Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn Prosjektet er opprettet for å forhindre at husstander mister boligen på tvangssalg Prosjektet er rettet mot de som eier sin egen bolig Opprinnelig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn Prosjektet er opprettet for å forhindre at husstander mister boligen på tvangssalg Prosjektet er rettet mot de som eier sin egen bolig Opprinnelig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn Prosjektet er opprettet for å forhindre at husstander mister boligen på tvangssalg Prosjektet er rettet mot de som eier sin egen bolig Opprinnelig påtenkt av Storbergen Boligbyggelag Primærmålgruppe er husstander med kommunal finansiering Prosjektet er et samarbeid mellom Boligetaten, Bob og Vestbo Husbanken finansierer prosjektet Hovedmålsetting –Etablering av funksjonelle rutiner og samhandlingsmønster som skal leve videre etter prosjektperioden

2 Oppstart Prosjektet hadde oppstart 15. juni 2009 Avsluttes 30.juni 2011 Prosjektleder er Trond Stigen, seksjonsleder ved Boligetaten Prosjektmedarbeider er Wenche Øyan Styringsgruppe, representanter fra –Husbanken –Boligetaten –Bob –Vestbo

3 Første fase - tiltak for å gjøre prosjektet kjent Prosjektet har presentert seg for –Tingretten –Medhjelpere oppnevnt av Tingretten –Gjeldsrådgivningstjenesten –Namsmannen –Sosialsjefene –Sosialkontorene Det er sendt ut informasjonsbrev til de av Boligetatens kunder som har mottatt 2. gangs purring (Snitt 130 av 2.500) Det er laget og distribuert brosjyremateriell En del av Boligetatens låntagere er kontaktet direkte

4 Virkemidler og samhandling Startlån og ev.. tilskudd (refinansiering) og i noen tilfelle, bostøtte samt økonomisk rådgiving –I Husbankens tilsagnsbrev til prosjektet vises det til bostøtte som særlig viktig virkemiddel. Sjelden noen løsning i de sakene vi har behandlet pga av for lav inntektsgrense. Prosjektet har mottatt henvendelser fra samtlige grupper vi har presentert oss for Vi har hatt tett samarbeid med gjeldsrådgiverne og sosialkontorene i Bergen I noen tilfeller har vi sendt folk til gjeldsrådgiverne i kommunen og noen ganger til Namsmannen for å søke gjeldsordning. Vi gir refinansiering der det er grunnlag for dette, men... –De økonomiske forutsetningene må være til stede. Dvs. at det må være pantesikkerhet og betjeningsevne.

5 Erfaringer til nå Jeg startet med oppfølgning av 22 saker som allerede lå til inkasso Av disse ble 6 behandlet av meg –Én har fått bostøtte –4 har refinansiert –Én ble solgt etter avtale med låntager I overkant av 90 henvendelser utenifra via medhjelpere, sosialkontor, off. gjeldsrådgivere osv. Ellers er det jobbet med egne saker der lånet er forsøkt inndrevet via Kemneren i Bergen og saken er klar til å gå til Tingretten for tvangssalg. Får også inn en del fra de andre saksbehandlerne hos Boligetaten. Svært sjelden boliglånet som er problemet, men forbruksgjeld

6 NOEN ENKELTEKSEMPLER Dame med 2 mindreårige barn. Langvarig sykdom gjorde at hun var på AAP. Svært lav inntekt. Mottok bostøtte allerede. Vi refinansierte det hun kunne klare og ga tilskudd for resten. Byggmester med kone i deltidsstilling og 4 barn. Svært rotete økonomi sammenblanding av forretning og privatøkonomi. Etter å ha gått gjennom mengder med papirer og fått oversikt over gjeld var det klart at det ikke var pantesikkerhet i boligen slik at vi kunne hjelpe. Ble henvist til gjeldsrådgivningstjenesten for å få hjelp til å forhandle med kreditorer evt. søke gjeldsordning. Vietnamesisk familie m/tenåringsbarn. Eide liten leilighet og hadde svært lav inntekt. Fikk hjelp til refinansiering m/tilskudd og fikk bostøtte. Ungt par med stor gjeld bl.a. 1,5 mill. i forbruksgjeld Fikk nei til refinansiering. Ønsket ikke hjelp fra gjeldsrådgivningstjenesten mente de hadde god kontroll selv.

7 Noen enkeltsaker Enslig dame m/ 1 barn. Dårlig helse. Uføretrygdet. Varige betalingsproblemer. Har god pantesikkerhet og betjeningsemne. Fikk refinansiert. Enslig mann m/psykiske problemer. Har dårlig betalt vaskejobb. Har pådratt seg kredittkortgjeld. Har god pantesikkerhet. Får refinansiering. Ung enslig dame m/psykiske problemer mottar AAP. Er alene med 2 barn. Har pådratt seg mye smågjeld. Vi refinansierer. Ektepar m/3 barn av utenlandsk opprinnelse. Han har full jobb + vaskejobb. Hun har jobbet litt, men er nå arbeidsledig. Har pådratt seg mye ubetalte regning + kredittkortgjeld. Har pantesikkerhet og betalingsevne og får startlån.

8 Trender tvangssalg Iflg.Tingretten kommer det inn stadig flere saker Det påpekes spesielt fellesutgifter i brl. På grunn av endringen i borettslagsloven tar innkrevingsprosessen lengre tid. Det er liten pantesikkerhet for brl. - 2G. Derfor sendes sakene kjapt videre til tingretten for å unngå tap for borettslaget. Ofte allerede ved skyldige 2 måneders fellesutgifter Langt de fleste saker trekkes tilbake før de kommer til Medhjelper Medhjelperne mener (vi har ikke tall som sier noe om dette) at langt flere tvangssalg blir gjennomført nå enn tidligere år. Og på langt lavere beløp enn de har vært vant med. Dette er ofte gjengangere hvor kreditorene har mistet tålmodigheten

9 Trender i de sakene jeg har behandlet Erfaringen så langt er at det sjelden er kun økonomien som er problemet. Det kommer frem familieproblemer, psykiske problemer, rus osv. Svært mange har problemer med å administrere ”livet sitt” herunder økonomi Vi ser stort behov for økonomisk rådgivning. Det å sette opp et budsjett/ oversikt over inntekt/utgifter er en nesten umulig oppgave for noen Vi ser stort behov for hjelpeapparat rundt dette. Gjerne med forvaltningskonto/hjelpeverge. Det er et stort problem at man får så lett tilgang på kredittkort, dette er en stor fristelse som blir en felle for mange. Det begynner ofte med en uventet regning f.eks. man må ha ny vaskemaskin så får man i tillegg kredittkort og så er det hele i gang.

10 LØSNINGER? Hva kan vi finne av løsninger for å hjelpe mennesker til å administrere økonomien sin? Vi vet at bankene har en del rådgivning for kunder, men de treffer ikke denne gruppen som er representert her. Er dette en oppgave for gjeldsrådgiverne i kommunen eller mangler vi noen ledd? Skulle det ha vært rådgivning med i ”pakken” når noen får startlån?


Laste ned ppt "Bakgrunn Prosjektet er opprettet for å forhindre at husstander mister boligen på tvangssalg Prosjektet er rettet mot de som eier sin egen bolig Opprinnelig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google