Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter"— Utskrift av presentasjonen:

1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter
Ressursbase for erfaringskompetanse og opplæring Et samarbeid mellom: Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark LPP Fylkesstyre Troms ADHD Norge Troms ADHD Finnmark Råd husk tiden – ta spørsmålene etter din presentasjon – så får du presentert det du ønsker. Om mange spørsmål så hender det du får litt tid ekstra, men sjelden gir de deg tid til å avslutte presentasjonen. Presenter deg selv, dine relasjoner til miljøet og Bikuben Fremhev at Bikuben er: - regional - 100 % brukerstyrt - Forankret i de 5 fylkeslagene, styresammensetting. Bikuben representerer det største brukernettverket i Nord Norge Det summer kraftig i Bikuben – verdier som likeverd og dialog vektlegges. Vi har troen på enkeltindividets evner og vi tror at alle mennesker har potensial til å skape sitt eget liv under rette forutsetninger.

2 Bikubens primære virkeområde er Nordland, Troms og Finnmark.
Bikuben har base på Borkenes i Kvæfjord kommune som ligger i Troms - sentralt midt i Nord Norge 1. Kort om lokaliseringen, kort vei til flyplass, hurtigbåt forbindelser, hurtigrute, bussekspress, tog (Fauske) osv. 2. Repeter vårt virkeområdet, geografisk utfordring men vi håndterer dette. O 3. Bikubens regionale funksjon legger tilrette for at personer fra alle fylker og mer grisgrendte strøk også kan nyttegjøre seg av Bikubens tilbud Bikubens primære virkeområde er Nordland, Troms og Finnmark.

3 1. Samlokalisert med kommunens psykiatritjeneste men dog atskilt
2. I samme hus ligger også Brukerstyrt bruktbutikk, kommunal møteplassen/dagsenter, på loftet NAV -sosialkontor, flyktningkonsullent, trygdekontor og politi. BIKUBEN HAR omlag 90 ROM – IKKE PÅ SELVE BASEN – DER HAR VI 4 ROM – DE 90 ROMMENE TIL BIKUBEN ER DE 90 KOMMUNER OG BYDELER I NORD NORGE. DET ER VÅRE ARBEIDSROM

4 Bikubens visjon Bikuben er et opplæringstilbud for hele Nord Norge som ved hjelp av erfaringskompetanse bidrar til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse og egen læring Visjonen svever over og rundt oss, denne er vi tullet inn i og vi drar den med oss i alt og all aktivitet Strekke seg etter …

5 Empowerment Vi legger til rette for arenaer der brukerne får muligheter til å nyttiggjøre sine egne ressurser og økt mestringsfølelse, samt bedre tjenestene ved å tilføre erfaringskompetanse på ulike nivå. Sjølhjelpsforståelse for økt mestringsfølelse (personlig vekst) hos brukerne /pårørende som grunnlagstenkning

6 Folk flest i Nord Norge - aldersgruppen 0 – 101 år
Bikubens målgrupper Folk flest i Nord Norge - aldersgruppen 0 – 101 år Brukere og pårørende Ansatte i kommuner - NAV Ansatte i Helsetjenestene Undervisningsinstutisjoner - lærere, studenter, elever Våre kurs er åpen for alle - deltakelse betinger ikke medlemskap i interesseforeninger.

7 Noen samarbeidspartnere
Organisasjoner, lag og foreninger Andre brukerstyrte sentra Nasjonale kompetansesentra Kommuner, møteplasser, dagsentra, skoler og helsestasjoner , barnevernet, NAV Funksjonshemmedes studieforbund Helse Nord RHF, Helseforetakene, LMS, DPS Fylkesmenn ,Fylkeskommunene Høgskoler, universiteter, forskningsmiljø Helsedirektoratet, Pasient og Brukerombudet Veiledningssenteret for Pårørende i Nord Norge Selvhjelp Norge, Pårørendesenteret i Oslo Batteriet Nord Norge/Samarbeidsforum Velferdsalliansen Og mange flere Samarbeidspartnerne er mange, noen arbeidere vi selvfølgelig tetter opp til enn andre Bikuben har et meget stort nettverk både mot brukere, pårørende og tjenesteapparatet. Nettverket er viktig for oss, og vi nytter nettverket aktivt – kort vei til bred brukerkompetanse – kort vei til fagkompetanse

8 Kvalitetssikring gjennom brukerdeltaking
Utprøving av metoder og annen praksis som legges til grunn for Bikubens virksomhet gjøres i samarbeid med tjenestene og andre relevante aktører Kvalitetssikring gjennom brukerdeltaking Godkjenning av instruktører og kursinnhold Evaluering Fremhev ar vi vektlegger kvalitetssikringen meget sterkt. Alle våre kurs blir evaluert – tilbakemeldingene er meget positive Vi kvalitetssikrer alle våre erfaringsformidlere og kursveiledere.

9 Bikuben – epilog Det er viktig å øke kunnskap om bruker- medvirkning og å styrke miljøene slik at vi kan være pådrivere i tjenesteutviklingen. Bruker- og pårørendekunnskap/ erfaringskompetansen må gyldiggjøres og formidles for å bidra til reell medvirkning. Vi ber derfor både tjenestene og organisasjonene på alle nivå om å tilrettelegge for brukeropplæring, samt styrke utdanning av brukerrepresentanter for systemnivå.

10 www. bikuben.net Facebook – Bikubens venner post@bikuben.net 770 93110


Laste ned ppt "BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google