Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013) Presentasjon for Vestlandsrådet 20. mars 2007 Tore Grønningsæter Norges EU-delegasjon, Brussel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013) Presentasjon for Vestlandsrådet 20. mars 2007 Tore Grønningsæter Norges EU-delegasjon, Brussel."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013) Presentasjon for Vestlandsrådet 20. mars 2007 Tore Grønningsæter Norges EU-delegasjon, Brussel

2 Et mer innovativt EU  Lisboa-strategien (3% av BNP til FoU i 2010)  Nye statsstøtteregler (fokus på FoU-innovasjon)  Nye EU-programmer Utdanning - LLL Forskning - FP7 Innovasjon – CIP Det europeiske instituttet for teknologi  Mer FoU i strukturfondene: opp fra 5% til 20% Regionalt samarbeid - Interreg  Enklere regelverk for programdeltakere

3

4

5 EUs budsjett 2007: 126 milliarder euro IB (37%) IA (7%) II (46%) IIIA (0.5%) IIIB (0.5%) IV (5%) V (5%)

6 EØS-programbudsjett 2005 (forpliktelser) 1,0 %1,62Consumer protection 1,1 %1,76Environment 2,0 %3,18Transport 1,3 %2,12Public Health 1,8 %2,84Social policy 2,1 %3,28IT services* 3,6 %5,69Enterprise policy* 5,3 % 8.32*inkludert CIP-programmet 100%158Total 0,3 %0,44Civil protection 0,5 %0,82Statistics 0,7 %1,10Culture 0,9 %1,40Energy* 1,2 %1,85Audiovisual 14.3 %22,51Education, training and youth 69.1 %109,09Research and development % av total(€ millioner)OMRÅDE Utkast til EØS- program- budsjett 2007 (forpliktelser) Norge 95% Island 4% Liecht. 1%

7 Norge gjør det bra i EU-forskning Status for 6. rammeprogram (2003-2006)  3000 norske forskere involvert i EU-søknader  Suksessrate (antall): Norge 28%, EU 18 %  Norge deltar i 11% av alle igangsatte EU-prosjekter  825 prosjekter med 1250 norske deltakere  Tilbakeføring: 300 M€, dvs. 95% av den ”konkurranseutsatte” delen av kontingenten  God balanse: U&H – instituttsektor – bedrifter

8 Norsk kontingent (tilsagn) til EU- programmer 2006-2013 (Mkr)

9 FP7 2007-2013: prognoser for norsk kontingent (Mkr, kurs 1€ = 8,20 kr)

10 FP7 (2007-2013) 50.5 mrd € (tilsagn) PEOPLE IDEAS JRC CAPACITIES TOTALT COOPERATION

11 FP7 Cooperation 2007-2013 (32.3 mrd €) SMB: minst 15%

12 Joint Technology Initiatives Global Monitoring for Environment and Security Global Monitoring for Environment and Security Hydrogen and Fuel Cells for a Sustainable Energy Future Hydrogen and Fuel Cells for a Sustainable Energy Future Towards new Nanoelectronics Approaches Towards new Nanoelectronics Approaches Embedded Computer systems Embedded Computer systems Aeronautics and Air Transport Aeronautics and Air Transport Innovative Medicines for the Citizens of Europe Innovative Medicines for the Citizens of Europe Andre temaer kan bli definert senere…

13 Artikkel 169-initiativer Transnasjonale programmer med EU-støtte Metrology Ecology of the Baltic Sea (Bonus) Ambiant Assistant Living R&D performing SMEs (Eurostars) Andre programmer kan bli initiert senere…..

14 FP7– Capacities 2007-2013 (4.3 mrd €)

15 Forskning for SMB  Første utlysning 22. desember 2006 (kun 1 trinn)  Tilsagnsvolum: 100 millioner euro (++)  Søknadsfrist 4. september 2007  Minimum: 3 SMB fra 3 land og 2 FoU-aktører  1- eller 2-årige prosjekter Forskning for bransjeorganisasjoner  Første utlysning 22. desember 2006  Tilsagnsvolum: 10 millioner euro (++)  Søknadsfrister 1. juni (trinn 1) og 28. nov. 2007 (trinn 2)  Minimum: 3 bransjeorg. fra 3 land (eller 1 europeisk) +2 FoU-aktører + 2 SMB  2- eller 3-årige prosjekter

16

17 EØS-beslutningsprosessen for FP7  ”Standard sheet” fra EFTA-sekretariatet klareres av NO, IS, LI  Utkast til EØS-komitébeslutning klareres av NO, IS, LI og sendes Kommisjonen (januar 2007)  Utkastet sendes på høring til berørte avdelinger i Kommisjonen (”inter-service consultation”)  Kommisjonen fremmer forslag til EØS-deltakelse overfor Rådet  Forslaget klareres av Rådet  NO, LI – forhåndsgodkjenning i parlamentene  Vedtak i EØS-komiteen (juni 2007?)

18 Det europeiske instituttet for teknologi – EIT K KICs – Knowledge and innovation community EIT-grader? Norsk deltakelse?

19 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013) Presentasjon for Vestlandsrådet 20. mars 2007 Tore Grønningsæter Norges EU-delegasjon, Brussel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google