Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF seminar Per G. Gløersen 2006-12-04 Page 1 Infineon EU-forskning: Terskler for en bedrift – og nytten av å delta Sted / Dato: SINTEF Seminar / 4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF seminar Per G. Gløersen 2006-12-04 Page 1 Infineon EU-forskning: Terskler for en bedrift – og nytten av å delta Sted / Dato: SINTEF Seminar / 4."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF seminar Per G. Gløersen 2006-12-04 Page 1 Infineon EU-forskning: Terskler for en bedrift – og nytten av å delta Sted / Dato: SINTEF Seminar / 4. desember 2006 Per Gerhard Gløersen Infineon Technologies SensoNor AS

2 SINTEF seminar Per G. Gløersen 2006-12-04 Page 2 Internasjonalt FoU samarbeid på SensoNor  SensoNor: –Etablert 1985 –290 ansatte i Horten –Heleid datterbedrift av Infineon Technologies AG –Utvikler og produserer mikrosystem sensorer for bilindustrien –I dag markedsleder innenfor TPMS (dekktrykksensorer)  Deltakelse i internasjonalt FoU samarbeid –Aktiv deltaker i EUs rammeprogram siden 1996 (i alt 14 prosjekter, hvorav koordinator i 7) –Deltakelse i to EUREKA prosjekter –”Founding member” og styremedlem i EUREKA klyngeprosjektet EURIMUS (mikrosystemer) –Rådsmedlem i EUREKA klyngeprosjektet EURIPIDES

3 SINTEF seminar Per G. Gløersen 2006-12-04 Page 3 Hvorfor deltar vi i internasjonale prosjekter?  Ikke for finansieringens skyld, men det er bra å få tilskudd til utviklingsarbeid som vi allikevel skal gjøre  For en utenlandsk-eiet kunnskapsbedrift: spesielt viktig av flere grunner: –Benchmarking –Viser konsernledelsen at vi deltar i Europatoppen –Synlighet utad –Trenger å samarbeide for å få tilgang på teknologi  Nettverksbygging  Opplæring / kompetansebygging

4 SINTEF seminar Per G. Gløersen 2006-12-04 Page 4 Hvordan kom vi med?  Deltakelse i faglige konferanser og workshops – åpen holdning  Knyttet personlige kontakter  Startet dristig – tok på oss koordinatorrollen for å få innflytelse på sammensetning, innhold og gjennomføring  Bevisst satsing på aktiv deltakelse i andre europeiske faglige fora (NEXUS / EUREKA klyngeprosjekter / …)  Etter hvert ble vi invitert til å delta i tidlig fase av etablering av nye prosjekter

5 SINTEF seminar Per G. Gløersen 2006-12-04 Page 5 Hvordan få mest ut av deltakelsen i prosjektene?  Delta aktivt i definisjonsfasen –Møt opp godt forberedt på alle arbeidsmøter; legg mye arbeid i definisjon av arbeidspakker og leveranser –Velg prosjekttype og partnere med omhu, definer roller og søk å bygge et konsortium med kompatible partnere (kritisk masse) –Vær bevisst på fordeler og ulemper ved vertikale og horisontale strukturer  Ta utfordringen ved å være koordinator –Hvis du har sterke interesser i vesentlige deler av prosjektet –Hvis prosjektet ikke er for stort –… men lær av andre først –Få med tilhørende kostnader i prosjektforslaget  Praktiske råd: –Søk støtte fra Forskningsrådet til arbeidet med søknaden og delta i kursene som arrangeres –Bruk ”prosjekthotell” til strukturert arkivering av prosjektets dokumenter

6 SINTEF seminar Per G. Gløersen 2006-12-04 Page 6 Frynsegoder  Samarbeidet kan virke inspirerende, spesielt på unge medarbeidere i bedriften  Deltakerne bygger internasjonale nettverk  Deltakelse profilerer bedriften og gir status  Utbyttet er mer enn proporsjonalt med innsatsen (partnerne får rettigheter til prosjektets resultater)  Deltakelse i et EU-prosjekt kan være innledningen til et verdifullt langsiktig samarbeid med internasjonale partnere

7 SINTEF seminar Per G. Gløersen 2006-12-04 Page 7 Utfordringer for en liten norsk bedrift  Vær klar over de forskjellige prosjektformenes egenart og tidsaspekt: –Velg et lite prosjekt (STREP) første gang eller hvis du har kortsiktige mål –Du kan bli dominert av de store partnerne i et integrert prosjekt (IP)  Administrativt overhead kan bli stort, men koordinators erfaring og metodikk for ledelse av prosjektet influerer sterkt på mengden  Søknadsprosedyrer, administrativt overhead og prosjektformene i FP7 kan vise seg å være bedre tilpasset en SMBs ressurser og behov enn tilfellet var i FP6, i den grad anbefalinger fra Marimon rapporten blir tatt til følge  Ikke glem EUREKA hvis målene er markedsnære og konsortiet er lite

8 SINTEF seminar Per G. Gløersen 2006-12-04 Page 8 Forskningsrådets rolle er viktig og gir god støtte  Økonomisk støtte i søknadsfasen  Lanseringskonferanse og seminarer om rammeprogrammet  Kurs i praktiske aspekter (hvordan skrive søknad, koordinere, administrere og lede prosjekter etc.)  Ad hoc: Råd og vink når problemer oppstår. Forskningsrådet er lett å kommunisere med og stiller opp ved behov  Aktiv deltaker i IST programkomitéen!

9 SINTEF seminar Per G. Gløersen 2006-12-04 Page 9 Forskningsrådets og SINTEFs roller fremover: Hva kan en liten bedrift ha behov for?  SINTEF er en erfaren deltaker på den europeiske arena, hvordan kan dette komme norsk industri til gode? –SINTEF kan utvikle en proaktiv rolle for eksempel som deltaker i ETP’er på vegne av norsk industri –Nettverks- og konsortiebygging –Tilby å stille opp som koordinator –Hjelp til å lage gode søknader  NFR har arrangert ”landslags”-møter i Brussel? –Med deltakere fra næringslivet / SMB’er? –Proaktiv brobygger mot EC  NFR: Workshops og mini-evalueringer  NFR: Bistand med fortolkning og utforming av avtaler?


Laste ned ppt "SINTEF seminar Per G. Gløersen 2006-12-04 Page 1 Infineon EU-forskning: Terskler for en bedrift – og nytten av å delta Sted / Dato: SINTEF Seminar / 4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google