Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temadag 06.12.07 Læring i prosjektpraksis Simulering som metode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temadag 06.12.07 Læring i prosjektpraksis Simulering som metode."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temadag Læring i prosjektpraksis Simulering som metode

2 Det startet Lillehammer……

3

4 Hvilke metoder brukes? Dialogteknikk Forelesning Gruppediskusjoner
Rådføring med kollega Rådgivning Øvelser Gruppearbeid Rollespill Veiledning E-læring Gruppearbeid med utgangspunkt i et case Coacing Mentoring

5 Om å legge situasjonen til rette….
KUNNSKAP VILJE SITUASJON SITUASJON KUNNSKAP VILJE

6 Vårt mål innhente, dele, integrere og skape kunnskap
Forbedre effektivitet ved å innhente, dele, integrere og skape kunnskap Øke handlingsevnen

7 Tabletop og simulering
tørrtrening på virkeligheten for bedre mestring av oppgaver/situasjoner

8 Simuleringer handler om å begrense risiko gjennom…
…øke kvaliteten og påliteligheten Mennesker Organisasjon Fokus på sammenhenger Teknologi/ verktøy

9

10 Den norske folkesjela…..

11 Treningskonseptet HVERDAGEN Løpende utvikling Øvelse Sim med eksterne
Simulering Øvelse Tabletop Walk- through HVERDAGEN Pre-comp. Templ. Sim med eksterne Løpende utvikling Train the trainer/ manger Gjennomføring med suksess ”Knowing” ”Doing”

12 Bridging the Knowing-Doing Gap
Erfaringslæring Konkret erfaring Individuell observasjon Deling av Analysere sammen Forslag til endringer Tabletop, simulering Refleksjon Debrief Dialog Oppfølging Bridging the Knowing-Doing Gap

13 Erfaringsoverføring Overføring av erfaring Læring, forbedring Øvelse
Tabletop/ simulering Individuelle refleksjon Felles gj.gang - Analyse sammen Ev. korrigering Tabletop Øvelse Simulering Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Walkthrough

14 Normale situasjoner (80%)
Treningsområder TEAM-ARBEID ROLLER OG BESLUTNINGS- STRUKTURER FORHOLD TIL EKSTERNE PARTER POLICY, PROSESS, RUTINER BEREDSKAPS- PLANER KOMMUNIKA- SJONS- STRUKTUR Normale situasjoner (80%) Beredskapssit. (20%)

15 Hvorfor mener vi dette er et godt verktøy?
 Det tar utgangspunkt i din situasjon  Det er problemstillinger/situasjoner som du er opptatt av  Det er nærhet i tid  Det er realistisk  Det er en del av oppgaven og ikke i tillegg til /på siden  Det er enkelt  Prosedyrene/planene/prosessene testes – du trenes

16 Sitater Ville blitt dyrere om vi ikke hadde hatt denne treningen
Bidro til større forståelse for helheten og kompleksiteten Øker tryggheten med tanke på gjennomføringen Fikk en felles forståelse av utfordringene Bidro til teambygging ”Tvunget” til å tenke ut over eget funksjonsområde og se sammenhengene Good to make everybody see themselves in their roles and with whom they need to communicate Identified gaps and came up with consensual solutions No detail is too small To think ”out of the box” – be aware of how my decisions could affect my colleagues’ work

17 Practice makes perfect!!


Laste ned ppt "Temadag 06.12.07 Læring i prosjektpraksis Simulering som metode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google