Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SMED8005 Communication of Science/Forskningsformidling 02. juni 2009 av Anne Steenstrup-Duch.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SMED8005 Communication of Science/Forskningsformidling 02. juni 2009 av Anne Steenstrup-Duch."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SMED8005 Communication of Science/Forskningsformidling 02. juni 2009 av Anne Steenstrup-Duch

2 2 Dagens program •08:30-09:00Hvorfor driver vi med forskningsformidling? –Ved Anne Steenstrup-Duch, kommunikasjonsleder DMF, NTNU • 09:00-10:30Hvordan jobber Shrödingers katt? –Ved Eiliv Flakne, prosjektleder NRK •10:30-10:45Pause •10:45-12:00Praktiske råd og tips i kontakt med media –Christian Fossen, Informasjonssjef NTNU •12:00-12:30Lunsjpause •12:30-14:50Praktiske råd og tips i kontakt med media, forts. •14:50-15:00Informasjon om eksamen og registrering av deltagelse –Ved Anne Steenstrup-Duch

3 3 Hva er allmenn forskningsformidling? •Forskerrettet forskningsformidling: Vitenskapelig publisering - Stephen og Magne sitt kurs •Brukerrettet forskningsformidling: Avgrensede grupper som for eksempel kommunikasjon mellom forskere og klinikere •Allmennrettet forskningsformidling: Det brede publikum

4 4 Hvorfor driver vi med forskningsformidling? •Fordi loven krever det •Fordi det er lønnsomt •Fordi det er gøy!

5 5 Fordi loven krever det Universitets- og høyskoleloven § 1-1. Lovens formål •Denne lov har som formål å legge til rette for at universiteter og høyskoler •a)tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå. •b)utfører forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. •c)formidler kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. •§ 1-3. Institusjonenes virksomhet •d)bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid.

6 6 Fordi det er lønnsomt Fra Publisere & Presentere, Magne Nylenna: Åpenhet fra forskningsmiljøene og god kommunikasjon med allmennheten er nødvendig for forskningens legitimitet (…) og ikke minst for å sikre økonomisk støtte til forskning.

7 7 De som setter rammerDe som er direkte involvert De som har ad hoc interesser De som har faglig kunnskap Forskerens omverden - kommunikasjonskart

8 8 HUNT ”Det er viktig for HUNT å være synlig i media først og fremst fordi det bidrar til kunnskapsoverføring mellom forskere og samfunn. Men medieoppslag bygger også omdømme og tillit, noe som er helt grunnleggende for offentlig og politisk støtte til nye helseundersøkelser og videre forskning.” Stein Krokstad, leder HUNT

9 9 HUNT

10 10 Show me the money! •Forskningsmeldingen sier bl.a. •Dagens finansieringssystem for universiteter og høgskoler har egne resultatbaserte komponenter for forskning og utdanning, men ikke for den tredje hovedoppgaven, formidling. •Innføring av en formidlingskomponent har vært utredet i to omganger men er ikke gjennomført •Regjeringen mener det er behov for å stimulere institusjonenes samfunnskontakt (…) og vurdere innføring av en formidlingskomponent på nytt. •I mellomtiden: •Formidling er viktig anliggende for forskere og ledelse •Institusjonen bør sette egne mål for formidlingsaktiviteten og måle og belønne denne

11 11 Tora Aasland om Kavli instituttet ”Jeg følger spent med på de resultatene senteret kan vise til og registrerer at senteret også vektlegger formidling som en viktig del av sin virksomhet”

12 12 Fordi det er gøy! •Husk: å registrere mediebidrag i Frida.. •Les mer: Magne Nylenna, Publisere og presentere

13 13 Eksamen •http://files.itslearning.com/data/ntnu/open/CO31132/i ndex.htmlhttp://files.itslearning.com/data/ntnu/open/CO31132/i ndex.html Ikke skriv navnet ditt i besvarelsen Eksamensinnlevering: 12. juni 2009 klokken 12:00 Send eksamensbesvarelse på epost til anne.steenstrup-duch@ntnu.noanne.steenstrup-duch@ntnu.no


Laste ned ppt "1 SMED8005 Communication of Science/Forskningsformidling 02. juni 2009 av Anne Steenstrup-Duch."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google