Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUs 7. rammeprogram og regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUs 7. rammeprogram og regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUs 7. rammeprogram og regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge

2 Forskningsrådet håndterer den norske deltakelsen i EUs rammeprogram for forskning  National Contact Point (NCP) for alle delprogram, koordinert med hverandre og med tilsvarende nasjonale program  Driver omfattende informasjons- og mobiliseringsarbeid, og har noe støttemidler  Sitter i alle programkomiteer sammen med departementene  Er sentral rådgiver for departementene, særlig KD

3 Norge 26,4 % EU 18,6 % Tilslag i 6. rammeprogram (6RP) EU-forskningen per 31. desember 2006 Uttelling på prosjektnivå  Godt norsk tilslag i EUs forskningsprogram Norge deltar i 10,6 % av alle 6RP - prosjekter –Totalt 818 –herav 149 med norsk koordinator (18%)  EU finansierer forskning for 2 milliarder kroner i Norge  Opptil 3500 nordmenn involvert

4 I - Cooperation32.292 1) Health6.050 2) Food, Agriculture and Biotechnology1.935 3) Information and Communication Technologies9.110 4) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies3.500 5) Energy2.300 6) Environment (including Climate Change)1.900 7) Transport (including Aeronautics)4.180 8) Socio-economic Sciences and the Humanities610 9) Security1.350 10) Space1.430 II - Ideas7.460 III - People4.727 IV - Capacities4.291 Research Infrastructures1.850 Research for the benefit of SMEs1.336 Regions of Knowledge126 Research Potential370 Science in Society370 Activities of International Co-operation185 Coherent development of research policies70 TOTAL50.521 budsjett

5 Regions of Knowledge  Støtte utviklingen av forskningsdrevne klynger  Budsjett 2007-2013: 126 mill €  Ikke penger til forskning men til nettverksaktiviteter, analyser, felles utviklingsprosjekter  Første utlysning hadde frist i april. Ca 10 mill € i potten – litt under 100 søknader. Flere norske regioner med.  En utlysning under 6RP - Rogaland med i to prosjekt

6 Hva er en forskningsdrevet klynge?  Konsentrasjon av  FoU-organisasjoner – offentlige forskningssentre, universiteter og høyskoler, non-profit-FoU- organisasjoner  Bedrifter  Regionale/lokale myndigheter og regionale utviklingsaktører  Hvis relevant – handelskamre, banker etc som opererer i forbindelse med FoU  Viktig å synliggjøre regionale myndigheters rolle i prosjektet  Klyngen trenger ikke ha en formell status før prosjektet  Regionale klynger – bedrifter og myndigheter i samme region – FoU kan også være utenfor regionen

7 Klyngesamarbeid på flere nivå:  Multinasjonale klynger – regionale og lokale aktører fra ulike europeiske land som samarbeider innen en sektor eller ett område  Konsortia av regionale klynger som samarbeider om temaer av felles interesse  Regions of Knowledge kan også bidra til å skape nye forskningsdrevne klynger. Egen del av utlysningen går på dette.

8 Utlysning på temaer.  Første utlysning: Ett eller begge temaer i prosjektene:  Bringing the benefits of research to SMEs  Research and rural economies including economies undergoing structural changes  Foreløpige temaer for neste utlysning som kommer i oktober:  Maximising the benefits of research infrastructure for development of regions  Regional contributions to the reduction of CO2 emissions

9 Maximising the benefits of research infrastructure for development of regions  Research infrastructure: laboratorier, forskningssentra og universiteter/høyskoler.  Samarbeid mellom forskning, næringsliv og myndigheter for å utnytte infrastrukturen i regionens økonomiske utvikling.  Stort potensiale for læring mellom regioner på dette feltet.

10 Regional contributions to the reduction of CO2 emissions  Øke bruken av energi-effektiv teknologi regionalt.  Økt bruk av alternative energiformer og fornybar energi, fremme energisparing og sikre tilførsel av ren energi.  Rurale økonomier – energirelatert bærekraftig landbruk – biomasse, biofuel, biodiesel…  SMB-spesifikke energibehov i regionen  Prosjektene bør ha som mål å bidra til reduserte CO2- utslipp i Europas regionale økonomier ved å fremme energieffektive teknologier gjennom samhandling mellom forskningsaktører, bedrifter og myndigheter.

11  Analyse, utvikling og implementering av forskningsagendaer for regionale eller grenseoverskridende klynger  ”Mentoring” av regioner med mindre utviklet forskningsprofil  Utvikling av felles handlingsplan for forskning og teknologisk utvikling. Implementeringen av handlingsplanen må finansieres nasjonalt, regionalt eller gjennom andre EU-midler, for eksempel 7RP  Spredning av resultater  Prosjekter kan ha aktiviteter inne alle eller noen av disse Mulige aktiviteter i prosjektene:

12 Research Potential  Eget program som skal styrke forskningskapasiteten i de svakeste regionene i EU – Convergence Regions.  Støtte kan også brukes til samarbeid med FoU- institusjoner i resten av Europa, men de kan ikke være med i søknaden.

13 OMC-net – Policy-koordinering mellom land og/eller regioner  Primært nasjonale eller regionale myndigheter med et policy- ansvar for FoU.  En rekke felles aktiviteter – felles analyser, evalueringer, erfaringsoverføring, policyanbefalinger, …  Hordaland fylkeskommune eneste norske deltaker i et OMC-net etter utlysning i 6RP – Europeer.  Første utlysning i FP7 planlagt til 20. september 2007 – frist 6. mars 2008.  Minimum fem deltakere fra fem land – offentlige aktører med ansvar for policyutvikling for FoU på nasjonalt eller regionalt nivå. Koordinator må være blant disse  Andre kan delta i tillegg: Bedrifter, FoU-aktører, organisasjoner…

14 OMC-net temaer utlysning 2007:  Developing a propriate R&D policy mix  Creating appropriate framework conditions for stimulating private R&D investment  Improving cooperation an TT between public research institutes and private enterprises, including through developing public-private partnerships  Developing and making better use of incentives to leverage private R&D  Modernising management of research institutions and universities  Enhancing the career development and the European, international as well as inter-sectoral mobility of R&D personnel

15 Forberedelser  Utlysningene legges ut på cordis.europa.eu/fp7 info også på www.forskningsradet.no/eucordis.europa.eu/fp7www.forskningsradet.no/eu  Viktig å finne partnere: Bygg på etablerte nettverk gjennom INTERREG, samarbeid som fylkeskommuner eller FoU-institusjoner allerede er involvert i osv  Bruk www.innovating-regions.orgwww.innovating-regions.org  Partnersøk kan også sendes via Forskningsrådet  Forskningsrådet kan også gi Prosjekt-etableringsstøtte: www.forskningsradet.no/pes www.forskningsradet.no/pes


Laste ned ppt "EUs 7. rammeprogram og regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google