Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUs 7. rammeprogram og regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUs 7. rammeprogram og regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUs 7. rammeprogram og regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge

2 Forskningsrådet håndterer den norske deltakelsen i EUs rammeprogram for forskning  National Contact Point (NCP) for alle delprogram, koordinert med hverandre og med tilsvarende nasjonale program  Driver omfattende informasjons- og mobiliseringsarbeid, og har noe støttemidler  Sitter i alle programkomiteer sammen med departementene  Er sentral rådgiver for departementene, særlig KD

3 Norge 26,4 % EU 18,6 % Tilslag i 6. rammeprogram (6RP) EU-forskningen per 31. desember 2006 Uttelling på prosjektnivå  Godt norsk tilslag i EUs forskningsprogram Norge deltar i 10,6 % av alle 6RP - prosjekter –Totalt 818 –herav 149 med norsk koordinator (18%)  EU finansierer forskning for 2 milliarder kroner i Norge  Opptil 3500 nordmenn involvert

4 I - Cooperation ) Health ) Food, Agriculture and Biotechnology ) Information and Communication Technologies ) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies ) Energy ) Environment (including Climate Change) ) Transport (including Aeronautics) ) Socio-economic Sciences and the Humanities610 9) Security ) Space1.430 II - Ideas7.460 III - People4.727 IV - Capacities4.291 Research Infrastructures1.850 Research for the benefit of SMEs1.336 Regions of Knowledge126 Research Potential370 Science in Society370 Activities of International Co-operation185 Coherent development of research policies70 TOTAL budsjett

5 Regions of Knowledge  Støtte utviklingen av forskningsdrevne klynger  Budsjett : 126 mill €  Ikke penger til forskning men til nettverksaktiviteter, analyser, felles utviklingsprosjekter  Første utlysning hadde frist i april. Ca 10 mill € i potten – litt under 100 søknader. Flere norske regioner med.  En utlysning under 6RP - Rogaland med i to prosjekt

6 Hva er en forskningsdrevet klynge?  Konsentrasjon av  FoU-organisasjoner – offentlige forskningssentre, universiteter og høyskoler, non-profit-FoU- organisasjoner  Bedrifter  Regionale/lokale myndigheter og regionale utviklingsaktører  Hvis relevant – handelskamre, banker etc som opererer i forbindelse med FoU  Viktig å synliggjøre regionale myndigheters rolle i prosjektet  Klyngen trenger ikke ha en formell status før prosjektet  Regionale klynger – bedrifter og myndigheter i samme region – FoU kan også være utenfor regionen

7 Klyngesamarbeid på flere nivå:  Multinasjonale klynger – regionale og lokale aktører fra ulike europeiske land som samarbeider innen en sektor eller ett område  Konsortia av regionale klynger som samarbeider om temaer av felles interesse  Regions of Knowledge kan også bidra til å skape nye forskningsdrevne klynger. Egen del av utlysningen går på dette.

8 Utlysning på temaer.  Første utlysning: Ett eller begge temaer i prosjektene:  Bringing the benefits of research to SMEs  Research and rural economies including economies undergoing structural changes  Foreløpige temaer for neste utlysning som kommer i oktober:  Maximising the benefits of research infrastructure for development of regions  Regional contributions to the reduction of CO2 emissions

9 Maximising the benefits of research infrastructure for development of regions  Research infrastructure: laboratorier, forskningssentra og universiteter/høyskoler.  Samarbeid mellom forskning, næringsliv og myndigheter for å utnytte infrastrukturen i regionens økonomiske utvikling.  Stort potensiale for læring mellom regioner på dette feltet.

10 Regional contributions to the reduction of CO2 emissions  Øke bruken av energi-effektiv teknologi regionalt.  Økt bruk av alternative energiformer og fornybar energi, fremme energisparing og sikre tilførsel av ren energi.  Rurale økonomier – energirelatert bærekraftig landbruk – biomasse, biofuel, biodiesel…  SMB-spesifikke energibehov i regionen  Prosjektene bør ha som mål å bidra til reduserte CO2- utslipp i Europas regionale økonomier ved å fremme energieffektive teknologier gjennom samhandling mellom forskningsaktører, bedrifter og myndigheter.

11  Analyse, utvikling og implementering av forskningsagendaer for regionale eller grenseoverskridende klynger  ”Mentoring” av regioner med mindre utviklet forskningsprofil  Utvikling av felles handlingsplan for forskning og teknologisk utvikling. Implementeringen av handlingsplanen må finansieres nasjonalt, regionalt eller gjennom andre EU-midler, for eksempel 7RP  Spredning av resultater  Prosjekter kan ha aktiviteter inne alle eller noen av disse Mulige aktiviteter i prosjektene:

12 Research Potential  Eget program som skal styrke forskningskapasiteten i de svakeste regionene i EU – Convergence Regions.  Støtte kan også brukes til samarbeid med FoU- institusjoner i resten av Europa, men de kan ikke være med i søknaden.

13 OMC-net – Policy-koordinering mellom land og/eller regioner  Primært nasjonale eller regionale myndigheter med et policy- ansvar for FoU.  En rekke felles aktiviteter – felles analyser, evalueringer, erfaringsoverføring, policyanbefalinger, …  Hordaland fylkeskommune eneste norske deltaker i et OMC-net etter utlysning i 6RP – Europeer.  Første utlysning i FP7 planlagt til 20. september 2007 – frist 6. mars  Minimum fem deltakere fra fem land – offentlige aktører med ansvar for policyutvikling for FoU på nasjonalt eller regionalt nivå. Koordinator må være blant disse  Andre kan delta i tillegg: Bedrifter, FoU-aktører, organisasjoner…

14 OMC-net temaer utlysning 2007:  Developing a propriate R&D policy mix  Creating appropriate framework conditions for stimulating private R&D investment  Improving cooperation an TT between public research institutes and private enterprises, including through developing public-private partnerships  Developing and making better use of incentives to leverage private R&D  Modernising management of research institutions and universities  Enhancing the career development and the European, international as well as inter-sectoral mobility of R&D personnel

15 Forberedelser  Utlysningene legges ut på cordis.europa.eu/fp7 info også på  Viktig å finne partnere: Bygg på etablerte nettverk gjennom INTERREG, samarbeid som fylkeskommuner eller FoU-institusjoner allerede er involvert i osv  Bruk  Partnersøk kan også sendes via Forskningsrådet  Forskningsrådet kan også gi Prosjekt-etableringsstøtte:


Laste ned ppt "EUs 7. rammeprogram og regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google