Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Store muligheter også for de små i 6RP” Totalt 2,1 mldr. Euro allokert til SMB 15 % av midlene i de 7 tematiske prioriteringene til SMB Spesiell utfordring:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Store muligheter også for de små i 6RP” Totalt 2,1 mldr. Euro allokert til SMB 15 % av midlene i de 7 tematiske prioriteringene til SMB Spesiell utfordring:"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Store muligheter også for de små i 6RP” Totalt 2,1 mldr. Euro allokert til SMB 15 % av midlene i de 7 tematiske prioriteringene til SMB Spesiell utfordring: SMB i Integrerte Prosjekter Spesielle SMB-ordninger (430 mill. euro): –CRAFT (Co-operative Research) –Bransjeforskning (Collective Research) Div. støttetiltak for å fremme SMB-deltagelsen (tilrettelegging av utlysningstekst, SMB-grupper, SSA, CA, ETI osv.)

2 ”SMB-utfordringen” SMB - kvantitativ definisjon: < 250 ansatte, omsetning < 40 Meuro, balanse < 27 Meuro, < 25 % eid av ”ikke-SMB” SMB - kvalitativ definisjon (vår målgruppe): ”Bedrifter med viten og vilje” og med internasjonalt potensiale Viktig mål: Å bedre næringslivsdeltagelsen i EU’s 6. rammeprogram

3 NMP-IP for SMB (1. runde) ”Support to the development of new knowledge based added value products & services in traditional less RTD intensive industries” Hensikt: Å fremme en overgang fra tradisjonelt lite FoU-intensive industri- sektorer til mer kunnskapsbaserte og verdiskapende sektorer (Noe for Norge?)

4 NMP-IP for SMB (1. runde) Søknadsfrist 10.4.2003, budsjett 40 M € 36 prosjektforslag (1. steg), 7 får finansiering, dvs. en suksessrate på 19 % Industrisektorer: Maskinverktøy, pigmenter, tekstiler, lær, papir, hydraulikk 45 % industri-SMB Til sammen 192 deltagere i de 7 prosjektene, dvs. gj.sn. 27 deltagere i hvert konsortium (Ingen fra Norge….)

5 NMP-IP for SMB (2. runde) FP6-2003-NMP-SME-3 Søknadsfrister: 1. steg (20 siders pr.skisse) – 2.3.04 2. steg (komplett pr.forslag) – 22.6.04 Budsjett = 80 M € (dobling fra 1. runde)

6 NMP-IP for SMB (2. runde) Under området Nye produksjonsprosesser og -utstyr 1)”Support to the development of new knowledge-based added-value products & services in traditional less RTD intensive industries” (som i 1. runde) 2)”Support to the dev’ment of new knowledge- based and sustainable processes and eco- invention” Disse IP skal ledes av industri-SMB med FoU-kap.

7 Minst 50% av partnerne er SMB SMB-deltagelsen skal budsjettmessig være betydelig, men har ingen spesifikk minimumsandel av totalbudsjettet Anbefalt varighet max 4 år SMB-IP er generelt noe mindre enn andre IP, men er likevel store prosjekter (gj.sn. antatt EU-støtte på rundt 7 M€) IP for SMB

8 6RP: What’s in it for me? Hva slags prosjektform (instrument)? Hvor i rammeprogrammet? Arbeidsprogram og utlysninger (innhold og form) Samarbeidspartnere (konsortium) Ambisjonsnivå (koordinator eller “menig deltager”?)

9 6RP: Hva slags prosjektform (instrument)? IP - Integrerte prosjekter (ny) NoE - Network of Excellence (ny) STREP - Specific Targeted Research Project CRAFT - Co-operative Research (SMB) Collective Research - bransjeforskning (SMB) “Sprednings- og oppmuntringstiltak”: SSA, CA, ETI (spes. for SMB)

10 6RP: Innhold og form Arbeidsprogram Utlysning (Call for Proposals) Guide for proposers, guide for evaluators, etc. Sjekk CORDIS!

11 6RP: Hva slags prosjektform (instrument)? IP - Integrerte prosjekter (ny) NoE - Network of Excellence (ny) STREP - Specific Targeted Research Project CRAFT - Co-operative Research (SMB) Collective Research - bransjeforskning (SMB) “Musikken rundt”: SSA, CA, ETI

12 6RP: Partnersøk Konsortium - viktigere enn noensinne Hvordan se (finne) og bli sett (funnet)? Partnersøk på nettet: –CORDIS (http://partners-service.cordis.lu) –tematiske partnersøk (f. eks. ”SMEs go Life Sciences”, ”ideal-IST”) I Norge: forbedringspotensiale!

13 Assistanse fra Forskningsrådet Vi holder rede på: - aktuelle instrumenter - arbeidsprogram - søknadfrister Vi gir råd og veiledning for hele prosessen - fra utarbeiding av søknader - gjennom kontraktsforhandling med Kommisjonen - til gjennomføring av prosjektet Hva vi IKKE gjør: - utarbeider prosjektsøknader - deltar som part i en kontrakt (unntak: ETI)

14 EU prosjektetableringsstøtte (IE) Etablering av EU forskningsprosjekt (+ Eureka, BIP) Inntil 50 % av kostnader til partnersøk, etablering av konsortium og konsortiumavtaler, prosjektplan og søknadsproduksjon Maksimalstøtte: - Integrated Project, EU-søknadNOK 500.000 - Andre instrumenter””NOK 100.000 Ingen søknadsfrister - rask saksbehandling Kan søke: Bedrifter og bransjeorganisasjoner (Collective Research) Kontakt: Randi Aarekol Basmadjian (tel. 2203 7048)

15 Nyttige web-sider om 6RP og SMB 6RP hjemmeside: http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm SMB-aktiviteter i 6RP: http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm http://sme.cordis.lu/home/index.cfmhttp://sme.cordis.lu/home/index.cfm (SME TechWeb) http://sme.cordis.lu/research/fp6_support.cfm De nye prosjektformene (instrumentene): http://europa.eu.int/comm/research/fp6/networks-ip.html Norges forskningsråds EU-side: http://www.forskningsradet.no/eu


Laste ned ppt "”Store muligheter også for de små i 6RP” Totalt 2,1 mldr. Euro allokert til SMB 15 % av midlene i de 7 tematiske prioriteringene til SMB Spesiell utfordring:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google