Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring i prosjektpraksis Førsteamanuensis Prosjektledelse,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring i prosjektpraksis Førsteamanuensis Prosjektledelse,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring i prosjektpraksis Førsteamanuensis Prosjektledelse,
Anne Live Vaagaasar, Dr. Førsteamanuensis Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI

2 Hva er budskapet? Erfaringsoverføring i prosjektsammenheng:
må bli levende praksiser og betydningsfullt prosess – ikke bare produkt rapporter må suppleres med ’kreative metoder’ – rapporter er produktbaserte og tilbudsorienterte … prosess? No’ mykt? Effektivt – her og nå

3 Hva er viktig? Læring Kompetanse – en komplisert sak…
kunnskap (teoretisk /verbal) ferdigheter holdninger Handlingsdyktighet – situasjonen

4 Prosjekter – arenaer for erfaringslæring?
Prosjekter er gode arenaer for læring og kunnskapsutvikling bra for det enkelte prosjekt bra for organisasjonen Må ta vare på erfaringene – overføre/vidreføre mellom prosjekter Men; vi ser ikke reflekterer ikke tar ikke vare på

5 Evner ikke å ta vare på kunnskapen?
Manglende ansvarsfordeling – ingen tar ansvar Manglende systemer og rutiner – for innsamling, bearbeiding, lagring og gjenhenting av kunnskap Innleid personell – forsvinner + markedsverdi Tilbakeholdenhet – vil ikke se det negative Tidspress – prioritering av kortsiktige mål Feil fokus – den enkelte prøver ikke å lagre å dele erfaringer fordi de ikke ser nytten av det Venter for lenge – utsettes til prosjektet er ferdig – glemsel og omskriving Maktbase – kunnskap er makt Manglende ressurser – læring koster på kort sikt… MÅ VÆRE EN KONTINUERLIG PROSESS!!! KNYTTEt TIL NATURLIGE PROSESSER I PROSJKETET!!!

6 Kan erfaringer overføres?
Situasjonen slik den er Situasjonen slik den oppfattes den videreformidles

7 Eksplisitt og taus kunnskap (Nonaka 1994)
Eksplisitt kunnskap Formaliserbar Kommuniserbar ”Prosesserbar” Eksplisitt kunnskap Taus kunnskap Høyst personlig Vanskelig å sette ord på Vanskelig å kommunisere Vanskelig å formalisere Vanskelig å dele med andre Består av tekniske ferdigheter Består av grunnleggende antakelser - tatt for gitt “Taus kunnskap”

8 Overføringen av erfaring er vanskelig
Bare en liten del av erfaringen Den tause kunnskapen blir borte Tilbudsorientert – ikke etterspørselsorientert Integreringen er gitt Blir ikke verdifullt for oss

9 Mekanismer som hjelper oss
Nyttig – virkelighetsnært Lære ved å gjøre Lære ved å prøve å feile Lære problembasert Men HVA MED REFLEKSJON? Men HVA OM DU IKKE KAN FEILE?

10 Vi må øke prosjektteamets mestringsevne
Subjektiv-Mestrings-Evne Høyere mål Raskere høy intensitet Høy innsats over tid Mål – kompetanse Øvelse gjør mester ’- feelingen’ – den tause kunnskapen også – situasjonen

11 Subjektiv mestringsevne
Målsetting En person med lav SME tror ikke han / hun duger til noe Er forsiktig med utforsking, setter seg for lave mål – underpresterer – får ikke trigget læring Innsats Høy SME – vil mestre – legger inn stor innsats, ’gyver på’ Lav SME – prøver ikke – ’får det ikke til like vel’ Vedvarenhet Høy SEM – vil mestre – legger inn stor innsats over tid

12 PBL, Ayaz og Zenuick 2001 Ledere som rollemodeller Klar hensikt med
prosjektet Trygghet Prosjektbasert læring Brukermiljøer som drøfter praksis Systematisk og felles refleksjon Infrastruktur for læring

13 Læring – men hva er verd å vite?
Hitler – W.W. II – 1939 Hitler – Man of the Year 1938 – Times Kleopatra – f. Kr. Kleopatra – gift med to av sine brødre Georg Wash. – 1. president i U.S.A. Georg Wash. – kjent for å dyrke Marihuana i hagen Bell – oppfant telefonen Bell kunne ikke ringe familien sin – de var døve Man kan ikke duellere i Paraguay Jo, man kan duellere i Paraguay – hvis begge er registrerte blodgivere


Laste ned ppt "Læring i prosjektpraksis Førsteamanuensis Prosjektledelse,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google