Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud Hensikten med prosjektet var å avdekke om det var mangler som var gjengangere på tvers av fagområder(barn,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud Hensikten med prosjektet var å avdekke om det var mangler som var gjengangere på tvers av fagområder(barn,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud Hensikten med prosjektet var å avdekke om det var mangler som var gjengangere på tvers av fagområder(barn, psykiatri og medisin) og hva som var spesielle mangler og opphopninger av mangler i henvisningene til de respektive avdelinger her gått i gjennom ved medisinskpoliklinikk. Videre var målsettingen, ut i fra materiale, å utarbeide en huskeliste for å gi ut informasjon om hvilke opplysninger som må være med i en henvisning. Hensikten med prosjektet var å avdekke om det var mangler som var gjengangere på tvers av fagområder(barn, psykiatri og medisin) og hva som var spesielle mangler og opphopninger av mangler i henvisningene til de respektive avdelinger her gått i gjennom ved medisinskpoliklinikk. Videre var målsettingen, ut i fra materiale, å utarbeide en huskeliste for å gi ut informasjon om hvilke opplysninger som må være med i en henvisning.

2 Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud Alle innkomne henvisninger til medisinsk poliklinikk i uke 42 og 43 i 2006, ble systematisk registrert. Alle innkomne henvisninger til medisinsk poliklinikk i uke 42 og 43 i 2006, ble systematisk registrert. Det ble lagt ved et skjema med hver av de innkomne henvisninger for registrering av mangler Det ble lagt ved et skjema med hver av de innkomne henvisninger for registrering av mangler Hvis det var mangler skulle skjema som var hektet ved henvisningen besvares,hvis ikke skulle det krysses av for ikke mangler. Hvis det var mangler skulle skjema som var hektet ved henvisningen besvares,hvis ikke skulle det krysses av for ikke mangler.

3 Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud  Problemstilling ; kvaliteten på de henvisningene som sendes fra første linje inn til andrelinje tjenesten er helt avgjørende i forhold til den prioritering pasienten får.

4 Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud Registreringen avdekket at det ved de 210 innkomne henvisninger var registrert mangler ved 35% av henvisningene. Registreringen avdekket at det ved de 210 innkomne henvisninger var registrert mangler ved 35% av henvisningene..

5 Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud Det var 17 av de 73 henvisningene som kun hadde en mangel, de resterende 56 henvisningene hadde to eller flere mangler. Det var 17 av de 73 henvisningene som kun hadde en mangel, de resterende 56 henvisningene hadde to eller flere mangler. To stykker var så mangelfulle at de ikke lot seg vurdere og ble returnert. To stykker var så mangelfulle at de ikke lot seg vurdere og ble returnert. Det er spesielt kliniske funn og manglende basisundersøkelser,lab og rtg svar som etterlyses. Det er spesielt kliniske funn og manglende basisundersøkelser,lab og rtg svar som etterlyses.

6 Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud Registrerte mangler

7 Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud Manglende resultater fra forundersøkelser Manglende resultater fra forundersøkelser

8 Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud Manglende opplysninger om medisinbruk Manglende opplysninger om medisinbruk

9 Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud Vi utarbeider nå en huskeliste som vil sendes ut til alle fastlegene i sykehusets nedslagsfelt. Vi utarbeider nå en huskeliste som vil sendes ut til alle fastlegene i sykehusets nedslagsfelt.

10 Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud Etter utdeling av huskelistene planlegger vi å kjøre en ny registreringsperiode ca 6 mnd for å sammenligne og se om det har skjedd endringer. Etter utdeling av huskelistene planlegger vi å kjøre en ny registreringsperiode ca 6 mnd for å sammenligne og se om det har skjedd endringer.

11 Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud Målsettingen er bedrede henvisninger og med det få et forbedret pasientforløp med riktigere bruk av helsetjenester. Målsettingen er bedrede henvisninger og med det få et forbedret pasientforløp med riktigere bruk av helsetjenester.


Laste ned ppt "Henvisningsprosjekt ved Sykehuset i Buskerud Hensikten med prosjektet var å avdekke om det var mangler som var gjengangere på tvers av fagområder(barn,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google