Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial kompetanse i en inkluderende skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial kompetanse i en inkluderende skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial kompetanse i en inkluderende skole
Bergen Sosial kompetanse – hva, hvorfor og hvordan v/Øyvind Sæteren -Kjelle videregående skole

2 Aurskog-Høland kommune
Yrkesfaglig videregående skole med 150 elever Ca. 80 elever med spesialundervisning 54 elever bor på internat Konsekvenspedagogikk som pedagogisk plattform

3 Oppsummering Vurdering av sosial kompetanse
Noen prinsipper for organisatoriske løsninger som sikrer: læring av sosial kompetanse individuelt tilpasset (fleksibel) opplæring sluttkompetanse som etterspørres av arbeidslivet

4 Tidsånden Hvilket samfunn vokser de unge opp i?
Hva kjennetegner tiden vi lever i?

5 Tidsånden

6 Tidsånden

7 Tidsånden HVA ER VIKTIG FOR MEG?

8 Tidsånden massivt informasjonstrykk.
reklame har ikke dannelse som ideal, men børs og marked. utfordret til å gjøre individuelle valg. den individuelle ærgjerrighet i sentrum. forståelsen for fellesskapets betydning svekkes.

9 Hvorfor arbeide med sosial kompetanse– tre begrunnelser:
1. Skolens mandat: Samfunnet etterspør sosial kompetanse gjennom lov- og læreplanverk 2. Arbeidslivet: Sosial kompetanse vektlegges ved ansettelse 3. Konsekvenspedagogisk: Fellesskapet reguleres av normer. Handlinger i tråd med eksisterende normer krever kompetanse – sosial handlingskompetanse

10 Sosial kompetanse Læreplanverket:
”..For å utvikle elevenes sosiale kompetanse skal skolen og lærebedriften legge til rette for at de i arbeidet med fagene og i virksomheten ellers får øve seg i ulike former for samhandling og problem- og konflikthåndtering. Elevene skal utvikle seg som selvstendige individer som vurderer konsekvensene av, og tar ansvaret for egne handlinger. Opplæringen skal bidra til utvikling av sosial tilhørighet og mestring av ulike roller i samfunns- og arbeidslivet og i fritiden….”

11 Sosial kompetanse Arbeidslivet:
Kartleggingsundersøkelse i 231 bedrifter Oslo og Akershus viser: Sosial kompetanse viktigst ved ansettelse To viktigste egenskaper: ærlig/til å stole på samarbeidsdyktig Etter dette prioriteres: ”høflig og utadvendt, møter presis på jobben og effektiv i jobbsituasjonen” ”Faglig dyktighet innen spesialfelt” minst viktig

12 Sosial kompetanse Selvbestemmelse Selvhjulpenhet Ansvarlighet Respekt
Konsekvenspedagogikk – sosial handlingskompetanse: Selvbestemmelse Selvhjulpenhet Ansvarlighet Respekt Samarbeidsvilje Troverdighet Mottaklighet

13 Sosial kompetanse Selvbestemmelse: Elevenes erkjennelse av seg selv som selvbestemmende – ”pilot i eget liv” Selvhjulpenhet: Viljen og kompetansen til å klare seg selv Ansvarlighet: Ta ansvaret for handlingene og deres konsekvenser (kjente og ukjente). Fokusere på: fra ”handling – tanke” til ”tanke – handling”. Fremstår først og fremst i elevens snakk om seg selv og sin forståelse av omverden. Henger tydelig sammen med selvhjulpenhet og ansvarlighet. Eks. : Jeg har dysleksi – derfor kan jeg ikke. Jeg har ADHD – derfor er jeg. Det er ingen i min familie som har gjort det før – derfor kan ikke jeg osv. Fra determinisme til selv- determinisme Troverdighet: Det er sammenheng mellom det man sier og det man gjør

14 Sosial kompetanse Respekt: Ingen mennesker er mer menneske enn andre
Samarbeidsvilje: Viljen til å inngå i samhandling med den andre/de andre Mottaklighet: Vise konkret interesse for andres meninger og synspunkter, være åpen for å lære

15 Sosial handlingskompetanse
Hvordan vi arbeider med sosial kompetanse: Sosial handlingskompetanse Hver 6. uke Vurdering Struktur Metoder Sosial, lik for hele skolen Faglig, ulik for hver gruppe/elev Konkretisert i fire vurderingspunkter*: Samarbeidsdyktighet Pålitelighet Engasjement Mot

16 Sosial handlingskompetanse
Prinsipper for opplæringen: Sosial handlingskompetanse Struktur Metoder Valgmulighet gir forpliktelse (ansvarlighet) Aldersblanding (start/stopp gjennom året) Arbeid som pedagogisk virkemiddel Tett samarbeid med arbeidslivet Tydelige læringsmål og mulighet for prioritering Temabasert innhold Prosessorienterte og grensesettende metoder

17 Organisering av opplæringen:
9 utdanningsgrupper med produksjon 34 timer i uka + 1 t fellesmøte Aldersblandet Tverrfaglig (temabasert) Utplassering i bedrift strukturfestet Målavklaring + fagdel + eksamen Valgfri allmennfag 9 timer/uke per fag Allmennfag deles i ”selvstendige” enheter med læringsmål Kun ett fag av gangen

18 Appell – anmodning - påbud
Pedagogiske metoder: Prosessorienterte og grensesettende metoder Prosessorientert for elever som ikke kan Grensesettende for elever som kan, men ikke vil Appell – anmodning - påbud

19 Programvare for oppfølging og dokumentasjon:
Samtykke fra foresatte Sakkyndig vurdering Enkeltvedtak om spesialundervisning Utarbeide IOP Forankring i læreplanen Pedagogisk underveisvurdering av faglige læringsmål* Pedagogisk underveisvurdering av sosiale læringsmål Halvårsrapportering Dokumentasjon av oppnådd kompetanse i læreplanens kompetansemål Samarbeidsmøter, oppfølgingsmøter og lignende Samtykke fra foresatte Sakkyndig vurdering Enkeltvedtak om spesialundervisning Utarbeide IOP Forankring i læreplanen Pedagogisk underveisvurdering av faglige læringsmål Pedagogisk underveisvurdering av sosiale læringsmål Halvårsrapportering Dokumentasjon av oppnådd kompetanse i læreplanens kompetansemål Samarbeidsmøter, oppfølgingsmøter og lignende

20 Kunnskapsløftet – fra ord til handling

21 Kunnskapsløftet – fra ord til handling

22 Kunnskapsløftet – fra ord til handling


Laste ned ppt "Sosial kompetanse i en inkluderende skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google