Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V/Øyvind Sæteren -Kjelle videregående skole Sosial kompetanse i en inkluderende skole Bergen 25.09.2007 Sosial kompetanse – hva, hvorfor og hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V/Øyvind Sæteren -Kjelle videregående skole Sosial kompetanse i en inkluderende skole Bergen 25.09.2007 Sosial kompetanse – hva, hvorfor og hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 v/Øyvind Sæteren -Kjelle videregående skole Sosial kompetanse i en inkluderende skole Bergen 25.09.2007 Sosial kompetanse – hva, hvorfor og hvordan

2 Aurskog-Høland kommune Yrkesfaglig videregående skole med 150 elever Ca. 80 elever med spesialundervisning 54 elever bor på internat Konsekvenspedagogikk som pedagogisk plattform

3 Vurdering av sosial kompetanse Noen prinsipper for organisatoriske løsninger som sikrer: a) læring av sosial kompetanse b) individuelt tilpasset (fleksibel) opplæring c)sluttkompetanse som etterspørres av arbeidslivet Oppsummering

4 Hvilket samfunn vokser de unge opp i? Hva kjennetegner tiden vi lever i? Tidsånden

5 Tidsånden

6 Tidsånden

7 HVA ER VIKTIG FOR Tidsånden

8 Tidsånden massivt informasjonstrykk. reklame har ikke dannelse som ideal, men børs og marked. utfordret til å gjøre individuelle valg. den individuelle ærgjerrighet i sentrum. forståelsen for fellesskapets betydning svekkes.

9 3. Konsekvenspedagogisk: Fellesskapet reguleres av normer. Handlinger i tråd med eksisterende normer krever kompetanse – sosial handlingskompetanse 2. Arbeidslivet: Sosial kompetanse vektlegges ved ansettelse 1. Skolens mandat: Samfunnet etterspør sosial kompetanse gjennom lov- og læreplanverk Hvorfor arbeide med sosial kompetanse– tre begrunnelser:

10 Sosial kompetanse ”..For å utvikle elevenes sosiale kompetanse skal skolen og lærebedriften legge til rette for at de i arbeidet med fagene og i virksomheten ellers får øve seg i ulike former for samhandling og problem- og konflikthåndtering. Elevene skal utvikle seg som selvstendige individer som vurderer konsekvensene av, og tar ansvaret for egne handlinger. Opplæringen skal bidra til utvikling av sosial tilhørighet og mestring av ulike roller i samfunns- og arbeidslivet og i fritiden….” Læreplanverket:

11 Sosial kompetanse Arbeidslivet: Kartleggingsundersøkelse i 231 bedrifter Oslo og Akershus viser: Sosial kompetanse viktigst ved ansettelse Etter dette prioriteres: ”høflig og utadvendt, møter presis på jobben og effektiv i jobbsituasjonen” ”Faglig dyktighet innen spesialfelt” minst viktig To viktigste egenskaper: 1)ærlig/til å stole på 2)samarbeidsdyktig

12 Sosial kompetanse Konsekvenspedagogikk – sosial handlingskompetanse: Selvbestemmelse Selvhjulpenhet Ansvarlighet Respekt Samarbeidsvilje Troverdighet Mottaklighet

13 Selvbestemmelse: Elevenes erkjennelse av seg selv som selvbestemmende – ”pilot i eget liv” Selvhjulpenhet: Viljen og kompetansen til å klare seg selv Ansvarlighet: Ta ansvaret for handlingene og deres konsekvenser (kjente og ukjente). Fokusere på: fra ”handling – tanke” til ”tanke – handling”. Sosial kompetanse Troverdighet: Det er sammenheng mellom det man sier og det man gjør

14 Mottaklighet: Vise konkret interesse for andres meninger og synspunkter, være åpen for å lære Samarbeidsvilje: Viljen til å inngå i samhandling med den andre/de andre Respekt: Ingen mennesker er mer menneske enn andre Sosial kompetanse

15 Hvordan vi arbeider med sosial kompetanse: Vurdering StrukturMetoder Faglig, ulik for hver gruppe/elev Sosial, lik for hele skolen Konkretisert i fire vurderingspunkter*:* 1.Samarbeidsdyktighet 2.Pålitelighet 3.Engasjement 4.Mot Sosial handlingskompetanse Hver 6. uke

16 Prinsipper for opplæringen: StrukturMetoder Valgmulighet gir forpliktelse (ansvarlighet) Sosial handlingskompetanse Aldersblanding (start/stopp gjennom året) Arbeid som pedagogisk virkemiddel Tett samarbeid med arbeidslivet Tydelige læringsmål og mulighet for prioritering Temabasert innhold Prosessorienterte og grensesettende metoder

17 Valgfri allmennfag 9 timer/uke per fag Allmennfag deles i ”selvstendige” enheter med læringsmål Kun ett fag av gangen produksjon 9 utdanningsgrupper med produksjon 34 timer i uka + 1 t fellesmøte Aldersblandet Tverrfaglig (temabasert) Utplassering i bedrift strukturfestet Målavklaring + fagdel + eksamen Organisering av opplæringen:

18 Pedagogiske metoder: Prosessorienterte og grensesettende metoder Prosessorientert for elever som ikke kan Grensesettende for elever som kan, men ikke vil Appell – anmodning - påbud

19 Samtykke fra foresatte Sakkyndig vurdering Enkeltvedtak om spesialundervisning Utarbeide IOP Forankring i læreplanen Pedagogisk underveisvurdering av faglige læringsmål Pedagogisk underveisvurdering av sosiale læringsmål Halvårsrapportering Dokumentasjon av oppnådd kompetanse i læreplanens kompetansemål Samarbeidsmøter, oppfølgingsmøter og lignende Programvare for oppfølging og dokumentasjon: Samtykke fra foresatte Sakkyndig vurdering Enkeltvedtak om spesialundervisning Utarbeide IOP Forankring i læreplanen Pedagogisk underveisvurdering av faglige læringsmål** Pedagogisk underveisvurdering av sosiale læringsmål Halvårsrapportering Dokumentasjon av oppnådd kompetanse i læreplanens kompetansemål Samarbeidsmøter, oppfølgingsmøter og lignende

20 Kunnskapsløftet – fra ord til handling

21

22


Laste ned ppt "V/Øyvind Sæteren -Kjelle videregående skole Sosial kompetanse i en inkluderende skole Bergen 25.09.2007 Sosial kompetanse – hva, hvorfor og hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google