Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter"— Utskrift av presentasjonen:

1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter
Ressursbase for brukerkompetanse og opplæring Er et samarbeid mellom Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri og ADHD Norge avd. Troms og følgelig er det brukerne – medlemmene som eier Bikuben Fortell litt om deg selv men husk det er Bikuben du skal presentere. Hvem du er dine relasjoner til Bikuben, dine øvrige relasjoner osv Vektlegg Vektlegg at vi er 1 - Brukerstyrt, 2 - regional og 3 - eid av MH, LPP og ADHD Bikubens forankring ligger i MH, LPP og ADHD foreningen, Hver av disse stiller med representanter i Bikuben styret Forklar logoene Bikuben symboliserer så mye, mange små, flittige som samarbeider om felles mål, stor aktivitet, alle deltar ja det summer i Bikuben

2 Brukerstyrte Interessepolitiske Kurs Undervisnings Base for
BIKUBEN Brukerstyrte Interessepolitiske Kurs Undervisnings Base for Egenutvikling og Nettverk Bikuben står for Ta bokstav for bokstav. Navnet Bikuben ble faktisk etablert for om lag 10 år siden. Bikuben i nåværende form er ca 4 år gammel

3 Bikubens visjon Bikuben skal være et opplæringstilbud for hele Nord Norge som ved hjelp av brukerressurser bidrar til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse og egen læring Visjonen svever over og rundt oss, denne er vi tullet inn i og vi drar den med oss i alt og all aktivitet Strekke seg etter …

4 Primært Tilrettelegge og eller arrangere kurs i aktuelle tema innen psykisk helsearbeid Tilrettelegge og eller arrangere andre tiltak som bidrar til å fremme brukermedvirkning, brukerinnflytelse, brukerstyrking og brukerstyring Hvordan vi setter opp tema på dagsorden Andre tiltak kan være å støtte lokallag i å etablere møteplasser, dra i gang brukeraktivitet, informasjonsarbeid, interessepolitisk arbeid, delta i prosjekter, råd utvalg

5 Tjenesteytere og andre hjelpere Herunder voksne, ungdom og barn
Målgrupper Målgruppene er: Brukere Pårørende Tjenesteytere og andre hjelpere Herunder voksne, ungdom og barn Våre kurs er åpen for alle - brukere, pårørende, tjenesteytere og andre. Deltakelse betinger ikke medlemskap i interesseforeninger.

6 samt regionale avdelingsledere i Nordland og Finnmark
Bikuben har base og administrasjon på Borkenes i Kvæfjord kommune – Troms, samt regionale avdelingsledere i Nordland og Finnmark Bikuben administrasjon og base ligger på Borkenses i Kvæfjord – Troms, ca 2 mil ut fra Harstad. Understrek vårt virkeområdet, geografisk utfordring men vi håndterer dette også ved hjelp av regionale medarbeidere og egne avdelingsledere i Nordland og Finnmark. Bikubens regionale funksjon legger tilrette for at personer fra alle fylker kan nyttegjøre seg av sentrets tilbud. Bikubens primære virkeområde er Nordland, Troms og Finmark

7 Bakgrunnen for Bikuben er blant annet
Stortingsmelding 25 av 1997; ”Åpenhet og helhet” psykiatrimeldingen, som bla. sier Det skal opprettes brukerdrevne sentra i alle fylkene Stortingsproposisjon ; ”Opptrappingsplan for psykisk helsevern”. St. prp. 63 ( ) S 81 sier; ”Under Opptrappingsplanen gjennomføres det tiltak og prosjekter for å styrke brukermedvirkning, bl.a. gjennom tilskudd til brukerstyrte sentre i regionene i regi av brukerorganisasjonene”. Disse dokumentene dannet grunnlaget for å etablere Bikuben

8 1998 delfinansiert av stiftelsen Helse og rehabilitering
Grunnfinansiering 1998 delfinansiert av stiftelsen Helse og rehabilitering 2004–2006 prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratet opprette regionalt brukerstyrt senter, kr/år April 2005 ansatt prosjektleder 100 % stilling Nytt tilskudd for 2007 fra Sosial- og helsedirektoratet kr Nytt tilskudd for 2008 fra Sosial- og helsedirektoratet kr. Grunnfinansieres fra Helsedirektoratet 2009 kr I har Bikuben etter søknad mottatt tilskudd fra Helse Nord RHF og enkeltkommuner i landsdelen Vi jobber med å få flere kommuner og HF (RHF) Helse Nord til å bidra økonomisk. Vår regionale funksjon gjør det mulig for samtlige kommuner å kunne delta i kurs og opplæring.

