Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode muligheter for bedriftene i 7.rammeprogram

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode muligheter for bedriftene i 7.rammeprogram"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode muligheter for bedriftene i 7.rammeprogram
Frode Braadland, Innovasjon Norge Agder

2 Gode muligheter for bedrifter i 7. rammeprogram (FP7)
Bedriftenes rolle i FP7 prosjekter – hvem kan (og bør?) delta? FP7 og norsk næringslivsdeltagelse – og hva med Agder? Tips og hvor kan man få hjelp?

3 Bedrifter og FP 7 – Hva sier EU?
Skal gjøre Europa til en verdensledende kunnskapsregion! Vil styrke konkurranseevnen til europeisk industri ved å stimulere til økt FoU. Ønsker større næringslivsdeltagelse i FP7 Konkret mål om at minst 15% av budsjettet under de tematiske prioriteringene skal gå til små og mellomstore bedrifter – er nå innenfor rekkevidde! Mange utlysninger har krav om deltagelse fra industrien

4 Hva kjennetegner et EU-prosjekt
Prosjektet viser tydelig hvilke mål man har hvordan resultatene skal bidra til at EU oppnår sine mål Bygger på ”state of the art” og skal ta verden (EU) et skritt videre. Felles samarbeid mellom flere aktører, vanligvis fra minst 3 ulike land. Partnerne har supplerende/komplementære kunnskaper med inn i prosjektet – viser at man er de beste til å gjennomføre dette prosjektet. Tilskudds- og kostnadsdeling mellom partnerne.

5 Hva kjennetegner de bedriftene som lykkes?
Gode nettverk mot institutter og/eller universitet og høgskoler. Bedrifter med særlig vilje og evne til innovasjon Ser nødvendigheten og nytten av internasjonalt FoU- samarbeid Villige til å allokere nødvendige ressurser De om «vil» – God forankring i styre og ledelse Størrelse ingen hindring!

6 Hva er gevinstene ved å delta?
Tilgang til ny kompetanse og teknologi som er ledende i Europa Bedre nettverk både nasjonalt og internasjonalt Økt annerkjennelse og troverdighet i markedet Nye markedsmuligheter – samarbeid med strategisk viktige kunder? Utvidet internasjonal rekrutteringsbase Kostnadsdeling Mange SMB oppfatter FP7 som viktige steg i internasjonaliseringsprosessen

7 Mange europeiske initiativ med muligheter for næringslivet…
ERA-net:

8 EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling (FP7) 2007 - 2013
Tematiske prioriteringer I – Cooperation II - Ideas 7.510 III - People 4.750 IV - Capacities 4.097 Non-nuclear actions of the Joint Research Centre (JRC) 1.751 TOTALT (i €) 50.521 SMB programmet

9 Tematiske prioriteringer i «cooperation» Budsjett i Mill €
32.292 1) Health 6.050 2) Food, Agriculture and Biotechnology 1.935 3) Information and Communication Technologies (ICT) 9.110 4) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (NMP) 3.500 5) Energy 2.300 6) Environment (including Climate Change) 1.900 7) Transport (including Aeronautics) 4.180 8) Socio-economic Sciences and the Humanities 610 9) Security 1.350 10) Space 1.430

10 De viktigste dokumentene
Arbeidsprogram (Work Programme) Utlysning (Call for Proposals) Brukerhåndbok (Guide for Applicants)

11 Hvilke type bedrifter deltar?
Tematiske prosjekter under «cooperation» Bedrifter med høy FoU kompetanse og kapasitet - Teknologiutvikling Bedrifter med high-tech kompetanse særlig nyttig for måloppnåelse i prosjektet Sluttbrukere – «Lead Users», sikre at resultatene blir kommersialisert og gir europeisk «impact» SMB Programmet under «capacities» Små og mellomstore bedrifter med et FoU behov, men uten intern FoU kompetanse og kapasitet – innkjøp av FoU tjenester

12 FP 7 og norske bedrifter Totalt 222 norske bedriftsdeltagelser Tall i Mill €

13

14 Norsk deltagelse i ICT 31 norske bedriftsdeltagelser i innstilte prosjekter Kun én norsk bedrift har koordinatorrolle De fire mest aktive bedriftene (med Telenor og Q-Free i spissen) står for over halvparten av bedriftsdeltagelsene Svært stor konkurranse om prosjektene De fleste nye bedriftene som prøver seg er SMB

15 Norsk deltagelse i NMP Svært høy suksessrate på søknader med norsk bedriftsdeltagelse (43 %) 17 norske bedriftsdeltagelser i innstilte prosjekter Kun én norsk bedrift har koordinatorrolle Over halvparten av de norske bedriftsdeltagelsene er SMB De to mest aktive bedriftene er Keranor AS og Det norske Veritas.

16 Norsk deltagelse i Energy
30 norske bedriftsdeltagelser i innstilte prosjekter Ingen norske bedrifter har koordinatorrolle De tre mest aktive bedriftene (Statoil, Hydro og DnV) står for 42 % av deltagelsene og 36 % av støtten 13 av bedriftsdeltagelsene er fra SMB

17 FP 7 og Agder Totalt 6 bedriftsdeltagelser Tall i Mill €

18 Hvordan se og bli sett? Hvem vil vi helst samarbeide med? Hvem har vært aktive og oppnådd suksess? – Ta direkte kontakt! På hvilke arenaer treffes FoU aktører og industrien? Arrangerer EU møteplasser for prosjekidéer innen feltet? Online partnersøktjenester – overvåke disse? Lage eget partnersøk?

19 Hvor kan du få hjelp? Nasjonalt kontaktpunkt (NCP)i Forskningsrådet for alle de tematiske prioriteringene Se oversikt på Innovasjon Norges EU tjenester og Enterprise Europe Network Kontaktperson i Agder: Frode Braadland, Sørlandets Europakontor Daglig leder Tor-Arne Johnsen, Universitet i Agder Kontaktperson Søren Kragholm,


Laste ned ppt "Gode muligheter for bedriftene i 7.rammeprogram"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google