Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Didaktiske analysekategorier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Didaktiske analysekategorier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Didaktiske analysekategorier
© Ann Lisa Sylte, 2008 Høgskolelektor Høgskolen i Akershus Ann Lisa Sylte 2008

2 Analysemodell basert på didaktiske kategorier
Hvordan viser elevarbeidene at elevene har hatt mulighet / benyttet seg av f.eks. andre læringsarena som er yrkesrelevant? Hvordan viser elevarbeidene at arbeidsoppgavene / arbeidsformen er meningsfull og yrkesrelevant? Hvordan viser elevarbeidene at det faglige innholdet / kunnskapen som vektlegges er meningsfull og yrkesrelevant? Hvordan viser elevarbeidene at kjennetegnene er kjent for elevene, at vurderingen er en framovermelding / en del av læreprosessen i fht. yrkesrelevans? Hvordan viser elevarbeidene at deres læreforutsetninger, kompetanse og (yrkes)interesser er tatt hensyn til / ivaretatt? Hvordan viser elevarbeidene elevenes individuelle mål i fht mening og yrkesrelevans? Analyse av lærernes planlegging Analyse av elevenes arbeider Analysemodell basert på didaktiske kategorier Læreforutsetninger (Kompetanse, interesser) Vurdering, kjennetegn og dokumentasjon Rammer og organisering Relevans Mening Demokratisk medvirkning Faglig innhold knyttet til emne og arbeidsprosess Læreprosessen arbeidsformer/ arbeidsoppgaver Kompetanse- og læringsmål Ann Lisa Sylte 2008 © KIP DH Team 2008 Ann Lisa Sylte 2008

3 Didaktiske analysekategorier
Elevenes lærerforutsetninger (kompetanse / interesse) Rammer og organisering Kompetanse og læringsmål Innhold, sees i sammenheng med arbeidsformer / arbeidsoppgaver Læringsprosessen (arbeidsformer / arbeidsoppgaver) Vurderings og dokumentasjonsformer Ann Lisa Sylte 2008

4 Elevenes lærerforutsetninger (kompetanse / interesse)
Analyser læringsforutsetninger i forhold til opplevelse av relevans, mening, samt demokrati og medvirkning: Hvilke forutsetninger/ kompetanse/ interesser har elevene for å lære? Ta med bare det som er pedagogisk relevant i denne sammenhengen. Hvordan viser elevarbeidene at deres læreforutsetninger, kompetanse og (yrkes)interesser er tatt hensyn til / ivaretatt? Ann Lisa Sylte 2008

5 Rammer og organisering (tilgjengelig læringsarena, fysiske forhold, økonomi, lærerens kompetanse)
Analyser rammer og organisering i forhold til opplevelse av relevans, mening, samt demokrati og medvirkning: Hva kan hindre eller fremme opplæringen/ undervisningen? Skolens /fylkets /bedriftens/lærerens tilrettelegging. Hvordan viser elevarbeidene at elevene har hatt mulighet / benyttet seg av f.eks. andre læringsarena som er yrkesrelevant? Ann Lisa Sylte 2008

6 Kompetanse og læringsmål
Analyser kompetanse og læringsmål i forhold til opplevelse av relevans, mening, samt demokrati og medvirkning: Hva er kompetanse? Hvordan er (felles) læringsmålene for opplæringen med utgangspunkt i kompetansemålene? Få fram sammenhenger, begrunnelser - formålet med opplæringen/undervisningen Hva skal elevene sitte igjen med når undervisningen er gjennomført? Hvordan viser elevarbeidene elevenes individuelle mål i fht mening og yrkesrelevans? Ann Lisa Sylte 2008

7 Innhold, sees i sammenheng med arbeidsformer / arbeidsoppgaver
Analyser innhold i forhold til opplevelse av relevans, mening, samt demokrati og medvirkning: Hvilket innhold, hvilken kunnskap er vektlagt? Hvordan viser elevarbeidene at det faglige innholdet / kunnskapen som vektlegges er/ oppleves meningsfull og yrkesrelevant? Ann Lisa Sylte 2008

8 Læreprosessen (arbeidsformer / arbeidsoppgaver)
Analyser læreprosessen i forhold til opplevelse av relevans, mening, samt demokrati og medvirkning: Hva skulle elevene gjøre? Hvilke erfaringer skulle elevene tilegne seg? Hvilke arbeidsmåter har vært brukt og hvorfor? Hvilket «klima» prøvde dere å etablere? Hva skulle elevene lære? Hvordan viser elevarbeidene at arbeidsoppgavene / arbeidsformen er/ oppleves meningsfull og yrkesrelevant? Ann Lisa Sylte 2008

9 Vurderings og dokumentasjonsformer
Analyser vurderings og dokumentasjonsformer i forhold til opplevelse av relevans, mening, samt demokrati og medvirkning: Hvordan har du tilrettelagt for å finne ut i hvilken grad elevene har dokumentert og nådd lærings- /kompetansemålene? Hvordan har du tilrettelagt for kjennetegn på oppnådd kompetanse? Hva vil du vurdere? Hvordan vil du vurdere? Hvorfor vil du vurdere? Hvordan viser elevarbeidene at kjennetegnene er kjent for elevene, at vurderingen er en framovermelding / en del av læreprosessen i fht. yrkesrelevans? Ann Lisa Sylte 2008

10 Oppgave i tverrfaglige grupper: Analyse og dokumentasjon
Viktig at dere analyser i fht. analysekategoriene og egne problemstillinger Hva trenger dere konkret å dokumentere for å vise helhetlig yrkeskompetanse? Hva konkret har dere dokumentert og hvorfor? Hva konkret gjør dere for at dere og elevene skal lære? Ta utgangspunkt i de konkrete eksemplene dere har med til samlingen og analyserer dette materielle i forhold til gitte analyserkriterier. Hva mangler dere dokumentasjon på nå? Se dette i forholdt til å få analysert og vurdert egen undervisning og skolens/fylkets/bedriftens tilrettelegging opp mot utvikling av helhetlig yrkeskompetanse (jfr. analysekategoriene) Ann Lisa Sylte 2008

11 Torsdag – 16.00 Oppsummering av arbeid i tverrfaglig grupper – faglig input fra veiledere – utfordre som grunnlag til videre arbeid i prosjektgrupper Jobbe i prosjektgrupper Dere oppsummerer innspill og erfaringer fra de tverrfaglige gruppene og overfør dette til eget prosjekt Hva tenker dere er viktig å dokumentere av det arbeidet dere har gjort/gjør nå? Vurder hvordan dokumentasjonen kan gjøres formidlingsbart på en slik måte at det kommer fram hva dere har tenkt og gjort, og hva elevene og dere har lært. Lage en visuell og konkret presentasjon som viser sammenhengen mellom lærerens tilrettelegging, ledelse og elevenes kompetanseutvikling med utgangspunkt i analysekategoriene. Ann Lisa Sylte 2008

12 Fredag kl. 09.00 – 11.15 (14.00) Presentasjon og erfaringsdeling
Veien videre Evaluering Resten av dagen (til kl.14.00): Felles avslutning med Stig fra Stig & Stein Ann Lisa Sylte 2008


Laste ned ppt "Didaktiske analysekategorier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google