9 Bikubens metoder Forelesning, kurs, gruppesamling relatert til aktuelle tema arrangeres lokalt ute i regionene Bikuben disponerer også telestudio og vi utvikler kurs som kan sendes til andre telestudio i hele landsdelen Bikuben disponerer også telestudio og kan kjøre kurs som sendes til andre studioer i hele landsdelen. Telestudio er et godt media men egner seg ikke for lengre kurs med gruppearbeid osv. Meget bra for kortere foredrag, tross alt to – veis kommunikasjon, billig å kjøre opplæring mister det sosiale men OK til sitt bruk, spesielt også for oss som har en stor geografisk utfordring Flest kurs som gruppesamling ute i regionene

10 Innhold Brukermedvirkning på individ- og systemnivå er et naturlig innhold i Bikuben Vi arbeider også interessepolitisk og er med i diverse råd, utvalg og prosjektgrupper Bikuben har deltatt i utvikling av nasjonal ressurspakke for brukeropplæring i regi av Mental Helse Kompetanse, og vi blir en sentral aktør i gjennomføring av denne Understrek Brukermedvirkning utbroder dette

11 Bikuben også en base for egenvekst, nettverk og mestring
Personer fra nærområdet deltar frivillig som medarbeidere i Bikuben. Disse inngår i Bikubens daglige produksjon og gjøremål. Bikuben har også tilknyttet personer fra regionene som deltar i driften, regionalt Noen av disse er godkjent som forelesere og instruktører, andre jobber med kontorstøtte-funksjoner, kursproduksjon og forberedelser, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med kurs og annen aktivitet Bikuben er godkjent tiltaksarrangør fra NAV Gi eksempler

12 Når har man utbytte av å delta i i Bikuben
struktur/info omsorg ”is i magen” delaktighet 7.modning/ tilpasning 6.søke etter ny mening 1.Handlingslammelse 5.prøve noe nytt 2.fornektelse 3.depresjon aksept TID FØLELSER Bare et eksempel på hvem og når en har utbytte av å delta i Bikuben. Vi driver ingen form for behandling. Fremstillingen tar utgangspunkt i en sorgreaksjon men er representativ for å vise når folk kommer inn/har utbytte av Bikuben BIKUBEN blikket vendt bakover blikket vendt fremover

13 Noen samarbeidspartnere
Helsedirektoratet Helse Nord RHF, Helseforetakene, LMS, DPS Fylkesmenn Fylkeskommunene, VGS Kommuner, møteplasser, dagsentra, skoler og helsestasjoner sosialkontor, barnevern NAV arbeid, NAV trygd, Vekst- og ASVO bedrifter Høyskoler, universiteter, forskningsmiljø Organisasjoner, lag og foreninger Funksjonshemmedes studieforbund Andre regionale brukerstyrte sentra Nasjonale kompetansesentra Og mange flere Fremhev at Bikuben nettverket er stort og samarbeidspartnerne er mange, noen arbeidere vi selvfølgelig tetter opp til enn andre

14 Kvalitetssikring gjennom brukerdeltaking
Utprøving av metoder og annen praksis som legges til grunn for Bikubens virksomhet gjøres i samarbeid med tjenestene og andre relevante aktører Kvalitetssikring gjennom brukerdeltaking Godkjenning av instruktører og kursinnhold Evaluering Fremhev ar vi vektlegger kvalitetssikringen meget strerkt. Våre kurs og opplæringsprogram tar utgangspunkt i brukerperspektivet

15 Brukermedvirkning Brukerstyrking Brukerstyring
Altså Bikuben er et brukerstyrt regionalt senter og en ressursbase for brukerkompetanse og opplæring Bikuben fremmer: Brukermedvirkning Brukerstyrking Brukerstyring Repeter at og vektlegg at vi er 1 – brukerstyrt, 2 - regional

16 Invitasjon Brukere, pårørende, tjenesteytere og andre inviteres til å kontakte Bikuben og fortelle oss om problemstillinger og eller tema som ønskes satt på dagsorden Om du kunne tenke deg å forelese i aktuelle tema, ta kontakt med oss for nærmere avtale Brukere og pårørende som på frivillig basis ønsker å bidra i prosjektarbeidet er meget velkommen Ta kontakt! Fortell gjerne om hvilke kurstema i ditt nærmiljø du ønsker Bikuben skal arrangere. Dine forespørsler danner grunnlag for vår planlegging. Vi har mange og ulike oppgaver og alle som på frivillig basis ønsker å bidra i prosjektarbeidet er velkommen. melder du din interesse til Bikuben, vil du kunne få tilbud om å delta på våre tema-kurs og opplæringsprogram. Om du kunne tenke deg å forelese i aktuelle tema, ta kontakt med oss for nærmere avtale.

17 Noen satsningsområder fremover
Mestringskurset Å leve et friskere liv Angst og mestring ADHD, OCD og TS Brukerrepresentant system nivå Individuell plan Studieledere Organisasjonskurs Likemannsutdanning Div foredrag, åpne møter, Høyskoler etc Nasjonal ressurspakke bruker- og pårørende opplæring Brukermedvirkning individ og systemnivå Selvhjelp med mer Bikuben skreddersyr kursinnhold og tilpasser kursene alt etter målgrupper og ønsker fra ”kursbestiller” Vi kan sette opp de fleste tema, alt fra kreative til mestring og mer tekniske kurs

18 Bikuben er et tilbud for hele nord Norge
Husk Bikuben er et tilbud for hele nord Norge Bikubens regionale funksjon legger til rette for at både store og mindre kommuner kan nyttiggjøre seg av senterets tilbud Våre kurs er åpne for alle, og betinger ikke medlemskap i interesseorganisasjoner Også de mindre kommuner

19 Kontor og administrasjon 77 09 31 10
Kontakt Bikuben Daglig leder /  908 Kontor og administrasjon Administrasjon kontor/base Borkenes E-post: Postboks 34, Borkenes Telefaks Kontor Borkenes Hans Egedesvei 5 Telestudio oppkobling Avdelingsleder Nordland Tlf – e-post: Nordland Avdelingsleder Finnmark Tlf – e-post: Finnmark


Laste ned ppt "BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google