Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velferdsteknologi ved studiested Fredrikstad. En mulig skisse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velferdsteknologi ved studiested Fredrikstad. En mulig skisse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velferdsteknologi ved studiested Fredrikstad. En mulig skisse.
Arbeidsgruppe : Laila Garberg Hagen Inger Hjelmeland Per Thomas Huth Reidar Nordby Arbeidshypotese: Det er mulig å lage et kurs innen velferdsteknologi med ressurser vi besitter. Ide: Å lage en studiemodul som kan inngå i flere studieløp, uavhengig av nivå. Ideen var hos oss så smått blitt unnfanget i løpet av 2010, arbeidsgruppen ble bedt om å utvikle et SKUT kurs innen helseteknologi. SKUT har ikke vært pådriver i saken. I mellomtiden:

2 Kommunal omsorg og velferdsteknologi
Hagenutvalget Hagenutvalget: NOU 2011: 1 "Innovasjon i Omsorg" : "I 2015 skal alle relevante grupper av ansatte i den kommunale pleie- og omsorgssektoren ha blitt tilbudt kompetansehevende opplæringstiltak for bruk av ulike typer velferdsteknologi som understøtter hovedmålene i programmet. I 2015 skal kunnskap om velferdsteknologi være en del av helse- og sosialutdanningene, og spørsmålet om å opprette et eget utdanningstilbud i velferdsteknologi for ingeniører skal være utredet " Arbeidsgruppens fokusområde: Kommunal omsorg og velferdsteknologi

3 Hvordan svare på Hagenutvalgets utfordring:
Et utdanningsløp kan bestå av flere emner. Et emne består av minimum 10 studiepoeng. Spesifikke og tverrfaglige emner kan: - være videreutdanning for sykepleiere, vernepleiere og ingeniører - inngå i bachelor utdanning - inngå i eksisterende eller fremtidige master studier - inngå i eget masterstudie i helse og velferdsteknologi

4 Velferdsteknologi og innovasjon
Hvordan svare på Hagenutvalgets utfordring: Utdannings- løp A1 Utdannings- løp B1 10 stp Velferdsteknologi og innovasjon Teknologi for helse- arbeidere Helse og velferds- kunnskap for ingeniører 20 stp Barchelor Vernepleie - Sykepleie ingeniører Rekrutterer fra

5 A1: Videreutdanning for sykepleiere og vernepleiere
Formål: Skal gi sykepleiere og vernepleiere kompetanse i å forstå og bruke velferdsteknologi i kommunesektoren. Utdanningsløpet skal gi grunnlag for deltagelse i brukerstyrte innovative prosesser.

6 A1: Videreutdanning for sykepleiere og vernepleiere
Emne: Velferdsteknologi for helsearbeidere. (20 stp) Emnet tar utgangspunkt i eksisterende velferdsteknologi som analyseres. Teknologiene brukt i produktene blir inngående gjennomgått og generaliserende eksempler blir belyst. Emnets formål er å gjøre helsefagarbeidere fortrolig med eksisterende og fremtidig teknologi. Under analysen av produktene vil det bli belyst temaer innen - mekanikk, - datateknikk - styrings og kommunikasjonsteknikk

7 A1: Videreutdanning for sykepleiere og vernepleiere
Emne: Velferdsteknologi og innovasjon. (10 stp) Emnet gir en innføring i metoder for utvikling av velferdsteknologi. Temaer som brukerkrav, juridiske- og etiske krav samt teknologibegrensninger og -muligheter belyses. Det vil være aktuelt å arbeide i grupper med innovasjon av velferdsteknologi innen geriatri og funksjonshemminger.

8 B1:Videreutdanning for ingeniører
Formål: Skal gi ingeniører kompetanse i å forstå og bruke velferdsteknologi i kommunesektoren. Utdanningsløpet skal gi grunnlag for deltagelse i brukerstyrte innovative prosesser.

9 B1:Videreutdanning for ingeniører
Emne: Helse- og velferdskunnskap for ingeniører (20 stp) Emnet gir en innføring i sentrale helsefaglige emner. Helseetikk og -juss, kommunal helseforvaltning samt helseterminologi blir belyst. Emnets formål er å gjøre ingeniører i stand til effektivt å kunne bidra i tverrfaglig samarbeid om løsninger for kommunesektoren.

10 B1:Videreutdanning for ingeniører
Emne: Velferdsteknologi og innovasjon. (10 stp) Emnet gir en innføring i metoder for utvikling av velferdsteknologi. Temaer som brukerkrav, juridiske- og etiske krav samt teknologibegrensninger og -muligheter belyses. Det vil være aktuelt å arbeide i grupper med innovasjon av velferdsteknologi innen geriatri og funksjonshemminger.

11 Innarbeiding av velferdsteknologi i barchelorprogrammene.
Ved IR elektro legges det allerede stor vekt på velferdsteknologi og enkelte av emnene inneholder en slik vinkling. I forbindelse med gjennomgang av studieretningene og overgang til fordypnings- retninger er det foreslått et valgfag innen emnet. (Mot matematikk III.) Ytterligere et emne innen humanoia vil kunne profilere til en ny fordypningsretning. Ved HS vil man på bakgrunn av føringer som settes i rammeplaner og styringsdokumenter tilpasse innhold i emner. Utvikling av tilbudene ved begge avdelinger vil skje parallelt eller eventuelt i etterkant av utvikling av utdanningsløpene A1 og B1.

12 Vi drømte også litt videre:
Master Velferdsteknolog Barchelor 30stp 90stp Påbygging til Master hvor studieløpene vi har beskrevet tidligere danner grunnlaget.

13 Veien videre Denne presentasjonen var grov og unyansert.
Vi mener allikevel at presentasjonen gir et bilde av vårt arbeide. Arbeidsgruppen har utviklet ytterligere innhold og rammer tilknyttet alle utdanningsløp som vi gjerne presenterer, -etter ytterligere bearbeiding. Arbeidsgruppen ønsker en tilbakemelding på det framlagte arbeidet, om arbeidsgruppen skal gå videre, og med hvilke prioriteringer.


Laste ned ppt "Velferdsteknologi ved studiested Fredrikstad. En mulig skisse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google