Nytt grunnkurs starter i Bodø september inneværende år. Flere påbygningsmoduler under planlegging

6 Hvor vil Riksantikvaren med universitets- og høgskolesatsingen? Bidra til økt oppslutning om kulturarven Bedre kulturminneforvaltningen på lokalt og regionalt nivå gjennom å stimulere nye grupper til utdanning innenfor kulturminnevern og –forvaltning Bygge nettverk på tvers av sektorer og fagdisipliner Initiere etablering av en Bachelor i kulturminneforvaltning innen 2005 Etablere en Bachelor i kulturminneforvaltning innen 2005

7 Riksantikvaren har tilpasset sin universitets- og høgskolesatsing til: At det allerede pågår et omfattende planleggings- og utviklingsarbeid av nye og relevante studietilbud ved landets universiteter- og høgskoler Det er viktig å bygge videre på eksisterende undervisningstilbud og kompetansemiljøer Det er like viktig å trygge rekrutteringen til de studietilbud som utvikles At forholdene må legges til rette for at kurstilbudene legges til rette for målgrppenes behov, både økonomisk og faglig. En strammere budsjettsituasjon som krever at flere bærer kostnadene

8 Riksantikvaren skal heretter: Fortsette med undervisning Nedtone sin rolle som initiativtaker til nye studiemoduler I større grad koordinere og veilede undervisningsinstitusjonenene, samt stimulere til samarbeid Stimulere pågående utviklingsarbeid, faglig og økonomisk Subsidiere studieplasser for prioriterte målgrupper Bygge nettverk mellom undervisningsinstitusjonene, kulturminneforvaltningen og målgruppene, samt formidle behov til departementer og andre direktorater Være driftsansvarlig for Utviklingsnett

9 Samarbeidspartnere for Riksantikvaren er: Universiteter- og høgskoler for grunn og etter-/videreutdanning Kursinstitutter for etterutdanningstilbud av mindre omfang Målgrupper som definerer behov i forhold til de enkelte kurstilbud

10 Universitets- og høgskolesatsingen består av: Styringsgruppe: Riksantikvarens ledermøte Prosjekteier: Organisasjonsavdelingen v/Kirsten Tegle Bryne Prosjektleder: Sjur Harby Utviklingsnett: Forum for presentasjons av nye moduler, bygging av nettverk nog arbeidsfordeling mellom undervisningsinstitusjonene Fagforum: møtested for drøfting av saker av mer overordnet/prinsippiell karakter og andre med undervisningstilbud innenfor kulturminneforvaltning og -vern. Riksantikvaren har intern forankring gjennom kontaktpersoner i alle avdelinger. Alle studietilbud som Riksantikvaren økonomisk bidrar til gis også tilbud om faglig oppfølging fra Riksantikvaren.

11 Hva er behovet? En grunnutdanning i kulturminneforvaltning eller beslektede temaer Et modulbasert etter- og videreutdanningstilbud rettet mot offentlig forvaltning Et kurstilbud rettet mot privat og offentlig sektor


Laste ned ppt "Riksantikvarens universitets- og høgskolesatsing Orientering om Utviklingsnett, Riksantikvarens rolle og programmet i dag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google