Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EU-kontoret, 15.01.04 Niels Peter Thorshaug Rådgiver EU-kontoret Hva kan Forskningsrådet bidra med? Aeronautics and Space.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EU-kontoret, 15.01.04 Niels Peter Thorshaug Rådgiver EU-kontoret Hva kan Forskningsrådet bidra med? Aeronautics and Space."— Utskrift av presentasjonen:

1 EU-kontoret, 15.01.04 Niels Peter Thorshaug Rådgiver EU-kontoret Hva kan Forskningsrådet bidra med? Aeronautics and Space

2 EU-kontoret, 15.01.04 EUs 6. rammeprogram (6RP)- Status/utfordringer EU i stadig utvikling  Høye ambisjoner innen RTD  ERA  På sikt 3 % av BNP 6RP på full fart inn i 2. søknadsrunde 6RP en læringsprosess også for Kommisjonen Forskningsrådet omorganisert Forskningsrådet øker sin innsats for en internasjonalisering av norsk forskning

3 EU-kontoret, 15.01.04 Hva kan vi bidra med? Nettverksbygging Døråpner Nasjonal finansiering Prosjektveiledning

4 EU-kontoret, 15.01.04 National Contact Points (NCP): Det finnes en eller flere NCP i hvert land og for hvert tematiske og horisontale delprogram i 6RP NCP skal bringe relevant informasjon ut i norske forskningsmiljøer og bedrifter  Fra EU  Fra andre NCPer innen samme tema  Mellom nasjonale aktører

5 EU-kontoret, 15.01.04 National Contact Points (NCP): Kan melde synspunkter/behov tilbake til Kommisjonen Skal ha oversikt over aktuelle prosjektformer, arbeidsprogram, søknadsfrister Kan gi råd og veiledning under hele  Søknadsprosessen  Kontraktsforhandling med Kommisjonen  Gjennomføring av prosjekt

6 EU-kontoret, 15.01.04 Nasjonale virkemidler knyttet til EUs 6RP Forprosjektmidler (forberede søknader) Bidrag til samfinansiering av instituttenes EU- prosjekter (innvilgede søknader)  til institutter som er omfattet av statlige retningslinjer for forskningsfinansiering  til prosjektformene IP og STREP  Max 25% av totalkostnadene ved et EU-prosjekt

7 EU-kontoret, 15.01.04 Råd til søkere Samsvar mellom det EU og du ønsker å oppnå Fokuser på temaene i arbeidsprogrammet Oppfyll alle formaliteter som kreves Viktig å ha med SMB fra flere land i søknaden Bransjeorganisasjoner kan delta på vegne av enkeltbedrifter Viktig mål å øke kvinneandelen i prosjektene Sjekk kriterier som vil bli brukt for å velge ut søknader som får støtte Bruk CORDIS og Europaserver for informasjon Registrer deg som ekspert/evaluator

8 EU-kontoret, 15.01.04 Life Sciences, genomics and biotechnology for health Citizens and governance in a knowledge-based society Human Resources and Mobility Research Infrastructures Science and Society New and Emerging S&T Nanotechnologies and nano-sciences, multifunctional materials, new production processes and devices Sustainable development, global change and ecosystems International co-operation acitivities Radiation Protection, Euratom Information Society Technologies Aeronautics and Space Food Quality and Safety Sustainable energy systems and surface transport Research and Innovation Specific SME activities Kommunikasjon Web-ansvar Internasjonal direktør EU-kontoret koordinering + informasjon + representasjon Adm.dir Tematiske og horisontale NCP Divisjon for innovasjon Divisjon for vitenskap Divisjon for store satsinger Hovedstyre

9 EU-kontoret, 15.01.04 Aktuelle kontaktpersoner Aeronautics and Space-programmet NCP og Programkomite: Niels Peter Thorshaug, NFR tlf 22037092 npt@rcn.nonpt@rcn.no Frank Udnæs, Norsk Romsenter tlf 22511815frank.udnaes@spacecentre.no

10 EU-kontoret, 15.01.04 Nettadresser EU-kontorets hjemmesider, med relevante lenker http://www.forskningsradet.no/eu/index.html 6RP hjemmeside http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm Offisielle dokumenter og arbeidsdokumenter http://www.cordis.lu/en/home.html Aeronautics and Space programmets hjemmeside http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm Oversiktsdokumenter - info http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html

11 EU-kontoret, 15.01.04 Nettadresser forts. Hyperions lenkesamling http://www.hyperion.ie/UsefulWebsites.htm De nye prosjektformene (instrumentene) http://europa.eu.int/comm/research/fp6/instruments_en.html Registrer deg som ekspert/evaluator http://candidature.cordis.lu/expert-evaluators/ Se også call for experts: http://www.cordis.lu/experts/fp6_candidature.htm Modellkontrakten: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model- contract/index_en.html

12 EU-kontoret, 15.01.04 Nettadresser forts. SMB-aktiviteter i 6RP http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm http://sme.cordis.lu/home/index.cfm (SME TechWeb) http://sme.cordis.lu/research/fp6_support.cfm IPR, Konsortiumsavtaler http://www.ipr- helpdesk.org/principal/cuerpo.jsp?len=en&seccion=principal&len= en Konsortiumsavtale, CRAFT; http://www.forskningsradet.no/CSStorage/Vedlegg/CRAFT%20con sortium%20agreement%20mal,1.pdf IPR for SMEs http://www.wipo.int/sme/en/


Laste ned ppt "EU-kontoret, 15.01.04 Niels Peter Thorshaug Rådgiver EU-kontoret Hva kan Forskningsrådet bidra med? Aeronautics and Space."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google