Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temadag 06.12.07 Læring i prosjektpraksis Simulering som metode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temadag 06.12.07 Læring i prosjektpraksis Simulering som metode."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temadag 06.12.07 Læring i prosjektpraksis Simulering som metode

2 Det startet på Lillehammer ……

3

4 Hvilke metoder brukes? Forelesning Rådgivning Gruppediskusjoner Gruppearbeid Rollespill Gruppearbeid med utgangspunkt i et case Dialogteknikk Rådføring med kollega Øvelser Mentoring Veiledning Coacing E-læring

5 Om å legge situasjonen til rette…. KUNNSKAP VILJE SITUASJON KUNNSKAP VILJE SITUASJON

6 Vårt mål Forbedre effektivitet ved å innhente, dele, integrere og skape kunnskap Øke handlingsevnen

7 Tabletop og simulering er tørrtrening på virkeligheten for bedre mestring av oppgaver/situasjoner

8 Simuleringer handler om å begrense risiko gjennom… …øke kvaliteten og påliteligheten Organisasjon Teknologi/ verktøy Mennesker Fokus p å sammenhenger

9

10 Den norske folkesjela …..

11 Treningskonseptet ”Knowing” ”Doing” Gjennomføring med suksess Simulering Øvelse Tabletop Walk- through HVERDAGEN Pre- comp. Templ. Sim med eksterne Løpende utvikling Train the trainer/ manger

12 Erfaringslæring Konkret erfaring Individuell observasjon Deling av erfaring Analysere sammen Forslag til endringer Tabletop, simulering Refleksjon Debrief Dialog Oppfølging Bridging the Knowing-Doing Gap

13 Erfaringsoverføring Overføring av erfaring Læring, forbedring Tabletop/ simulering Individuelle refleksjon Felles gj.gang - Analyse sammen Ev. korrigering Tabletop Øvelse Simulering Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Walkthrough

14 Normale situasjoner (80%) Beredskapssit. (20%) BEREDSKAPS- PLANER POLICY, PROSESS, RUTINER ROLLER OG BESLUTNINGS- STRUKTURER FORHOLD TIL EKSTERNE PARTER TEAM-ARBEID Treningsområder KOMMUNIKA- SJONS- STRUKTUR

15 Hvorfor mener vi dette er et godt verktøy?  Det tar utgangspunkt i din situasjon  Det er problemstillinger/situasjoner som du er opptatt av  Det er nærhet i tid  Det er realistisk  Det er en del av oppgaven og ikke i tillegg til /på siden  Det er enkelt  Prosedyrene/planene/prosessene testes – du trenes

16 Sitater Ville blitt dyrere om vi ikke hadde hatt denne treningen Bidro til større forståelse for helheten og kompleksiteten Øker tryggheten med tanke på gjennomføringen Fikk en felles forståelse av utfordringene Bidro til teambygging ”Tvunget” til å tenke ut over eget funksjonsområde og se sammenhengene Good to make everybody see themselves in their roles and with whom they need to communicate Identified gaps and came up with consensual solutions No detail is too small To think ”out of the box” – be aware of how my decisions could affect my colleagues’ work

17


Laste ned ppt "Temadag 06.12.07 Læring i prosjektpraksis Simulering som metode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google