Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geir Barvik Administrerende direktør

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geir Barvik Administrerende direktør"— Utskrift av presentasjonen:

1 Geir Barvik Administrerende direktør
Startlånet -  Husbankens ”kinderegg”: toppfinansiering, fullfinansiering, refinansiering Geir Barvik Administrerende direktør Alternativt: Husbanken – En god medspiller/samarbeidspartner i kommunenes bosettingsarbeid

2 Startlånet – Verdens beste virkemiddel
…….en norsk spesialitet

3 Startlånet – Kommunenes eget virkemiddel
både i forhold til unge i etableringsfasen og vanskeligstilte

4 Startlånet – Til enhver situasjon
Delfinansiering - Få med den lokale banken og styrk det lokale banktilbudet Fullfinansiering - Når bankene trekker seg tilbake Refinansiering - Arbeidsledigheten vokser

5 Startlånet til alle vanskeligstilte som har problemer med å få privat finansiering til en egnet bolig f.eks: Unge førstegangsetablerende Bostedsløse Funksjonshemmede Flyktninger Økonomisk vanskeligstilte

6 Startlånet – Konjunkturtilpasset
Når bankene trekker seg unna rykker startlånet inn Bidrar til å holde boligomsetningen oppe og et mer velfungerende marked Bostøtten er sikkerhetsnett hvis inntekten til startlånetakeren uforutsett reduseres Staten innstilt på å forsyne kommunene med de lånemidler det er behov for (jf. 2 mrd. ekstra) Husbanken tilbyr fastrente på 10 år og det er vedtatt utvidet til 20 år

7 Startlånet – Tips til kommunene
Styrke den boligsosiale kartlegging og planlegging for å se virkemidler i sammenheng (startlån, boligtilskudd og bostøtte) Forankre startlånet i politisk og administrativ ledelse Samordne forvaltning av boligvirkemidlene Være aktive i å tilby husstander i kommunale boliger overgang til eiebolig vha. startlån, boligtilskudd, bostøtte Øke kompetansen på vurdering av betalingsevne og rådgivning

8 Startlån – Det gode budskap må ut til folk
Husbanken stiller opp for kommunene for å bistå med å informere om lånetilbudet


Laste ned ppt "Geir Barvik Administrerende direktør"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google