Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ann Lisa Sylte 2008 Didaktiske analysekategorier © Ann Lisa Sylte, 2008 Høgskolelektor Høgskolen i Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ann Lisa Sylte 2008 Didaktiske analysekategorier © Ann Lisa Sylte, 2008 Høgskolelektor Høgskolen i Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ann Lisa Sylte 2008 Didaktiske analysekategorier © Ann Lisa Sylte, 2008 Høgskolelektor Høgskolen i Akershus

2 Ann Lisa Sylte 2008 Analysemodell basert på didaktiske kategorier Læreforutsetninger (Kompetanse, interesser) Rammer og organisering Vurdering, kjennetegn og dokumentasjon Faglig innhold knyttet til emne og arbeidsprosess Læreprosessen arbeidsformer/ arbeidsoppgaver Kompetanse- og læringsmål Analyse av lærernes planlegging Analyse av elevenes arbeider Relevans Mening Demokratisk medvirkning Hvordan viser elevarbeidene at elevene har hatt mulighet / benyttet seg av f.eks. andre læringsarena som er yrkesrelevant? Hvordan viser elevarbeidene at arbeidsoppgavene / arbeidsformen er meningsfull og yrkesrelevant? Hvordan viser elevarbeidene at det faglige innholdet / kunnskapen som vektlegges er meningsfull og yrkesrelevant? Hvordan viser elevarbeidene at kjennetegnene er kjent for elevene, at vurderingen er en framovermelding / en del av læreprosessen i fht. yrkesrelevans? Hvordan viser elevarbeidene at deres læreforutsetninger, kompetanse og (yrkes)interesser er tatt hensyn til / ivaretatt? Hvordan viser elevarbeidene elevenes individuelle mål i fht mening og yrkesrelevans? © KIP DH Team 2008

3 Ann Lisa Sylte 2008 Didaktiske analysekategorier 1.Elevenes lærerforutsetninger (kompetanse / interesse) 2.Rammer og organisering 3.Kompetanse og læringsmål 4.Innhold, sees i sammenheng med arbeidsformer / arbeidsoppgaver 5.Læringsprosessen (arbeidsformer / arbeidsoppgaver) 6.Vurderings og dokumentasjonsformer

4 Ann Lisa Sylte 2008 Elevenes lærerforutsetninger (kompetanse / interesse) Analyser læringsforutsetninger i forhold til opplevelse av relevans, mening, samt demokrati og medvirkning: Hvilke forutsetninger/ kompetanse/ interesser har elevene for å lære? Ta med bare det som er pedagogisk relevant i denne sammenhengen. –Hvordan viser elevarbeidene at deres læreforutsetninger, kompetanse og (yrkes)interesser er tatt hensyn til / ivaretatt?

5 Ann Lisa Sylte 2008 Rammer og organisering (tilgjengelig læringsarena, fysiske forhold, økonomi, lærerens kompetanse) Analyser rammer og organisering i forhold til opplevelse av relevans, mening, samt demokrati og medvirkning: Hva kan hindre eller fremme opplæringen/ undervisningen? Skolens /fylkets /bedriftens/lærerens tilrettelegging. Hvordan viser elevarbeidene at elevene har hatt mulighet / benyttet seg av f.eks. andre læringsarena som er yrkesrelevant?

6 Ann Lisa Sylte 2008 Kompetanse og læringsmål Analyser kompetanse og læringsmål i forhold til opplevelse av relevans, mening, samt demokrati og medvirkning: Hva er kompetanse? Hvordan er (felles) læringsmålene for opplæringen med utgangspunkt i kompetansemålene? Få fram sammenhenger, begrunnelser - formålet med opplæringen/undervisningen Hva skal elevene sitte igjen med når undervisningen er gjennomført? –Hvordan viser elevarbeidene elevenes individuelle mål i fht mening og yrkesrelevans?

7 Ann Lisa Sylte 2008 Innhold, sees i sammenheng med arbeidsformer / arbeidsoppgaver Analyser innhold i forhold til opplevelse av relevans, mening, samt demokrati og medvirkning: Hvilket innhold, hvilken kunnskap er vektlagt? –Hvordan viser elevarbeidene at det faglige innholdet / kunnskapen som vektlegges er/ oppleves meningsfull og yrkesrelevant?

8 Ann Lisa Sylte 2008 Læreprosessen (arbeidsformer / arbeidsoppgaver) Analyser læreprosessen i forhold til opplevelse av relevans, mening, samt demokrati og medvirkning: Hva skulle elevene gjøre? Hvilke erfaringer skulle elevene tilegne seg? Hvilke arbeidsmåter har vært brukt og hvorfor? Hvilket «klima» prøvde dere å etablere? Hva skulle elevene lære? –Hvordan viser elevarbeidene at arbeidsoppgavene / arbeidsformen er/ oppleves meningsfull og yrkesrelevant?

9 Ann Lisa Sylte 2008 Vurderings og dokumentasjonsformer Analyser vurderings og dokumentasjonsformer i forhold til opplevelse av relevans, mening, samt demokrati og medvirkning: Hvordan har du tilrettelagt for å finne ut i hvilken grad elevene har dokumentert og nådd lærings- /kompetansemålene? Hvordan har du tilrettelagt for kjennetegn på oppnådd kompetanse? Hva vil du vurdere? Hvordan vil du vurdere? Hvorfor vil du vurdere? –Hvordan viser elevarbeidene at kjennetegnene er kjent for elevene, at vurderingen er en framovermelding / en del av læreprosessen i fht. yrkesrelevans?

10 Ann Lisa Sylte 2008 Oppgave i tverrfaglige grupper: Analyse og dokumentasjon Viktig at dere analyser i fht. analysekategoriene og egne problemstillinger Hva trenger dere konkret å dokumentere for å vise helhetlig yrkeskompetanse? Hva konkret har dere dokumentert og hvorfor? Hva konkret gjør dere for at dere og elevene skal lære? Ta utgangspunkt i de konkrete eksemplene dere har med til samlingen og analyserer dette materielle i forhold til gitte analyserkriterier. Hva mangler dere dokumentasjon på nå? Se dette i forholdt til å få analysert og vurdert egen undervisning og skolens/fylkets/bedriftens tilrettelegging opp mot utvikling av helhetlig yrkeskompetanse (jfr. analysekategoriene)

11 Ann Lisa Sylte 2008 Torsdag 09.00 – 16.00 Oppsummering av arbeid i tverrfaglig grupper – faglig input fra veiledere – utfordre som grunnlag til videre arbeid i prosjektgrupper Jobbe i prosjektgrupper Dere oppsummerer innspill og erfaringer fra de tverrfaglige gruppene og overfør dette til eget prosjekt Hva tenker dere er viktig å dokumentere av det arbeidet dere har gjort/gjør nå? Vurder hvordan dokumentasjonen kan gjøres formidlingsbart på en slik måte at det kommer fram hva dere har tenkt og gjort, og hva elevene og dere har lært. Lage en visuell og konkret presentasjon som viser sammenhengen mellom lærerens tilrettelegging, ledelse og elevenes kompetanseutvikling med utgangspunkt i analysekategoriene.

12 Ann Lisa Sylte 2008 Fredag kl. 09.00 – 11.15 (14.00) Presentasjon og erfaringsdeling Veien videre Evaluering Resten av dagen (til kl.14.00): –Felles avslutning med Stig fra Stig & Stein


Laste ned ppt "Ann Lisa Sylte 2008 Didaktiske analysekategorier © Ann Lisa Sylte, 2008 Høgskolelektor Høgskolen i Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google