Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Offentlig styring for bærekraftig utvikling: Utfordringen om å tilpasse form til funksjon Pro gram for Research and Documentation for a Sus tainable.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Offentlig styring for bærekraftig utvikling: Utfordringen om å tilpasse form til funksjon Pro gram for Research and Documentation for a Sus tainable."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Offentlig styring for bærekraftig utvikling: Utfordringen om å tilpasse form til funksjon Pro gram for Research and Documentation for a Sus tainable Society Et “strategisk universitetsprogram” ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo Finansiert av Norges forskningsråd, Divisjon for store satsinger

2 2 Programmet – et ”miniseminar” •Innledning om forskningsprosjektet SusGov William M. Lafferty, ProSus (5-10 min) •Næringsliv som “partner” i arbeidet for bærekraftig utvikling: Perspektiver fra Norge Audun Ruud, ProSus (5-10 min) •Innledende kommentarer fra panelet: (5-10 min hver) •Arild Underdal: Rektor og professor i statsvitenskap, Universitetet I Oslo •Øystein Børmer: Statssekretær Finansdepartementet, leder av utvalget for oppfølging av Nasjonal Agenda 21. •Janne Haaland Matlary: Professor i statsvitenskap, UiO og tidligere statssekretær UD •Trygve Østmo: Direktør for miljøavdelingen, Prosessindustriens Landsforening •Korte reaksjoner fra forfatterne – spørsmål fra salen – åpen diskusjon (fram til 12.30)

3 3 Boken er hovedrapporten fra ProSus-prosjektet SusGov Innhold: 1.Introduction: form and function in governance for sustainable development William M. Lafferty 2.Implementation theory and the challenge of sustainable development: the transformative role of learning Laurence J. O’Toole, Jr, University of Georgia 3.Adapting form to function?: from economic to sustainable development governance in the European Union Elizabeth Bomberg, Edinburgh University 4.Management by objectives and results: a comparison of Dutch, Swedish and EU strategies for realising sustainable development Lennart J. Lundqvist, Universitetet i Gøteborg 5.‘Sustainability is cool’: rhetorical participatory discourse in the Spanish strategy for sustainable development Susana Aquilar Fernández,Universidad Complutense de Madrid

4 4 6.Participation and sustainable development: modes of citizen, community and organisational involvement James Meadowcroft, Carleton University, Canada 7.From environmental protection to sustainable development: the challenge of decoupling through sectoral integration William M. Lafferty 8.Partners for progress?: the role of business in transcending business as usual Audun Ruud 9.Governance by diffusion: implementing global norms through cross-national imitation and learning Helge Jörgens, German Council of Environmental Advisors and Free University of Berlin 10.Implementing sustainable development: how to know what works, where, when and how Hans T.A. Bressers, University of Twente 11.Governance for sustainable development: lessons and implications William M. Lafferty

5 5 Noen viktige emner til diskusjon: •Hvordan blir internasjonale avtaler tolket og implementert som nasjonale forpliktelser? •Hva er status for den norske oppfølgingen av Nasjonal Agenda 21? •Hvor står “fyrtårnet” for bærekraftig utvikling i dag? I Oslo eller Brussel? •Hvordan forvalter næringslivet sitt ansvar for bærekraftig utvikling? •Hvordan kan ansvaret for forskning for bærekraftig utvikling best fordeles mellom grunnforskning og anvendt forskning?

6 6 Bokens tema i en norsk sammenheng: Høye ambisjoner og klare styringsmål ”Gjennom handlingsplanen ønsker regjeringen å sikre at bærekraftig utvikling får en fast plass på den politiske dagsorden. Regjeringen mener det er viktig å knytte tiltakene for bærekraftig utvikling opp til sentrale politiske prosesser og økonomiske policy-dokumenter.” Kjell Magne Bondevik Statsminister ”Regjeringen forutsetter at arbeidet med bærekraftig utvikling integreres i forvaltningens ordinære virksomhet, på tvers av sektorer og innenfor helhetlige budsjettrammer” Finansdepartementets nettside Begge sitatene er helt i trå med bokens hovedkonklusjon: Å fremme bærekraftig utvikling krever politisk vilje og pragmatisk integrering


Laste ned ppt "1 Offentlig styring for bærekraftig utvikling: Utfordringen om å tilpasse form til funksjon Pro gram for Research and Documentation for a Sus tainable."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google