Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

//:Medisinsk service divisjon Medisinsk Teknisk Forenings landsmøte 2008 Eli Marie Sager Divisjonsdirektør Medisinsk Servicedivisjon UUS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "//:Medisinsk service divisjon Medisinsk Teknisk Forenings landsmøte 2008 Eli Marie Sager Divisjonsdirektør Medisinsk Servicedivisjon UUS."— Utskrift av presentasjonen:

1 //:Medisinsk service divisjon Medisinsk Teknisk Forenings landsmøte 2008 Eli Marie Sager Divisjonsdirektør Medisinsk Servicedivisjon UUS

2 //:Medisinsk service divisjon En doktors syn på MTU -og en divisjonsdirektørs ! •Hva er MTU? •Hvordan er det håndtert i dag? •Hva er ønskesituasjonen? •Hva er oppnåelig?

3 //:Medisinsk service divisjon Reformen i Helsevesenet skulle være en kvalitetsreform •Visjonen var: gode og likeverdig tjenester til alle----- •Økonomisk kontroll og god ledelse legger til rette for: •Økt fokus på innhold og kvalitet •Riktig prioritering •Mer helse for hver krone

4 //:Medisinsk service divisjon MTU/MTAs rolle i visjonen. Hvor ofte opptrer ”uhell” og hvilken konsekvens har det? 20-30 % av alle pasienter opplever uhell i sykehus på grunn av svikt i MTU på verdensbasis: dette representerer i Norge 2000 dødsfall, 15000 varige skader og 2 mrd kroner.

5 //:Medisinsk service divisjon Hva er MTU? •På UUS har vi 11216 utstyr med angitt verdi 908 mill. Eksterne vedlikeholdsavtaler til en verdi av 15 mill. • Klinikerne vet at anestesiapparater, UL, analysemaskiner for lab. er MTU • De er usikre på om LAF benker er MTU, og ihverfall om avtrekksvifter er det • De vet ikke hvor ansvarsgrensene mellom IT/MTA/teknisk avdeling er.

6 //:Medisinsk service divisjon Hvordan er det i dag?-Har sykehusene policy for hvordan holde MTU-park på et forsvarlig nivå •Policy glimrer med sitt fravær de fleste steder. •Nesten alle sykehus lar utstyret være i bruk langt utover normal levetid- driftstans/ inneffektiv arbeidsflyt/ frustrasjon hos brukerne er resultatet

7 //:Medisinsk service divisjon Undersøkelse utført på UUS i 2005: •56% hadde opplevd svikt i utstyr som førte til at en prosedyre måtte avbrytes •52% har opplevd å utsette prosedyrer fordi utstyr er i ustand •58% bruker mye tid til å lete etter utstyr •35% svarte ja på at inneliggende pasienter får ekstra ventetid p.g.a det medisinske utstyret •45% svarte at pasientflyten kan bli bedre ved utskifting av gammelt MTU

8 //:Medisinsk service divisjon Ønskesituasjonen!! •Sykehuset har oversikt over sitt MTU, et godt datasystem hvor man enkelt kan se det enkelte MTUs historikk og alder, planlagt utskifting •Sykehusets adm. dir. føler like stort ansvar for at MTU er i forskriftsmessig stand og har en utskiftingsplan for dette, som ansvaret hun/han føler for personalsituasjonen på sykehuset. •Alle som arbeider i sykehus er opptatt av god arbeidsflyt og pasientflyt og MTU er en viktig del av dette!

9 //:Medisinsk service divisjon Hva er oppnåelig? •For den evige optimist er ønskesituasjonen oppnåelig! •MEN: Hvordan får vi det til? •Felles mål for alle aktørene-kanskje? •Erkjennelse av at sykehus er høyteknologiske bedrifter med høye krav til kompetanse i alle ledd og som til enhver tid har utstyr i god stand?

10 //:Medisinsk service divisjon Hva er oppnåelig?-forts •Finansdirektør sammen med adm. dir. ser budsjett for drift, investeringer MTU/IT/bygg under ett og sørger slik for at det er mulig å oppnå god pasientflyt. •MTA/IT/teknisk avd samarbeider og legger press på firmaer slik at alt MTU har IT tekniske standarder som gjør det mulig å koble opp utstyret til spesialistsystemene.

11 //:Medisinsk service divisjon Forts. ønskesituasjon! Forvaltning. •Her står det bedre til •Mange steder er det god oversikt over MTU, tilstand generelt, levetid, serviceavtaler etc •Men har alle steder klare ansvarsforhold og nedskrevne rutiner for forvaltning??? •Hva med utskiftingsplan?

12 //:Medisinsk service divisjon Nåsitusjonen: •Oppoverbakke og usikkerhet om vi kan nå målene?

13 //:Medisinsk service divisjon Men for en optimist er himmelen blå, veien videre er tydelig: Alt MTU er registrert i vårt godt tilpassede datasystem, alle klinikere kan slå opp i dette og finne når siste service var, alder på apparat- alt MTU er der det skal og i god stand og adm. dir. har sørget for utskiftingsplan. OG: MTAs personale sørger for at det hele går knirkefritt!


Laste ned ppt "//:Medisinsk service divisjon Medisinsk Teknisk Forenings landsmøte 2008 Eli Marie Sager Divisjonsdirektør Medisinsk Servicedivisjon UUS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google